Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Ostrava : Sagit, 2001
240 s.

objednat
ISBN 80-7208-235-3 (brož.)
ÚZ - úplné znění ; [vol.] 261
Údaje popisu z obalu
Občanský soudní řád - Česká republika - novely - texty
000070383
ZÁKON č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ...5 // VYHLÁŠKA MS č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ...114 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 63/1998 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách) ...141 // VYHLÁŠKA MS č. 483/2000 Sb., kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen ...142 // VYHLÁŠKA MS č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů ...143 // VYHLÁŠKA MS č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů ...147 // ZÁKON č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)...148 // ZÁKON č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů...160 // VLÁDNÍ VYHLÁŠKA č. 150/1958 Ú. l.,o o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících ...166 // ZÁKON č. 85/1996 Sb., o advokácii ...169 // VYHLÁŠKA MS č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ...190 // VYHLÁŠKA MS č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) ...194 // VYHLÁŠKA MS č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád) ...198 //
ZÁKON č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ...204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC