Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : ASPI, 2004
295 s.

objednat
ISBN 80-7357-006-8 (brož.)
Obsahuje rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie: s. 14-15
Obchod - Evropská unie - státy členské - příručky
000070511
OBSAH // Poznámka ...12 // Úvod...13 // Seznam literatury ...14 // 1 OBCHODNÍ VZTAHY V EU // 1.1 Vývoj integračních procesů a struktur v Evropě do dnešní podoby Evropské unie... // 1.1.1 EU jako historická, politická a právní inovace ... // 1.1.2 Od celní unie ? jednotné měně... // J. 1.2.1 Úspěchy 60. let... // 1.1.2.2 Stagnace 70. let ... // 1.1.2.3 Projekt jednotného trhu ... // 1.1.2.4 Integrace na přelomu století... // 1.13 Instituce, právo a politiky EU regulující podnikání // a obchod ... // 1.1.3.1 Instituce ... // 1.1.3.2 Právo ... // 1.1.3.3 Politiky... // 1.2 Jednotný evropský trh: regulace podnikání a obchodu // uvnitř EU ... // 1.2.1 Rozsah a omezení základních svobod // 17 // 18 18 // 21 // 22 // ..23 // ..23 // ..26 // ..28 // ..29 // jednotného trhu EU...29 // 1.2.2 Harmonizační a liberalizační opatření s dopadem // na obchod uvnitř EU...32 // 1.2.2.1 Technická harmonizace a zásada vzájemného // uznávání... 32 // 1.2.2.2 Migrace za prací a vysílání pracovníků // do jiné země EU...33 // 1.2.2.3 Uznávání kvalifikace mezi členským i // státy EU ...34 // 1.2.2.4 Svoboda podnikání a obchodní právo ES...35 // 1.2.2.5 Pohyb kapitál ? a finančních služeb...36 // 1.2.2.6 Daňová harmonizace...37 // 5 // O’ O // 1.2.2.7 Ochrana hospodářské soutěže...38 // 1.2.2.8 Státní pomoc, veřejné zakázky...40 // 1.2.2.9 Státní monopoly a síťová odvětvi...41 // 1.2.2.10 Ochrana průmyslového
a duševního // vlastnictví...42 // 1.2.2.11 Ochrana celospolečenských zájmů...43 // 1.3 Celní unie a vnější obchodní politika EU...44 // 1.3.1 Základní principy a jejich fungování ...44 // 1.3.2 Společná pravidla pro dovoz do EU...46 // 1.3.2.1 Společný celní kodex a sazebník...46 // 1.3.2.2 Preferenční celní režimy a suspenze...47 // 1.3.2.3 Ochrana před dumpingovými a subvencovanými // dovozy...48 // 1.3.2.4 Ochrana trhu EV proti určitým dovozům...49 // 1.3.3 Společná pravidla pro vývoz z EU ...50 // 1.4 Dopad vstupu do EU na české podnikatele...51 // 1.4.1 Nový právní řád...51 // 1.4.2 Působení politik EU ...52 // 1.4.3 Tlak jednotného trhu EU...53 // 2 OBCHODNÍ OPERACE SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI...54 // 2.1 Průzkumové činnosti související s přípravou obchodu ...56 // 2.1.1 Teritoriální průzkum ...56 // 2.1.1.1 Mezinárodní hospodářské organizace...57 // 2.1.2 Zbožový (komoditní) průzkum...59 // 2.1.3 Technický průzkum...59 // 2.1.4 Průzkum pořeb ...60 // 2.1.5 Právní průzkum...60 // 2.1.6 Cenový průzkum, výzkum konjunktury...60 // 2.1.6.1 Příprava exportní ceny...61 // 2.1.7 Průzkum spotřebitelů a odběratelů zboží a průzkum // konkurence ...61 // 2.1.8 Získávání informací o obchodních partnerech ...61 // 2.1.8.1 Hospodářské informace o firmě ...62 // 2.1.8.2 Průzkum konkurence ...64 // 2.2 Obchodní metody a zpracování trhů ...65 // 2.2.1 Způsob zpracování zahraničních trhů...66
// 2.3 Zastupitelské vztahy při vývozu a dovozu zboží ...67 // 6 // 2.4 // 2.5 // 2.6 // 2.7 // 2.8 // 2.3.1 Smlouva o zprostředkování...67 // 2.3.2 Smlouva o obchodním zastoupení ...68 // 2.3.3 Smlouva o výhradním prodeji ...69 // Akviziční činnost ...70 // Sjednání vývozní obchodní operace (kupní smlouvy)...71 // Zajištění rizik vyplývajících z vývozu, resp. dovozu zboží..73 // 2.6.1 Komerční rizika...73 // 2.6.2 Teritoriální rizika...74 // Obvyklé náležitosti kupní smlouvy ...75 // 2.7.1 Obvyklé části kupní smlouvy v obchodní praxi...76 // 2.7. /. 1 Určení smluvních síran ...77 // 2.7.2 Zboží a jeho balení ...78 // 2.7.2.1 Množství zboží ...79 // 2.7.2.2 Obal zboží...80 // 2.7.3 Cena a její určení...80 // 2.7.3.1 Přímé určení ceny...80 // 2.7.3.2 Nepřímé určení ceny...80 // 2.7.3.3 Dodatečná úprava ceny...80 // 2.7.3.4 Cenová doložka (dodatečná úprava ceny) ... 81 // 2.7.3.5 Korelační cenová doložka ...81 // 2.7.3.6 Skonta...81 // 2.7.3.7 Rabaty...81 // 2.7.3.8 Bonifikace...82 // 2.7.3.9 Ochrana ceny proti kurzovým rizikům...82 // 2.7.4 Dodací lhůta ...82 // 2.7.4.1 Obchody dodávkové...83 // 2.7.4.2 Obchody promptní ...84 // 2.7.5 Dodací parity, INCOTERMS 2000 ... 84 // 2.7.5.1 INCOTERMS 2000 ... 85 // 2.7.6 Platební podmínky a způsob placení...89 // 2.7.6.1 Platební podmínky v kupní smlouvě...90 // 2.7.7 Ostatní obvyklé podmínky kupní smlouvy...100 // 2.7.7. / Doložka o příslušnosti
práva // a rozhodčí doložka...100 // 2.7.7.2 Rozhodčí doložka...101 // 2.7.7.3 Podpis kupní smlouvy ...101 // Smlouvy navazující na kupní smlouvu...102 // 2.8.1 Další významné smlouvy ...103 // 2.8.2 Ostatní smlouvy související s kupní smlouvou...110 // 7 // r // 2.8.3 Charakteristika jednotlivých druhů přeprav ...Ill // 2.8.3.1 Mezinárodní železniční přeprava...111 // 2.8.3.2 Mezinárodní kamionová přeprava...113 // 2.8.3.3 Mezinárodní letecká přeprava...115 // 2.8.3.4 Mezinárodní říční přeprava...116 // 2.8.3.5 Námořní přeprava ...116 // 2.8.3.6 Kontejnerová přeprava...119 // 2.9 Smlouvy o výměnných a vázaných obchodech...119 // 2.10 Vady, reklamace a možnosti jejich řešení ...125 // 2.10.1 Vady zboží...126 // 2.10.2 Reklamace a jejich řešení...126 // 2.11 Spory vyplývající z kupní smlouvy a řešení sporů...127 // 2.12 Uzavření obchodní operace...128 // 2.12.1 Ukončení vývozního obchodního případu ...129 // 3 VÝKLAD CELNÍCH PŘEDPISŮ...130 // 3.1 Základní celní předpisy EU ...139 // 3.1.1 Celní kodex Společenství ...139 // 3.1. LI Základní definice kodexu...142 // 3.1.1.2 Zastupování ...144 // 3.1.1.3 Uplatňování celních předpisů ...144 // 3.1.1.4 Informace...145 // 3.1.1.5 Celní kontroly...146 // 3.1.1.6 Stanovení hodnoty dovozního cla...147 // 3.1.1.7 Celní sazebník Evropských společenství // a sazební zařazeni zboží ...148 // 3.1.1.8 Nepreferenčnipůvod zboží...148
// 3.1.1.9 Preferenční původ zboží ...150 // 3.1.1.10 Celní hodnota zboží...150 // 3.1.1.11 Vstup zboží na celní území Společenství ... 151 // 3.1.1.12 Předložení zboží ? celnímu řízení ...152 // 3.1.1.13 Souhrnné celní prohlášení...152 // 3.1.1.14 Vykládka zboží předloženého // ? celnímu řízení ...153 // 3.1. LI 5 Přidělení celně schváleného určení...153 // 3.1.1.16 Dočasné uskladnění zboží ...154 // 3.1.1.17 Jiná ustanovení...154 // 3.1.1.18 Obecná ustanovení...154 // 8 // 3.1.1.19 Celní režimy - účel a základní pravidla --158 // 3.1.1.20 Režimy s podmíněným osvobozením od cla // a režimy s ekonomickým účinkem...160 // 3.1.1.21 Jiné typy celně schváleného určení nebo // použití...169 // 3.1.1.22 Vznik celního dluhu ...172 // 3.1.1.23 Vybraná důležitá ustanovení ...175 // 3.1.1.24 Zajištění celního dluhu...177 // 3.1.1.25 Vybrání celního dluhu...179 // 3.1.2 Lhůty a postupy pro placení cla ...180 // 3.1.2.1 Zánik celního dluhu ...181 // 3.1.2.2 Vrácení a prominutí cla ...182 // 3.1.3 Mimořádné důvody a podmínky pro vrácení // nebo prominutí cla ...183 // 3.1.4 Prováděcí předpis ? Celnímu kodexu Společenství ... 185 // 3.2 České celní předpisy...190 // 3.2.1 Celní zákon...190 // 3.2.2 Zákon o Celní správě v České republice...207 // 3.2.2.1 Vymezení základních pojmů...207 // 3.2.2.2 Generální ředitelství cel...208 // 3.2.2.3 Celní ředitelství
...211 // 3.2.2.4 Celní úřad...213 // 3.3 Související celní předpisy...216 // 3.3.1 Společný celní sazebník ...216 // 3.3.1.1 TARIC...219 // 3.3.1.2 Přídavný kód...220 // 3.3.1.3 Systém Společenství pro osvobození od cla ..221 // 3.3.1.4 Osvobození od dovozního cla...221 // 3.3.1.5 Osvobození od vývozního cla...223 // 3.4 Problematika celního projednávání...223 // 3.5 Uplatňování celních předpisů a rizikové faktory...230 // 3.5.1 Rozhodnutí týkající se uplatňování celních předpisů ..230 // 3.5.2 Opravné prostředky...231 // 3.5.3 Změna lhůty ...232 // 3.5.4 Informace ...232 // 3.5.5 Závazné infonnace o sazebním zařazení zboží // nebo o původu zboží...232 // 3.5.6 Jiná ustanovení ...233 // 3.5.7 Hodnota euro...234 // 9 // 3.5.8 Právní účinky přijatých opatření, vydaných dokumentů a učiněných zjištění // v jiném členském státě ...235 // 3.6 Následné kontroly po propuštění zboží...236 // 3.6.1 Vytvoření podmínek pro plné využití následných kontrol // . po propuštění zboží v podmínkách útvarů // Celní správy ČR ...238 // 3.6.2 Základní pojmy ...238 // 3.6.3 Oprávnění a povinnosti celníka při následné kontrole .. 240 // 3.6.3.1 Působnost jednotlivých útvarů...240 // 3.6.3.2 Místní příslušnost při následné kontrole ... 241 // 3.6.3.3 Dožádání ...241 // 3.6.3.4 Podnět...242 // 3.6.4 Postup celních orgánů při provádění následné kontroly // po propuštění
zboží...242 // 3.6.4.1 Průběh následné kontroly po propuštění // zboží...243 // 3.6.4.2 Osoby celního orgánu oprávněné ? provedení // následné kontroly po propuštění zboží...243 // 3.6.4.3 Příkaz ? provedení následné kontroly...244 // 3.6.4.4 Oznámeni a sdělení o provedení následné // kontroly...245 // 3.6.4.5 Prokázání příslušnosti ...245 // 3.6.4.6 Výzva celním orgánem podle §127 odst. 4 // celního zákona ? předložení dokladů // a písemností...246 // 3.6.4.7 Výzva celním orgánem podle §127 odst. 5 // celního zákona ? zahájení a provedení následné kontroly po propuštění zboží...246 // 3.6.4.8 Námitka proti postupu zaměstnance celního // orgánu...246 // 3.6.4.9 Zapůjčení dokladů ...247 // 3.6.4.10 Vráceni zapůjčených dokladů...248 // 3.6.4.11 Zadržení dokladů ...249 // 3.6.4.12 Dokazování ...249 // 3.6.5 Zboží uniklé celnímu dohledu...250 // 3.6.5.1 Výzva podle §127 odst. 6 celního zákona // ? předložení dokladů ...250 // 3.6.6 Postup před ukončením následné kontroly...250 // 10 // 3.6.6.1 Kontrolní protokol ...250 // 3.6.6.2 Způsob uvádění kontrolních zjištění // do kontrolního protokolu ...251 // 3.6.6.3 Seznámení kontrolované osoby s kontrolním // protokolem ...252 // 3.6.7 Postup po provedené následné kontrole ...252 // 3.6.7. / Opatření ? nápravě, dodatečný platební // výměr ...252 // 3.6.8 Porušení celních předpisů...253 // 3.6.8.1 Postup
při porušení celních předpisů ...253 // 3.7 Nepřímé daně ...254 // 3.7.1 Spotřební daně ...254 // 3.7.1.1 Současná správa spotřebních daní...256 // 3.7.1.2 Základní principy a instituty nového // systému...257 // 3.7.1.3 Vznik daňové povinnosti, daňové přiznání // a splatnost daně...260 // 3.7.1.4 Osvobození vybraných výrobků // od spotřební daně...262 // 3.7.1.5 Daňový sklad ...264 // 3.7.1.6 Zajištění daně...264 // 3.7.1.7 Oprávněný příjemce...267 // 3.7.1.8 Doprava vybraných výrobků v režimu // podmíněného osvobození...267 // 3.7.1.9 Průvodní doklad...269 // 3.7.1.10 Oprávnění správce daně, kontrola při správě // spotřebních daní...272 // 3.7.1.11 Vybrané výrobky...272 // 3.7.2 Daň z přidané hodnoty ...280 // 3.7.2.1 Dodání zboží z jiného členského státu...280 // 3.7.2.2 Dodání zboží do jiného členského státu...283 // 3.7.2.3 Zboží zaslané ? přepracování...284 // 3.7.2.4 Vícestranné transakce ...285 // 3.7.2.5 Dovoz zboží ze států mimo EU...287 // 3.7.2.6 Export zboží mimo EV...289 // 3.7.2.7 Související daňová evidence...289 // 3.7.2.8 Vliv na české subjekty, které obchodují // se státy EU...290 // Rejstřík ...291 // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC