Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2007
207 s.,front. : il.

objednat
ISBN 978-80-7106-873-0 (váz.)
Česko - společnost - politika - r. 2006 - eseje
Horáček, Michal, 1952- - r. 2006 - eseje
000070593
Obsah // O morálce a moralizování (předmluva Dušana Třeštíka) / 7 O hříchu, vodé a moru / I I // Začíná nový kalendářní rok. Netradičně - máme ? čemu si blahopřát. // O přízni a nepřízni okolností / 15 // Mobilita pracovní síly je v CR mizivá, a přispívá tak ? vysoké míře nezaměstnanosti. // O tajemství královny krav / I 8 // Úřadující a stínový ministr financí se utkali v televizní besedě. Ačkoli oba tvrdí, že jejich argumentace se opírá o průkazná data, jejich výpočty se liší o tisíc procent. // O kapitalismu jako sprostém slově / 23 // Místopředseda vlády nastoluje v debatě technický termín, který doprovází hodnotícím predikátem - v duchu marxistické myšlenkové školy zatemňuje rozdíl mezi vědou a ideologií. // O pakárně a svaté véci / 26 // Slovenští vojáci se při návratu z mezinárodní mise stávají obětí leteckého neštěstí. // O odvěké přitažlivosti jiného / 30 // Prezident republiky rozhodl, že kandidátní listiny pro nadcházející volby je nutno uzavřít do 28. března. // O psaní slabikářů / 34 // V České republice opět sílí hřímání politiků proti korupci. // O světlicích na evropském nebi / 37 // Český ministr zahraničí žádá Evropskou unii, aby se postavila za Dánsko v jeho sporu s muslimy. // Obsah // o tajemství královny krav // 204 // O plavbě lodi plné bláznu / 41 // V muslimských městech hoří dánské vlajky a zastupitelské
úřady. // O skrytém imámovi, převlečeném Leninovi a Davidu Rathovi / 44 // Ministr zdravotnictví utíká od rozhovoru s novinářkou. // O kázání andělu z Apokalypsy / 48 // Volební lídr KDU-CSL v Karlovarském kraji označuje české Vietnamce za nešvar, který by měl zmizet. // O popleteném hvězdopravci /53 // Tri proslulí čeští režiséři léta věří, že své umělecké představy jednoho dne uskuteční. // O neobyčejné zásilce turínské pošty / 56 // Představitelka totalitní mašinérie potlačování svobody slova je dosazena do funkce dohližitelky nad Českou tiskovou kanceláří. // O zaklínadle čaroděje Marxe / 59 // Čeští politici hodlají zvýšit porodnost uvalením daňové povinnosti na bezdětné. // O hanbé toho, který špatně smýšlí / 62 // Během povodní zachraňuje jistý poslanec tonoucího psa; někteří žurnalisté mu to vytýkají. // O ekonomických slabinách smlouvy s ďáblem / 67 // Předvolební sliby politiků dosahují ekonomicky absurdních rozměrů. // O zištnosti nezištných dárců / 70 // Předvolební sliby dále nabývají na síle. // O perverzní kráse nenošených bot / 73 // Ačkoli hrubý domácí produkt roste, zvyšuje se i státní dluh. // O životě, díle a dědicích prvního agenta 007 / 76 // Volební proces ovlivňují zveřejňované volební preference. // O okolnostech zrodu nejlepšího koně světa / 79 // Jedním z volebních témat je rovná daň. // O duvtipnosti
hadího svlékání / 84 // Do voleb zbývají čtyři dny. // O rozličných způsobech řešení neřešitelného / 89 // Několik hodin po prohraných volbách vystupuje předseda sociální // demokracie s pozoruhodným projevem. // O svízelích s neosvojenými slovy / 93 // Představitelé parlamentních stran jsou konfrontováni s tím, co označují za „volební pat“. // O povinnosti vzdorovat bohu Panovi / 96 // Hodnota akcií na pražské burze dramaticky klesá. // O zázračné trhlině v pancíři války / 99 // Způsob vedení politických jednání nedává naději v brzké řešení politické krize. // O kdákání slepic a Vesmírných varhanách / 104 // Česká republika stojí před rozhodnutím, zda na svém území umožní zřízení americké vojenské základny // O jasnozřivosti evropského knížete Rastislava / 107 // Státním svátkem si ( ’R připomíná příchod Konstantina a Metoděje na Moravu // O požehnaném létě starých českých dějin /112 // Povolební krize se prodlužuje. // O propojení vyššího principu s nižším /115 // Někteří politici a političtí komentátoři přicházejí s návrhem, jak povolební krizi řešit: vypsáním nových voleb. // O opicích, které se samy nabízejí /118 // Ačkoli míra nezaměstnanosti významně neklesá, v některých místech CR se nedostává pracovních sil. // O posledních chvílích starého lotra / I 22 // Jeden z posledních komunistických diktátorů planety předává
politickou moc. // O nerozumných důvodech vzpoury srdce / 127 // Nadešlo výročí okupace Československa armádami zemí Varšavské smlouvy. O větru a pláštích se znamením kříže / I 30 // Předseda KDU-ČSL, přestože hlavním hodem volebního programu své strany prohlásil zamezit vlivu komunistů na chod země, se pokouší o politický komplot, který hy tento vliv umožnil. // Obsah // O TAJEMSTVÍ KRÁLOVNY KRAV // O sociálním sváru pod líčidlem smíru / I 34 // Sociální demokracie říká, že největším úspěchem její vlády je udržení sociálního smíru. // O hodnotě trampot a patálií / I 38 // Politická krize dopřává voličům příležitost hodnotit chování politiků. // O proměně nemyslitelného v myslitelné /141 // Zákonem zpřísněná pravidla pro řidiče na českých silnicích přinášejí první výsledky. // 0 podobence ženy za obzorem světa / 145 // 1 kulturně a zeměpisně nejvzdálenější lidi planety mnohé spojuje. // O správné a nesprávné perspektivě / 149 // Zemřel generál František Fajtl. // O tradici trýznění duševně nemocných / 152 // Předseda sociální demokracie označil někdejšího vysokého činitele Úřadu vlády ČR za psychotika. // O úloze přízraků v reálné politice / 156 // Aféra plukovníka Kubiceho znovu vstupuje do politické rétoriky, tentokrát před volbami do Senátu. // O zdánlivých a skutečných loupežích času / 159 // Obchodní řetězce vyhlásily
předvánoční období už v babím létě. // O strategii sebezviditelnění pomocí zmizení / 162 Penzionovaný předseda sociální demokracie výrazně zasahuje do aktuální politiky. // O pohledu cherubínů očima Matyldy Č. / 165 // Prezident republiky vyznamenává mezi jinými také paní Čihákovou. // O pronikání do neproniknutelné budoucnosti / 169 // Legální podnikání se pokouší vítězit nad podnikáním ilegálním. // O následcích zanedbání posmrtného rituálu / 174 // Komunistická strana Čech a Moravy dále komplikuje ustavení a činnost zákonodárných orgánů. // O posedlosti potměšilými duchy / 178 // Česká vláda žádá prezidenta republiky, aby omilostnil osoby vyšetřované pro podezření z nezákonné činnosti. // O ostrovech a světadílech /181 // Česká republika se dozvěděla datum, od něhož se i její občané budou těšit z naplnění pravidel Schengenské smlouvy. // O bídě vzkvétajících přístavů / 185 // Politickou scénu rozvířily náznaky, že někteří z poslanců sociální demokracie budou ochotni tolerovat koaliční vládu vedenou Občanskou demokratickou stranou. // O léčitelných nemocech a nevyléčitelné touze / 188 // Do Vánoc zbývají dva dny. // O Nostradamovi a proroctví na rok 2007 /191 // Nadcházející rok skrývá události, o nichž bychom rádi věděli něco předem. // De Codice diplomatico et epistolari regni Bohemiae / 196 // Česká vláda nadále tají podobu ujednání
s japonskou bankou Nomura. // O Zpěvníku nenávisti a tržišti myšlenek / 199 // Ve svobodné společnosti nepatří veřejný prostor pouze politikům.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC