Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
Brno : Computer Press, c2003
199 s. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-926-7 (brož.)
Praxe manažera (Computer Press)
Stejnojmenný CD-ROM obsahuje všechyn důležité vzory písemností pro použití v praxi připravené k tisku
Korespondence obchodní - němčina - příručky
Němčina - korespondence obchodní - příručky
000070756
Deutschsprachige Länder 2 // Bundesrepublik Deutschland 2 // Republik Österreich 4 // Die Schweizerische Eidgenossenschaft 4 // Fürstentum Liechtenstein 6 // Croßherzogtum Luxemburg 6 // Tschechische Republik 8 // ANFRAGE 10 // Die Anfrage 14 // ANFRAGE 16 // NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN. KORREKTUREN, ANNULIERUNGEN, MAHNUNGEN 20 // DAS ANGEBOT 24 // KAUFVERTRAG 26 // DIE BESTELLUNG 26 // PERSONEN IM GESCHÄFTSVERKEHR 28 // LIEFERBEDINGUNGEN 50 // 2 // INCOTERMS 90 32 // ANZEIGE AN DEN ABNEHMER // ÜBER LIEFERUNG 48 // Versandanzeige an den Abnehmer 50 // ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 52 // ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 54 // PROBLEME BEI DER KAUFABWICKLUNG 56 // PREIS 58 // ANNULIERUNG EINER BESTELLUNG UND REAKTION AUF ANNULIERUNG 62 // VERSAND 66 // DIE AUSSENHANDELSDOKUMENTE 68 // 1 // Německy mluvící země 3 // Spolková republika Německo 5 // Rakouská republika 5 // Švýcarská konfederace 5 // Lichtenštejnské knížectví 7 // Lucemburské velkovévodstvi 7 // Česká republika 9 // POPTÁVKA 11 // Poptávka 15 // POPTÁVKA 17 // DODATEČNÉ ZMĚNY, OPRAVY, STORNA, UPOMÍNKY 21 // NABÍDKA 25 // KUPNÍ SMLOUVA 27 // OBJEDNÁVKA 27 // OSOBY V OBCHODNÍM STYKU 29 // DODAVATELSKÉ PODMÍNKY 51 // 2 // INCOTERMS 90 33 // UVĚDOMĚNÍ ODBĚRATELE O DODÁVCE 49 // Odesílací avízo odběrateli 51 // PLATEBNÍ PODMÍNKY 52 // PLATEBNÍ PODMÍNKY 55 // PROBLÉMY PŘI VYRIZOVÁNÍ KOUPE 57 // CENA 59 // STORNO OBJEDNÁVKY A REAKCE NA STORNO 65 // EXPEDICE 67 // DOKUMENTY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ 69 // Deutsche Handelskoreespondenz - Musterbriefe // URSPRUNGSZEUGNIS 68 OSVĚDČENÍ O PŮVODU 69 // WARENBEZEICHNUNG, MENGE, VERPACKUNG 70 OZNAČENÍ ZBOŽÍ, MNOŽSTVÍ, BALENÍ 71 // QUALITÄT, QUALITÄTSKONTROLLE. GARANTIE 72 KVALITA, KONTROLA KVALITY, ZÁRUKA 73 // ZAHLUNGSARTEN 72 ZPŮSOBY PLATBY 73 //
FAKTURIERUNG. AUSSTELLUNG UND ABSENDEN DER DOKUMENTE 74 FAKTURACE, VYSTAVENÍ A ODESLÁNÍ DOKUMENTU 75 // BEANSTANDUNG/REKLAMATION 76 REKLAMACE 77 // ANTWORTEN AUF REKLAMATIONEN 80 ODPOVĚDI NA REKLAMACE 81 // ABLEHNUNG EINER REKLAMATION 84 ODMÍTNUTÍ REKLAMACE 85 // MAHNUNG AN DEN KÄUFER 86 UPOMÍNKY SPLATNÝCH POHLEDÁVEK 87 // DER HANDELSVERTRETERVERTRAG 90 SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ 91 // EINSATZ DES HANDELSVERTRETERS 94 USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 95 // Vertragkündigung 96 VYPOVĚZENÍ SMLOUVY 97 // VERSCHIEDENE BRIEFE 96 RŮZNÉ DOPISY 97 // MARKTFORSCHUNG 100 PRŮZKUM TRHU // NEUE TENDENZEN IM MARKETING 104 NOVÉ TENDENCE V MARKETINGU 105 // Der Vertriebsbevollmächtigte 108 Zmocněnec k prodeji // Die zwei Säulen des Verkaufs 110 Dva pilíře prodeje // Voranfrage 112 Predbežná poptávka // Antwort auf Voranfrage 112 Odpověď na předběžnou poptávku 113 // Kaufvertrag 122 Kupní smlouva 123 // Zwischenbescheid 124 Krátká informace 125 // Ablehnung von Bestellungen 130 Odmítnutí objednávek 131 // Was sollte die Bestellungsablehnung enthalten? 130 Co by mělo odmítnutí objednávky obsahovat? 131 // Briefe an Bewerber 136 Dopisy uchazeči o místo 137 // Absagen an Bewerber 136 Odřeknutí uchazeče o místo 137 // Möglichkeit 1 136 1. možnost 137 // Möglichkeit 2 138 2. možnost 139 // Möglichkeit 3 138 3. možnost 139 // Einladungen an Bewerber 142 Pozvání uchazeče 143 // Was sollte der Einladungsbrief an den Bewerber enthalten? 142 Co by měl dopis uchazeči k pozvání obsahovat? 143 // Das Zeugnis 148 Posudek 149 // Zeugnisarten 148 Druhy posudku 149 // Abstufung der Beurteilung 150 Stupně posouzení 151 // Wahrheit und Wohlwollen 150 Pravda a příznivé hodnocení 151 // Der Werbebrief 162 Náborový dopis 163 // Anrede 162 Oslovení 163 // Aufbau 162 Stavba 163 // Betreffzeilen 164 Řádky - věc 165 //
Datum 164 Datum 165 // Fettschrift 164 Tučné písmo 165 // Fragen 164 Otázky 165 // Postskriptum 166 Postskriptum 167 // Sie/wir 166 Vy/my 167 // Stil 166 Styl 167 // Unterschrift 168 // Unterstreichen 168 // Wortlänge 168 // 12 // E-Mails 174 // Vor- und Nachteile von E-Mails 174 // Beispiel für eine E-Mail 178 // Beweiskraft von E-Mails 180 // Die Bewerbung 182 // Das Anschreiben 182 // Bewerbungsunterlagen 182 // Foto 184 // Handschriftenprobe 184 // Zeugnisse 184 // Briefe von Privatkunden an Unternehmen 194 // Podpis 169 // Podtržení 169 // Délka slov 169 // E-maily 175 // výhody a nevýhody e-mailu 175 // Příklad pro e-mail 179 // Průkaznost e-mailu 181 // Žádost o místo 183 // Napsání 183 // Podklady žádosti o místo 183 // Foto 185 // Ukázka rukopisu 185 // Vysvědčení 185 // Dopisy soukromých zákazníků podnikům 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC