Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Torst, 2002
802 s.

objednat
ISBN 80-7215-178-9 (váz.)
Richard Weiner. Spisy ; [vol.] 4
Obsahuje rejstřík
Umění - stati
Weiner, Richard, 1884-1937 - publicistika - výbory
000070855
OBSAH // TŘÁSNIČKY DEJINNÝCH DNŮ Praha nadšená a bláznivá // Opona se zdvihá--- // Prapory ’---? // Francie?---12 // Odpůrce---12 // Maďari jdou domů---13 // Vzduchu Evropy část první---13 // Vzduchu Evropy část druhá — 16 // Praha se chystá---19 // Na Hradě---22 // Flage lan t?---27 // Demonstrace---28 // Legionári na radnici---30 // Jejich filmy---31 // Praha vítá--- 32 // U prezidenta---39 // Hosté---43 // Můj zajatec---45 // g V kinematografu---47 // Bílá Hora---. 49 // Heslo ulice---50 // Slovanská lípa--- 51 // Na Žofinfh*---52 // Dáma z lepši společnosti---53’ // 40 40 // Jací jsme---54 // Zlatý hřeb programu---54 // Historka zaručené pravdivá---54 // Panoptikum // Národního shromáždění 56 // Historická schůze 56 // Zemínová 58 // Mladý Stránský 59 // Slabá schůze 60 // Národní shromážděni - - 62 // Prezidentovo poselství — 72 // Extrémy demokracie — 76 // Do Paříže 77 // Večer v mírovém vlaku - 77 // Protahujeme údy 79 // Do Francie 80 // Paříží sem a tam 82 // Shledání v Paříži 82 // Stade Pershing 83 // Z prvního balkonu 87 // První máj 89 // Neděle na Seině 92 // Un soldát tchécoslovaque 95 // Na skoku % 97 // Pašije 99 // Hold 101 // Už zase hrají 102 // Familia 104 // Val de Gráce 105 // Masopust 107 // Co slyším namátkou - - 110 // V ulici Franklinově 112 // Referát o tom, jak jsem v aeroplani* // neletěl--- 114 // Volají ? nebesům--- 117 // Zapamatujte si ho---
119 // Zatímco oslavují Wilsona---120 // Dělá se mír--- 123 // Oběd bolševický--- 123 // Sny a skutečnost--- 125 // Filiálka Československé // republiky--- 129 // Začíná poslední jednání---133 // Kramářův banket--- 137 // Umučené město —*--- 140 // Filmuje se--- 148 // Svaz národů se rodí---150 // Zrodil se--- 153 // Entrakt--- 154 // Mluví lord Cecil--- 155 // Besedy nasucho--- 156 // Číslo 34--- 158 // Mluví se o Rusku--- 160 // Den triumfu--- 162 // Za dva dni--- 169 // Třásnička předposlední--- 175 // Z ČESKÉ KULTURY ? výstavě českých výtvarníků v Obecním domě pražském - - 181 // Naše divadla a válka--- 186 // Shakespearův Hamlet--- 192 // Poznámky ? chystanému provedení Tylova Pražského flamendra na Národním divadle v Praze - 197 // Josef Kajetán Tyl: // Pražský flamendr---204 // Ferenc - Lída Pírková // - Jílovský---208 // Petr Křička: Šípkový keř--- 215 // Co říkal muž, jenž napsal válečné // povídky--- 218 // Jaroslav Durych: Jarmark // života---226 // Jakub Demi: Miriam---230 // Poznámky ? výstavě českých výtvarníků v Obecním domě // pražském---233 // F. X. Salda: // Loutky i dělníci boží---250 // Naše řeč---255 // Výstava Sapik - Bílek - Otakar // Nejedlý---260 // Otázka národního umění---268 // Anna Maria Tilschová: // Stará rodina--- 272 // Přeskupení--- 275 // Eliška Krásnohorská // povšimla si...---282 // Fascinovaní---287 // Božena Benešová:
Kruté mládí Hubert Gordon Schauer: // Spisy I--- 291 // Fleischnerova Téchnická // kultura---295 // Za Otakarem Theerem---300 // Výstava s heslem---303 // Jan Zrzavý--- 310 // Několik slov o českém malíři // vystěhovala--- 316 // Kulturní styky // českofrancouzské---320 // Přítel lidiček. Jaromír John: // Večery na slamníku---325 // O sobě--- 331 // Karel Čapek: // Povídky z jedné kapsy---334 // Malíř moderní. Josef Šíma - - 340 // Pražská radnice je v právu--345 // I Dva československé filmy // v Paříži---352 // Z FRANCOUZSKÉ KULTURY // Italští futuristé--- 357 // Výstavní kronika---; 363 // Drobnosti z Paříže---370 // Picassovy kresby a akvarely - - 374 // Pierre Auguste Renoir---377 // Výstraha--- 381 // Patologický případ---385 // Alfred Jarry: Ubu roi---389 // Stesk nad Podzimním // salonem--- 391 // Colette na Předměstí---397 // Vehikl--- 401 // Maurice Utrillo---408 // Klauni--- 411 // Pařížskou výstavou dekorativních // umění--- 421 // ? českému překladu • // díla Proustova---427 // Jed Paříž---454 // Srdce---459 // Za Antonínem Bourdellcm - - 463 // Prý mrtvola---466 // Z pařížských divadel---470 // Z francouzského knižního // trhu (1930)--- 473 // Proč se vede malířům špatně - 478 Něco z historie francouzské // avantgardy---483 // Je tu jedna kniha--- 512 // Michel de Montaigne--- 516 // Z francouzského knižního // trhu (1934)--- 520 // Basilejské zvony---530 // Victor Hugo---534
// FEJETONY. ÚVAHY // Pařížská tma---543 // ô Studijní film a trochu // o kinematografu vůbec---549 // Kavárna A la Rotonde---557 // Povídka o válečném zajatci - - 564 // Silvestrovské říkání---569 // Miti vůli--- 575 // Zas chvilku doma...---580 // Kouzlo mapy---583 // Noční příjezd--- 587 // Písař dopisů---590 // Carte ďidentité---592 // Kroužky---596 // Dopis z Paříže---598 // Ibsenova Nora, Paříž, . // Alsasko a my---603 // Zkrácený program--- 612 // Kavárna Napolitain---620 // Kořeny konzervatismu---625 // Imperialismus---633 // Móda a společnost v Paříži - - 636 Peroutka---640 // Proč nejsem komunistou?---644 // Křivé svědectví o francouzské // rodině--- 647 // Salony---663 // Le traducteur et ses avatars. // Překladatelovy trampoty---666 // Matka Filliouxová zemřela - - 670 // Umění jako cenina---674 // Představení pro lid---687 // Pravda „užitečná“---691 // Zas chvilku doma---698 // Hudebníci---702 // Zas chvilku v Mnichově---705 // Jeden, který se nedá - - ---710 // 23. XII. 1933 --- 713 // Kde jsou barbaři?--- 717 // Platanová podobenství---720 // Vydavatelské poznámky---725 // Weinerovy Trásničky dějinných // dnú (Antonín Klimek)---733 // Poznámky--- 746 // Jmenný rejstřík---785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC