Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1974
224 s.

objednat
angličtina
000070902
Předmluva k českému vydání ...5 // Úvod ...9 // VROZENÉ ZÁKLADY UČENÍ (Konrád Z. Lorenz) ...21 // I. Život jako proces poznání ...21 // II. Původ nových systémových vlastností ...23 // III. Kognitivní procesy kromé učení ...30 // Systém pokusu a úspěchu genomu 30 — Regulující zpětná vazba 31 — Dráždivost 31 — Panožková odpověď 32 — Kinéze 34 — Střechová odpověď 35 — Taxe 35 — Spouštěcí mechanismy a fixované motorické projevy 36 // IV. Učení ...41 // Adaptivní změna 41 — Jiné typy učení než podmiňování 44 — Zpětná vazba úspěchu a neúspěchu neboli „pravé“ podmiňování 53 — Vrozené učící mechanismy 56 — Procesy přizpůsobitelné výukou 60 — Selekční tlak vyvolaný učením 61 — // Exploračm chování 63 — Učení vhledem 64 — Sebeexplorace 66 // V. Tradice ...69 // Tradice u zvířete 69 — Tradice u člověka 70 — Kulturní ritualizace 71 — Kognitivní funkce 74 — Ontogeneze kulturního člověka 76 // VI. Věda ...77 // VII. Patologie znalosti ....78 // Dysfunkce jako zdroj znalosti 78 — Ztráta znalosti a „neznalosti“ 79 — Dehumanizace 81 — Etologické příčiny 89 — Závěr 95 // Literatura // BIOCHEMICKÉ ASPEKTY UČENÍ A PAMĚTI (Holger Hydén) ...101 // Úvod ...101 // Elektrofyziologický přístup ...102 // Biochemický přístup ...102 // 221Interference se syntézou makromolekul v mozkových buňkách a její působení na paměť ...104 // Biosyntéza RNK v mozkových buňkách ...105 // Biosyntéza jaderné a cytoplasmatické RNK z mozku ...106 // Změny RNK v mozku vlivem stáří ...107 // Některé mikrochemické metody užité v analýze mozkových buněk ...108 // Vzorkování buněk mikropreparací ...109 // Kvantitativní a kvalitativní analýza RNK ...110 // Dělení proteinů a inkorporace na buněčné úrovni ...111 //
Vznik malých množství RNK bohaté na adenin a uracil v neuronech a v ... při pokusech s učením ...112 // Výskyt jedinečných proteinů v mozku ...116 // Syntéza proteinů v mozkových buňkách stimulované vnější mozkovou DNК ...117 // Přenos chování mozkovými extrakty ...122 // Pokusy s planáriemi ...123 // Literatura ...124 // VĚDOMÍ, PAMĚŤ A PODMÍNĚNÉ REFLEXY ČLOVĚKA (Wilder Penfield) ...129 // Anatomický úvod ...130 // Senzorický a motorický materiál 132 — Dovednost a podmiňování 135 — Vědomé // vedení 136 — Korová excíze 137 — Elektrické dráždění 137 // Řeč ...139 // Mozková dominance 139 — Afázie 140 — Učení druhému jazyku 141 — Slepá tabulka 142 — К ořové oblasti řeči 143 — Vzorkování potenciálů 147 — Pozornost 148 // Vnímání a interpretační kůra ...149 // Psychická odpověď 149 — Interpretační signály 150 — Zkušenostní odpovědi neboli mžikové vzpomínky 151 — „Nerozhodnutá kúra“ 153 — Interpretační kůra 154 — Vnímání 155 // Vztahy mysli k mozkovým mechanismům ...155 // Introspekce nemocného 156 — Dualita přístupu 157 — Jiná škola 158 // Člověk s vědomím ...159 // Senzorický vstup 160 — Původ motorického výstupu 160 — Motorické dovednosti 161 — Proud myšlení 163 — Pozornost 163 — Paměť 164 // Závěrečné poznámky ...166 // Literatura ...167 // POKROKY VE VÝZKUMU MOZKU S DŮSLEDKY PRO UČENÍ (H. W. Magoun) 169 // Literatura ...185 // ČTYŘI R O PAMATOVÁNÍ (Karl H. Pribram) ...189 // Úvod ...189 // Reprezentace: prostorový kódovací proces ...191 // 222Rekonstrukce ...196 // Registrace : časově kódovaný proces ...206 // Reorganizace ...212 // Literatura ...217
(OCoLC)42123504
cnb000163802

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC