Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Ivo Železný, 2000
136 s.

objednat
ISBN 80-240-1080-1 (váz.) ISBN !80-240-1081-1 : (chyb.)
Obsahuje předmluvu, úvod, slovník latinských a německých výrazů, slovník termínů, české zemské míry, adresy státních archivů, přílohy
Bibliografie: s. 133
Genealogie občanská - příručky
000070950
Předmluva // Úvod. Zdůvodnění genealogické práce // Co je to genealogie // Život předků od druhé poloviny 17. století do konce 19. století na vesnici a ve městě // Stopy občana z minulosti v různých archivních fondech a literatuře // Matriční zápisy - matriky, personalistika, historie matričních zápisů, obsah a změny v matrikách od r. 1650. // Co se z matrik dozvíme, práce badatele s matrikami // Záznamy o majetku předků - berní rula, tereziánský katastr, josefínský katastr, stabilní katastr, knihy gruntovní (pozemkové), knihy městské, knihy dominikálního majetku, urbáře, knihy svobodníků // Občan na vesnici - osobní svoboda a poddanství, druhy usedlostí, hospodářství na vesnici, feudální renta, poddanské dávky, robotní povinnosti, reluice, naturální dávky, zvláštní platy, státní berně, raabizace, robotní patent, urbariální berní reforma 1789, fondy velkostatků - panství // Občan ve městě - druhy měst, občané ve městech a jejich práva, hospodářská činnost měst, daně a poplatky, městské knihy // Právo, soudy, smlouvy - právo a soudnictví na venkově a ve městech, josefínská změna práva, dědické právo, svatební smlouvy // Církev římskokatolická v 17.-18. století - hierarchie, desátky, farní kroniky, zádušní knihy, zpovědní seznamy, zádušní krávy, knihy povolení ženichům // Školství - základní a střední // Politická správa a její změny - rozdílnost politické správy na venkově a ve městech, krajské zřízení v Čechách a na Moravě od 14. století, sčítání lidu // Armáda // Lidová kultura, stavby, oděv, strava, hygiena // Zdravotnictví //
Myšlenkové proudy v Českých zemích -- Tři okruhy genealogické práce - - Činnost sběratelská excerpční - vyhledávání pramenů, výpisky a jejich druhy, forma výpisků, sběratelské obory, práce s výpisky, konstrukce obrazu života rodu --Genealogický fond badatele - obsah fondu, jeho uspořádání a organizace uložení, počítače --Zpracování podkladů z genealogického fondu rodopisné pojmy, pokolení, signatura člena rodu, vývod z předků, agnátní vývod, rozrod kmene celého rodu, rozrod jedné rodiny, orientační graf velkého rozrodu, grafy pomocné, rodokmen, mrtvý genealogický bod --Praobraz předka v průběhu staletí - genealogické etapy rodu, jejich tvorba a prameny, přehled událostí v období 1650-1790, dějepisný přehled, předek v historických etapách, stručný přehled let 1620-1900 v oboru politickém, filozofickém, náboženském, hospodářském, umělecké tvorby, vědecké práce a technice, kapitoly pro zpracování epoch rodu, jméno předka --Rodopis rodu - matrikový fond, záznamy o majetku, statistické a regionální údaje, ikonografie - - Kronika // Bibliografie - knižní fond genealoga: historie obecná, genealogie, vlastivěda, hospodářství obecně, řemesla, zemědělství, obchod, zeměpis, město, doprava, kultura, školství, obydlí; časopisy vlastivědné a regionální, místní a oblastní časopisy 19.-20. století, místní publikace, časopisy genealogické - Doslov - Rodopisné značky a zkratky--Slovník latinských a německých výrazů - Kalendářní měsíce . // Slovník termínů - Zkratky pramenů a institucí --České zemské míry--Adresy státních archivů --Použitá literatura --Seznam příloh - Přílohy
cnb000963389

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC