Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 1998
229 s. : il.

objednat
ISBN 80-7183-119-0 (brož.)
Bibliografie: s. 228-229.
Svařování obloukové - příručky
000071011
Obsah // 1. Historie svařování elektrickým obloukem...11 // 2. Technologie obloukového svařování...14 // 2.1. Svařovací oblouk...14 // 2.2. Voltampérová charakteristika elektrického oblouku ... 17 // 2.3. Foukání oblouku...18 // 2.4. Přenos kovu v oblouku...20 // 2.4.1. Zkratový přenos...22 // 2.4.2. Kapkový přenos...23 // 2.4.3. Sprchový přenos...23 // 2.5. Pochody v elektrickém oblouku...23 // 2.5.1. Plyny ve svarovém kovu...24 // 2.5.1.1. Vliv kyslíku...24 // 2.5.1.2. Vliv dusíku...25 // 2.5.1.3. Vliv vodíku...25 // 2.6. Kontrolní otázky...26 // 3. Svařovací zdroje...27 // 3.1. Statická charakteristika zdroje svařovacího proudu ... 28 // 3.2. Dynamická charakteristika zdroje svařovacího proudu...30 // 3.3. Svařovací transformátory...31 // 3.3.1. Svařovací transformátor s rozptylovým jádrem...31 // 3.3.2. Svařovací transformátor se sekundárním přepínačem...32 // 3.3.3. Svařovací transformátor s primárním přepínačem...33 // 3.3.4. Svařovací transformátor s řídicí tlumivkou // a vysokonapěťovým přepínačem...34 // 3.3.5. Svařovací transformátor s řízenou tlumivkou // s předmagnetizací (transduktor)...35 // 3.4. Točivé zdroje...36 // 3.5. Svařovací usměrňovače...36 // 3.5.1. Svařovací usměrňovače s nastavitelnou tlumivkou...37 // 3.5.2. Svařovací usměrňovače s tyristorovým řízením...38 // 3.5.3. Svařovací elektronické usměrňovače // s výkonovými polovodiči...40 // 3.6. Dynamické
chování různých druhů // svařovacích usměrňovačů...44 // 3.7. Chlazení svařovacích zdrojů...47 // 3.8. Charakteristické veličiny svařovacích zdrojů...48 // 3.9. Obsluha obloukových svářeček...50 // 3.10. Údržba a oprava svařovacích zařízení...53 // 3.11. Dálkové ovládání...54 // 3.12. Držáky elektrod...54 // 3.13. Svěrky...54 // 3.14. Kontrolní otázky...55 // 4. Elektrody pro ruční obloukové svařování...57 // 4.1. Funkce obalu elektrod...58 // 4.2. Charakteristika různých druhů obalů a elektrod...59 // 4.2.1. Stabilizační obal...59 // 4.2.2. Rutilovýobal...59 // 4.2.3. Rutil-organický obal...60 // 4.2.4. Rutil-kyselý obal...60 // 4.2.5. Rutil-bazický obal...61 // 4.2.6. Kyselý obal...61 // 4.2.7. Bazický obal...61 // 4.2.8. Organický obal...62 // 4.2.9. Obal ze solí halových prvků...62 // 4.2.10. Zvláštní obal...63 // 4.3. Speciální druhy elektrod...63 // 4.3.1. Vysokovýkonné elektrody...63 // 4.3.2. Hlubokozávarové elektrody...64 // 4.4. Požadavky kladené na elektrody...64 // 4.5. Volba elektrody...65 // 4.6. Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele // navaření obalených elektrod...66 // 4.7. Skladování elektrod...67 // 4.8. Označování elektrod...68 // 4.9. Kontrolní otázky...72 // 5. Technika svařování...74 // 5.1. Druhy svarů...74 // 5.2. Příprava svarových ploch...74 // 5.3. Nastavení svařovacího proudu...84 // 5.4. Zapalování oblouku...86 // 5.5. Vedení elektrody...
87 // 5.6. Postupný pohyb elektrody...87 // 5.7. Kývavý pohyb elektrody...88 // 5.8. Nastavování svarové housenky...89 // 5.9. Zakončení svarové housenky...89 // 5.10. Koutové svary...90 // 5.10.1. Svařování koutového svaru do úžlabí...91 // 5.10.2. Koutový svar ve svislé poloze...96 // 5.10.3. Koutový svar v poloze nad hlavou...97 // 5.11. Tupé svary...98 // 5.11.1. I svar...98 // 5.11.2. V svar...99 // 5.11.3. X svar...103 // 5.11.4. U svar...110 // 5.12. Rohové spoje...122 // 5.13. Děrové svary...122 // 5.14. Svařování materiálů různé tloušťky...123 // 5.15. Kontrolní otázky...123 // 6. Svařitelnost...125 // 6.1. Svařování uhlíkových ocelí (třída 10 až 12)...125 // 6.2. Svařování nízkolegovaných a střednělegovaných // ocelí (třída 13 až 16)...125 // 6.3. Svařování korozivzdomých ocelí (třída 17)...126 // 6.4. Svařování šedé litiny obalenou elektrodou...126 // 6.5. Svařování tvárné litiny...127 // 6.6. Svařování hliníku obalenou elektrodou...128 // 6.7. Opatření ke zlepšení svařitelnosti...128 // 6.7.1. Předehřev...128 // 6.7.2. Žíhání k odstranění vnitřních pnutí...129 // 6.7.3. Normalizační žíhání...131 // 6.7.4. Vliv pracovního postupu...131 // 6.7.5. Elektrody...132 // 6.7.6. Další opatření...132 // 6.8. Kontrolní otázky...132 // 7. Chyby při obloukovém svařování...133 // 7.1. Vady ve svarových spojích...134 // 7.1.1. Trhliny...134 // 7.1.2. Póry a bubliny...135
// 7.1.3. Vměstky...136 // 7.1.4. Studený spoj...136 // 7.1.5. Neprovařený kořen...137 // 7.1.6. Vruby, zápaly...137 // 7.1.7. Krápníky...138 // 7.1.8. Přesazený kořen... 138 // 7.2. Stupně jakosti...138 // 7.3. Kontrolní otázky...148 // 8. Nedestruktivní kontrola svarů...149 // 8.1. Vizuální prohlídka... 149 // 8.2. Kapilární zkoušky...149 // 8.3. Magnetické a magnetoinduktivní metody...150 // 8.4. Ultrazvukové zkoušení svarů...151 // 8.5. Prozařování...152 // 8.6. Kontrolní otázky...154 // 9. Bezpečnostní předpisy při obloukovém svařováni... 155 // 9.1. Oprávnění ke svařování...159 // 9.2. Osobní ochranné pomůcky // při obloukovém svařování...160 // 9.3. Kontrolní otázky...161 // 10. Obloukové svařování v ochranných atmosférách ..162 // 10.1. Svařování M1G/MAG...163 // 10.1.1. Svařování MIG...163 // 10.1.2. Svařování MAG...163 // 10.1.3. Impulzní svařování...164 // 10.1.4. Přenos kovu u MIG/MAG svařování...165 // 10.1.5. Rotující oblouk (proces T.l.M.E.)...166 // 10.1.6. Zdroje pro svařování MIG/MAG...167 // 10.1.7. Řízení svařování...168 // 10.1.8. Pulzní provoz...170 // 10.1.9. Zařízení pro přiblížení drátu...171 // 10.1.10. Podavač drátu...171 // 10.1.11. Hořáky MIG/MAG...174 // 10.1.12. Ochranné plyny...178 // 10.1.13. Plyny pro svařování MIG...178 // 10.1.14. Plyny pro svařování MAG...180 // 10.1.15. Dráty...181 // 10.1.16. Indukčnost...182 // 10.1.17. Parametry
svařování...182 // 10.1.18. Vedení hořáku...183 // 10.1.19. Ohřívač plynů...184 // 10.1.20. Antiadhezní prostředky...184 // 10.2. Kontrolní otázky...184 // 10.3. Svařování WIG...185 // 10.3.1. Svařovací hořáky...186 // 10.3.2. Elektrody...187 // 10.3.3. Plynové trysky...190 // 10.3.4. Technika svařování...190 // 10.3.5. Oblasti použití metody...191 // 10.4. Kontrolní otázky...192 // 11. Technologičnost svařovaných konstrukcí...193 // 11.1. Spojování úhelníků...193 // 11.2. Spojování U profilů...194 // 11.3. Spojování I profilů...195 // 11.4. Spojování úhelníků s U profily a 1 profily...196 // 11.5. Spoje U profilů s I profily...197 // 11.6. Svařování strojních součástí...198 // 11.7. Kontrolní otázky...200 // 12. Obloukové řezání...201 // 12.1. Obloukové řezání pod vodou (elektrokyslíkové)...201 // 12.1.1. Srovnání elektrod...202 // 12.2. Ruční obloukové řezání kovovou elektrodou // pod vodou...202 // 12.3. Řezání plazmou pod vodou...203 // 12.4. Řezání plazmou...204 // 12.4.1. Princip řezání...204 // 12.4.2. Stabilizace elektrického oblouku...205 // 12.4.3. Výhody použití vzduchové plazmy pro řezání...207 // 12.4.4. Konstrukce plazmových řezaček...207 // 12.4.5. Výběr plynu...208 // 12.4.6. Volba optimálních parametrů řezání...209 // 12.4.7. Jednotlivé fáze řezání...209 // 12.4.8. Podmínky bezpečnosti...212 // 12.5. Kontrolní otázky...212 // 13. Normy...213 // 14.
Stanovení a zkoušky postupů svařování...225 // Literatura...228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC