Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000
262 s. : il.

objednat
ISBN 80-7182-099-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, předmluvu, přílohy, rejstřík
Chemie anorganická - učebnice středošk.
Chemie obecná - učebnice středošk.
000071102
Obecná chemie // I. Úvod do studia chemie ...12 // Předmět studia chemie ...12 // Rozdělení chemie ...12 // Vývoj a historie chemie ...13 // Klasifikace látek ...14 // Hmotnost atomů a molekul ...15 // Látkové množství ...16 // Avogadrův zákon ...17 // II. Složení a struktura chemických látek ...18 // Struktura atomů ...18 // Jádro atomu ...19 // Radioaktivita ...20 // Elektronový obal atomů ...23 // Kvantová čísla ...25 // Obsazování orbitalů ...27 // Periodická soustava prvků a periodický zákon ...32 // Valenční elektrony ...34 // Přehled základních periodických vlastností prvků ...35 // Stavba molekul ...36 // Chemická vazba ...36 // Vaznost ...39 // Základní a excitovaný stav atomu ...39 // Hybridizace orbitalů ...40 // Elektronegativita atomů ...42 // Typy chemických vazeb ...43 // Kovalentní vazba ...44 // Iontová vazba ...45 // Vazba kovová ...46 // Slabé vazebné interakce ...46 // Struktura v oblasti iontových sloučenin ...47 // Vztahy mezi typy chemických vazeb ...48 // Vlastnosti kovalentních látek ...48 // Vlastnosti kovů ...49 // Psaní vzorců ...50 // /8/ // III. Kvalitativní’ a kvantitativní stránka chemických // reakcí ...53 // Typy chemických reakcí ...53 // Reakce srážecí ...54 // Reakce komplexotvorné ...54 // Chemické rovnice ...55 // Řešení rovnic beze změny oxidačního čísla ...56 // Reakce oxidačně-redukční ...58 // Řešení oxidačně-redukčních rovnic ...59 //
Reakce disproporcionační ...61 // Řešení redox rovnic zadaných v iontovém tvaru ...62 // Řešení složitějších redox rovnic ...64 // Termochemie ...65 // Termochemické zákony ...66 // Rychlost chemických reakcí ...67 // Vratné reakce a chemická rovnováha ...68 // Anorganická chemie // IV. Základy anorganické chemie ...72 // Vodík ...72 // Kyslík ...77 // Peroxid vodíku ...80 // Peroxidy kovů ...81 // Ozon ...82 // Voda ...82 // Druhy vod ...82 // Přehled změkčování vody ...84 // Užitková voda ...85 // Čištění odpadních vod . ...85 // Voda jako rozpouštědlo ...86 // Druhy roztoků ...86 // Rozpustnost anorganických sloučenin ve vodě ...87 // Elektrolytická disociace látek ...88 // Protolytické reakce ...88 // Arrheniova teorie kyselin a zásad ...88 // Brónstedova teorie kyselin a zásad ...90 // Roztoky kyselé, zásadité a neutrální pH ...91 // Hydrolýza solí ...93 // V. Chemie p-prvků s nekovovým charakterem Charakteristika a obecné vlastnosti nekovů // Prvky VlI.a skupiny - halogeny // Prvky Vl.a skupiny-chalkogeny // Prvky V.a skupiny // Prvky IV.a skupiny // Prvky IH.a skupiny // Vzácne plyny // VI. Kovy // Vlastnosti kovů ...
// Přehled příprav kovů // Elektrochemická řada kovů // Chemie p-prvků s kovovým charakterem // VII. Chemie s-prvků // Charakteristika s-prvků // Prvky I.a skupiny - alkalické kovy ...Prvky II.a skupiny // VIII. Chemie d-prvků // Charakteristika d-prvků // Kovy VI.b skupiny-skupina chrómu // Skupina VII.b // Skupina I.b // Skupina Il.b // Skupina VIII // Kovy skupiny železa // Výroba železa a oceli, slitiny // Kobalt // Nikl // Platinové kovy // IX. Vnitřně přechodné prvky (f-prvky) // X. Příklad vlastnosti dosud neuvedených prvků // Titan // Prvky V.b skupiny // /10/ // Názvosloví a chemické výpočty // XI. Názvosloví anorganických sloučenin ...212 // XII. Chemičke’výpočty ...222 // Atomy a molekuly, látkové množství ...222 // Výpočty z chemických vzorců ...224 // Výpočty podle chemických rovnic ...228 // Výpočty koncentrací roztoků ...236 // Ředění a směšování roztoků ...243 // Výsledky ...246 // Přílohy ...249 // I. Rozšíření prvků v zemské kůře ...249 // II. Názvy, symboly a relativní atomové hmotnosti prvků ..., ...250 // III. Stručný přehled latinského názvosloví anorganických sloučenin ...253 // První Mendělejova tabulka ...255 // Dlouhá tabulka Mendělejevovy periodické soustavy prvků s elektronovými konfiguracemi ...256 // Dlouhá tabulka Mendělejevovy periodické soustavy prvků s atomovými hmotnostmi ...257 // Rejstřík ...258
(OCoLC)44525776
cnb000928258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC