Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
322 s. : ilustrace (některé barevné) mapy, portréty ; 32 cm

objednat
ISBN 80-7178-221-1 (vázáno)
italština
Chronologické tabulky
Obsahuje rejstřík
000071134
Obsah // 1. Svět Řeků a Římanů. íy...8 // 2. Palestina v době Ježíšově...12 // 3. Kristus v dějinách a Kristus víry...16 // 4. Vznik církve...20 // 5. Počátky vír)’...24 // 6. Od domácí církve к bazilice...28 // 7. První hereze a závazně předpisy v církvi... 3 2 // 8. Pronásledování a tolerance...36 // 9. Germánské národy...40 // 10. Konstantin a náboženská svoboda...44 // 11. Koncily a vyznání víry...48 // 12. Rané mnišství...52 // 13. Církevní Otcové...56 // 14. Theodosius: křesťanství jako státní náboženství...60 // v // 15. Pád Ríma a pokřesťanšťování národů 64 // 16. První schizmata a štěpení církví...68 // 17. Mariánský kult...72 // 18. Západní mnišství...76 // 19. Chronologie I - začátky (0-500)...80 // 20. Justinián: znovudobytí impéria...84 // 21. Rané byzantské umění...88 // v // 22. Spor mezi Římem a Konstantinopolí 92 // 2 3. Od antiky ke středověku...96 // 24. Byzanc a islám...100 // 2 5. Misionáři a misie: // církve germánských národů...104 // 26. Svět slovanských národů...108 // 27. Západní církev v době Karla Velikého 112 // 28. Vznik církevního státu...116 // 29. Poslechů ekumenické koncily...120 // 3 0. Byzantská církev...124 // 31. Církev v období feudalismu...128 // 32. Otevření na Sever...132 // 33. Křesťanství kolem roku 1000...136 // 34. Reforma západní církve...140 // 35. Řád cisterciáků...144 // 36. Boj o investituru...148
37. Křížové výpravy a východořímská // církev...152 // 38. Chronologie П - raný středověk (500-1000)...156 // 3 9. Středověké hereze...160 // 40. Žebravé řády...164 // 41. Města v Evropě...168 // 42. Teokratická společnost ve středověku 172 // 43. Scholastika...176 // 44. Církev v Asii...180 // 45. Západní schizma...184 // 46. Kult světců a úcta к relikviím...188 // 47. Chronologie Ш - vrcholný středověk (1000-1400)...192 // 48. Islám a byzantská říše v době Palaiologovců...196 // 49. Renesance...200 // 50. Reformace...204 // 51. Reformovaná Evropa...208 // 5 2. Tridentský koncil a katolická reforma 212 // 5 3. Náboženské války...216 // 54. Církev v Latinské Americe...220 // 5 5. Církev v Severní Americe...224 // 5 6. Reformační církve v Severní Americe 228 // 57. Chronologie ГѴ - renesance a baroko (1400-1800)...232 // 58. Křesťanské probuzení...236 // 59. Křesťanství v době osvícenství...240 // 60. Věk osvícenství a náboženství...244 // 61. Křesťanství a vznik USA...248 // 62. Církev a francouzská revoluce...252 // 63. Restaurace a revoluce...256 // 64. Století misií...260 // 65. Protestantské misie v 19. a 20. století 264 // 66. Sociální otázka...268 // 67. Oxfordské linutí a počátky ekumenismu...272 // 68. Křesťanství a věda...276 // 69. Církve a totalitní režimy...280 // 70. Afroamerická religiozita...284 // 71. Misie a konec koloniálního panství 288 // 72. Latinská
Anerika...292 // 73. Druhý vatikánský koncil...296 // 74. Křesťanské konfese dnes...300 // 75. Budoucnost křesťanských konfesí...3 04 // 76. Chronologie V - od osvícenství do současnosti (1800-2000)...308 // Rejstřík...312 // Poděkování...315 // Seznam vyobrazení...316
(OCoLC)40790156
cnb000365901

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC