Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:137x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2002
80 s.

objednat
ISBN 80-7042-201-7 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje úvod
Bibliografie na s. 80
Psychologie obecná - učebnice vysokošk.
000071177
ÚVODEM 3 // PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE // Pojetí duševních jevů od starověku po současnost 4 // a) Názory starověkých myslitelů 5 // b) Středověk 6 // c) Novověk 6 // Obecné vymezení předmětu psychologie 12 // a) Vědomí a prožívání 12 // b) Nevědomí 15 // c) Chování 15 // d) Psychika 16 // e) Klasifikace psychických jevů 16 // Hlavní směry současné psychologie 18 // a) Behaviorismus 18 // b) Humanistická psychologie 19 // c) Psychoanalýza 20 // d) Kognitivní psychologie 23 // e) Transpersonální psychologie 23 // DĚLENÍ PSYCHOLOGICKÝCH VĚD 24 // PSYCHOLOGICKÁ TERMINOLOGIE 26 // PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI 27 // Přístupy ke studiu osobnosti 28 // Struktura osobnosti 31 // a) Schopnosti 31 // b) Motivační dispozice 33 // c) Temperamentové dispozice 36 // d) Charakter, povahové rysy 39 // e) Fyziologické dispozice, tělesná konstituce 40 // f) Big Five 40 // Integrace osobnosti 41 // Funkce osobnosti 43 // a) Poznávání 43 // b) Emoce 54 // c) Motivace 58 // d) Učení a paměť 61 // e) Psychické řízení činnosti // Činitelé utvářející osobnost // a) Vnitřní 71 // b) Vněj ší 74 // c) Utváření osobnosti 75 // METODY PSYCHOLOGIE 76 // a) Psychologická diagnostika 76 // b) Psychologický výzkum 76 // c) Metody psychologické intervence 79 // DOPORUČENÁ LITERATURA 80

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC