Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
2. přeprac. vyd.
Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 1990
270 s.

objednat
ISBN 80-7013-062-8 (brož.)
Hygiena - učebnice středošk.
Hygiena komunální - učebnice středošk.
000071242
OBSAH // 3 // str. // IX. VÝSTAVBA A PŘESTAVBA SÍDLIŠŤ ... // Sídliště městského typu ... // Vývoj měst a urbanizační teorie ... // Základní požadavky... . . . // Územní členění města ... // Obytné pásmo ... // Průmyslová zóna ... // Rekreace ... // Doprava ... ... // Město jako celek ... // Klíčové pojmy ... . . // Výstavba venkovských sídlišř . . . . ... // Obytné pásmo ... // Výrobní zóna - rostlinná výroba ... // chemizace zemědělství . . . . // mechanizace zemědělství . . . // živočišná výroba ... // Klíčové pojmy ... // 7 // 7 // 8 9 // 10 // 10 // 13 // 16 // 22 // 27 // 30 // 31 // 32 // 35; 36 41 // 47 // 48 52 // X. // / // OBYTNÉ BUDOVY A BYDLENÍ ... . // Obytné budovy . ... // Typy a umístění obytných budov . . // Stavební materiály ... // Vybavení obytných budov ... // Byty a bydlení ... // Prostředí v bytech ... // Akustická pohoda ... // Optická pohoda ... // Tepelná a ventilační pohoda . // Vybavení bytu... // Vliv bydlení na zdravotní stav lidí Klíčové pojmy ... // 53 // 53 // 53 // 55 // 59 // 62 // 68 // 68 // 73 // 80 // 89 // 92 // 97 // 4 // str. // XI. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A DOKUMENTACE STAVEB ... 99 // Územní plánování ... 100 // Dokumentace staveb ... 102 // Preventivní hygienický’ dozor . . ... 109 // Klíčové pojmy... 111 // XII. ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ‘SÍDLIŠŤ...113 // Služby obyvatelstvu ... ... 113 // Prodejny spotřebního zboží ... ...
113 // Spotřební služby ... 121 // Osobní služby ... 122 // Budovy veřejné administrativy...¦...130 // Veřejné záchody ... 134 // Klíčové pojmy...136 // XIII. TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ A REKREACE ... 137 // Rekreace v přírodě...137 // Rekreační objekty ... 141 // Hřiště a stadióny...144 // Tělocvičny...147 // Kluziště a zimní stadióny ... 149 // Sportovní haly...150 // Sporty v přírodě...151 // Koupaliště a zařízení pro vodní sporty ... 153 // Sauna...162 // Komplexy tělovýchovných zařízení ... 165 // Rizika tělesných cvičení a sportů . . —. . . .166 // Klíčové pojmy... 167 // XIV. KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ ZAŘÍZENÍ..."... . 169 // Divadla...169 // Kina... 173 // Kulturní dům...174 // Muzea a výstavní síně...175 // Cirkusy, zábavní zařízení, veřejné akce ... 176 // Klíčové pojmy... 178 // 5 // str. // XV. ZAŘÍZENÍ HROMADNÉHO UBYTOVÁNÍ ... 179 // Hromadné ubytovny ... ... 179 // Hotely... 183 // Motely...186 // Ústavy sociální péče...187 // Klíčové pojmy ... 192 // XVI. HYGIENA DOPRAVY A CESTOVÁNÍ ... 193 // řjěstská hromadná doprava...197 // Dálková doprava ... 199 // Autobusová doprava ... 199 // Železniční doprava ... 200 // Letecká doprava ... 202 // Garáže, odstavné a parkovací plochy ... 204 // Benzinové čerpací stanice ... 207 // Klíčové pojmy ... 207 // XVII. HYGIENA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ... ... 209 // Nemocnice s poliklinikou ...209 // Ošetřovací jednotka
... 214 // Specifické provozy... 223 // Společná diagnostická a ošetřovací // zařízení...227 // Hospodářský provoz a administrativa . . . .230 // • Provoz NsP ...231 // Poliklinika...23 7 // Lékárny... 239 // Hygienické stanice ... 240 // Klíčové pojmy ... 243 // XVIII. POHŘEBNICTVÍ ... 244 // Prohlídka a pitva zemřelých ... ... 244 // Přeprava a pohřbívání zemřelých ... 245 // Pohřbívání do země - hřbitovy...24 6 // Pohřbívání žehem - krematoria ... 249 // Klíčové pojmy ... 252 // 6 // str. // XIX. OSOBNÍ HYGIENA...254 // Kůže... 254 // Udržování tělesné čistoty ... 255 // Odívání...257 // Denní režim a zásady zdravého způsobu života ... 261 // Klíčové pojmy ... 264 // XX. METODIKA PRÁCE ASISTENTA HYGIENICKÉ SLUŽBY ... 265 // Klíčové pojmy ... 270

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC