Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
2. přeprac. vyd.
Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 1990
270 s.

objednat
ISBN 80-7013-062-8 (brož.)
Hygiena - učebnice středošk.
Hygiena komunální - učebnice středošk.
000071242
IX. VÝSTAVBA A PŘESTAVBA SÍDLIŠŤ // Sídliště městského typu // Vývoj měst a urbanizační teorie // Základní požadavky // Územní členění města // Obytné pásmo // Průmyslová zóna // Rekreace // Doprava // Město jako celek // Klíčové pojmy // Výstavba venkovských sídlišř // Obytné pásmo // Výrobní zóna - rostlinná výroba // chemizace zemědělství // mechanizace zemědělství // živočišná výroba // Klíčové pojmy // X. OBYTNÉ BUDOVY A BYDLENÍ // Obytné budovy // Typy a umístění obytných budov // Stavební materiály // Vybavení obytných budov // Byty a bydlení // Prostředí v bytech // Akustická pohoda // Optická pohoda // Tepelná a ventilační pohoda // Vybavení bytu // Vliv bydlení na zdravotní stav lidí Klíčové pojmy // XI. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A DOKUMENTACE STAVEB ...99 // Územní plánování ...100 // Dokumentace staveb ...102 // Preventivní hygienický’ dozor ...109 // Klíčové pojmy...111 // XII. ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ‘SÍDLIŠŤ...113 // Služby obyvatelstvu ...113 // Prodejny spotřebního zboží ...113 // Spotřební služby ...121 // Osobní služby ...122 // Budovy veřejné administrativy...¦...130 // Veřejné záchody ...134 // Klíčové pojmy...136 // XIII. TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ A REKREACE ...137 // Rekreace v přírodě...137 // Rekreační objekty ...141 // Hřiště a stadióny...144 // Tělocvičny...147 // Kluziště a zimní stadióny ...149 // Sportovní haly...150 // Sporty v přírodě...151 // Koupaliště a zařízení pro vodní sporty ...153 // Sauna...162 // Komplexy tělovýchovných zařízení ...165 // Rizika tělesných cvičení a sportů .. —...166 // Klíčové pojmy...167 // XIV. KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ ZAŘÍZENÍ ...169 // Divadla...169 // Kina...173 // Kulturní dům...174 // Muzea a výstavní síně...175 //
Cirkusy, zábavní zařízení, veřejné akce ...176 // Klíčové pojmy...178 // XV. ZAŘÍZENÍ HROMADNÉHO UBYTOVÁNÍ ...179 // Hromadné ubytovny ...179 // Hotely...183 // Motely...186 // Ústavy sociální péče...187 // Klíčové pojmy ...192 // XVI. HYGIENA DOPRAVY A CESTOVÁNÍ ...193 // řjěstská hromadná doprava...197 // Dálková doprava ...199 // Autobusová doprava ...199 // Železniční doprava ...200 // Letecká doprava ...202 // Garáže, odstavné a parkovací plochy ...204 // Benzinové čerpací stanice ...207 // Klíčové pojmy ...207 // XVII. HYGIENA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ...209 // Nemocnice s poliklinikou ...209 // Ošetřovací jednotka ...214 // Specifické provozy...223 // Společná diagnostická a ošetřovací // zařízení...227 // Hospodářský provoz a administrativa ...230 // Provoz NsP ...231 // Poliklinika...23 7 // Lékárny...239 // Hygienické stanice ...240 // Klíčové pojmy ...243 // XVIII. POHŘEBNICTVÍ ...244 // Prohlídka a pitva zemřelých ...244 // Přeprava a pohřbívání zemřelých ...245 // Pohřbívání do země - hřbitovy...24 6 // Pohřbívání žehem - krematoria ...249 // Klíčové pojmy ...252 // XIX. OSOBNÍ HYGIENA...254 // Kůže...254 // Udržování tělesné čistoty ...255 // Odívání...257 // Denní režim a zásady zdravého způsobu života ...261 // Klíčové pojmy ...264 // XX. METODIKA PRÁCE ASISTENTA HYGIENICKÉ SLUŽBY ...265 // Klíčové pojmy ...270

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC