Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.1) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002
206 s. : il.

objednat
ISBN 80-7182-100-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 205-206
Cytologie - učebnice středošk.
Evoluce - biologie - učebnice středošk.
Genetika - učebnice středošk.
000071282
/ 5 / // OBSAH // OBSAH HLAVNÍCH KAPITOL: // ÚVOD...9 // 1. VZNIK A VÝVOJ ŽIVÝCH SOUSTAV...Il // 1.1. Geologický vývoj Země...12 // 1.2. Vznik života...20 // 1.3. Obecné zákonitosti biologické evoluce...27 // 1.4. Obecná charakteristika a organizovanost živých soustav.35 // 1.5. Organismy nebuněčné...40 // 2. BIOLOGIE BUŇKY...49 // 2.1. Chemické složení buňky...50 // 2.2. Struktura buňky...59 // 2.3. Dělení buněk...73 // 2.4. Buněčná výměna látek...89 // 2.5. Přeměna látek a energií v buňce...96 // 2.6. Genová exprese...113 // 3. GENETIKA...127 // 3.1. Vývoj genetiky, základní genetické pojmy...128 // 3.2. Cytologické základy dědičnosti...133 // 3.3. Dědičnost mnohobuněčného organismu...145 // 3.4. Mutace...166 // 3.5. Genetika populací...175 // 3.6. Genetika člověka...183 // 3.7. Genové inženýrství...199 // LITERATURA...205 // Rozšiřující literatura...205 // Původ ilustrací...205 // / 6 / // PODROBNÝ OBSAH: // ÚVOD...9 // 1. VZNIK A VÝVOJ ŽIVÝCH SOUSTAV...11 // 1.1. Geologický vývoj Země...12 // 1.1.1. Stratigrafická tabulka - geologický kalendář...13 // 1.1.2. Stratigrafická tabulka s přehledem biologické evoluce...14 // 1.2. Vznik života...20 // 1.2.1. Chemický vývoj...20 // 1.2.2. Biochemický vývoj...21 // 1.2.3. Biologický vývoj...22 // 1.3. Obecné zákonitosti biologické evoluce...27 // 1.3.1. Základní charakteristika biologické evoluce...27 // 1.3.2. Evoluční teorie...28 // 1.3.3. Ekologické
aspekty biologické evoluce...30 // 1.3.4. Základní mechanismy evoluce z genetického hlediska...32 // 1.3.5. Speciace - vznik nových druhů...33 // 1.4. Obecná charakteristika a organizovanost živých soustav ... 35 // 1.4.1. Obecná charakteristika živých soustav...35 // 1.4.2. Hierarchie živých soustav podle úrovně jejich složitosti.36 // 1.4.3. Nebuněčné organismy...37 // 1.4.4. Jednobuněčné organismy...37 // 1.4.5. Mnohobuněčné organismy...38 // 1.4.6. Individua vyššího řádu - obligátní společenstvo...38 // 1.5. Organismy nebuněčné...40 // 1.5.1. Struktura a rozdělení virů...41 // 1.5.2. Rozmnožování virů...42 // 1.5.3. Příklady virových onemocnění u člověka...44 // 2. BIOLOGIE BUŇKY...49 // 2.1. Chemické složení buňky...50 // 2.1.1. Obecně se vyskytující sloučeniny v buňkách...50 // 2.1.2. Význam vody a anorganických látek v buňkách...51 // 2.1.3. Biopolymery a ostatní organické sloučeniny v buňkách...52 // 2.2. Struktura buňky...59 // 2.2.1. Obecná struktura buňky...59 // 2.2.2. Buňka prokaryotická, struktura a obecná charakteristika.61 // / 7 / // 2.2.3. Buňka eukaryotická, struktura a obecná charakteristika...63 // 2.2.4. Tabulka: Hlavní rozdíly mezi prokaryotickou // a eukaryotickou buňkou...68 // 2.3. Dělení buněk...73 // 2.3.1. Buněčný cyklus...74 // 2.3.2. Meióza...79 // 2.3.3. Gametogeneze u člověka...82 // 2.3.4. Diferenciace buněk...83 // 2.4. Buněčná výměna látek...89
// 2.4.1. Membránový transport...89 // 2.4.2. Difúze a osmóza...90 // 2.4.3. Přenašečový transport...92 // 2.4.4. Exocytóza a endocytóza...93 // 2.5. Přeměna látek a energií v buňce...97 // 2.5.1. Buněčný metabolismus...98 // 2.5.2. Přeměny energie v buňce...101 // 2.5.3. Fotosyntéza...104 // 2.5.4. Regulace a ovlivňování buněčných dějů...105 // 2.5.5. Příjem energie buňkou...106 // 2.6. Genová exprese...113 // 2.6.1. Obecný průběh transkripce...114 // 2.6.2. Transkripce v prokaryotické buňce...115 // 2.6.3. Transkripce v eukaryotické buňce...117 // 2.6.4. Translace, syntéza bílkovin...118 // 2.6.5. Obecný průběh translace...120 // 2.6.6. Translace v prokaryotické buňce...122 // 2.6.7. Translace v eukaryotické buňce...122 // 3. GENETIKA...127 // 3.1. Vývoj genetiky, základní genetické pojmy...128 // 3.1.1. Vývoj genetiky...128 // 3.1.2. Dědičnost a proměnlivost...129 // 3.1.3. Znak a fenotyp...130 // 3.1.4. Gen a genotyp...130 // 3.2. Cytologické základy dědičnosti...133 // 3.2.1. Genetika prokaryotické buňky...134 // 3.2.2. Genetika eukaryotické buňky...136 // 3.2.2.1. Chromozomy...136 // 3.2.2.2. Meiotická segregace a kombinace chromozomů...138 // / 8 / // 3.2.2.3. Chromozomové určení pohlaví...140 // 3.2.2.4. Mimojaderná dědičnost...141 // 3.3. Dědičnost mnohobuněčného organismu...145 // 3.3.1. Vzájemné vztahy alel jednoho genu...145 // 3.3.2. Analýza alel při jejich nezávislé kombinaci...146
// 3.3.3. Vazba genů...150 // 3.3.4. Dědičnost a pohlaví...152 // 3.3.5. Dědičnost kvantitativních znaků...155 // 3.4. Mutace...166 // 3.4.1. Genové mutace...167 // 3.4.2. Chromozomové mutace...168 // 3.4.3. Genomové mutace...170 // 3.4.4. Gametické a somatické mutace...171 // 3.4.5. Reparace...171 // 3.4.6. Genetická toxikologie...172 // 3.5. Genetika populací...175 // 3.5.1. Druhy populací...176 // 3.5.2. Vývoj genofondu v autogamní populaci...176 // 3.5.3. Rovnováha ve velké panmiktické populaci...177 // 3.5.4. Faktory narušující genetickou rovnováhu populace...179 // 3.6. Genetika člověka...183 // 3.6.1. Výzkum rodokmenů...183 // 3.6.2. Výzkum dvojčat...185 // 3.6.3. Studium karyotypů...185 // 3.6.4. Biochemické a molekulárně genetické metody // v genetice člověka...188 // 3.6.5. Genetické poradenství, etické aspekty lidské genetiky...190 // 3.6.6. Dědičnost krevních skupin člověka // a některých lidských dědičných chorob a znaků...190 // 3.7. Genové inženýrství...199 // 3.7.1. Metody genového inženýrství...199 // 3.7.2. Praktické využití genových manipulací...203 // LITERATURA...205 // Rozšiřující literatura...205 // Původ ilustrací...205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC