Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2000
224 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-200-0794-6 (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, rejstřík, česko-anglický slovníček
Bibliografie: s. 213
Chemie obecná - učebnice vysokošk.
000071643
Obsah // Předmluva ... 9 // 1 O CHEMII VŮBEC... 11 // 1.1 Oč jde v chemii ... 11 // 1.2 Slovní a písemné spojení mezi chemiky ... 14 // 1.3 Co je obecná chemie? ... 18 // 1.4 Chemické vzorce a jejich určování ... 19 // Příklady ... 21 // 2 VĚDECKÁ METODA A FUNKCE MODELU ... 24 // 2.1 Vědecká práce ... 24 // 2.2 Modelový popis přírodních jevů ... 25 // 2.3 Náhrada studované molekuly jednodušší molekulou modelovou ... 28 // 2.4 O matematice v chemii ... 30 // 3 ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE HMOTY // A VLASTNOSTI ATOMOVÉHO JÁDRA ... 38 // 3.1 Částice hmoty ... 38 // 3.2 Atomové jádro ... 42 // 3.3 Radioaktivní rozpad a jaderné štěpení ... 43 // Příklady ... 46 // 4 ATOMY, MOLEKULY A PEVNÁ FÁZE ... 47 // 4.1 Kvantověmechanický popis hmoty ... 47 // 4.2 Atomy ... 54 // 4.2.1 Úvodní poznámky ... 54 // 4.2.2 Atom vodíku a výstavba víceekktronových atomů... 55 // 4.2.3 Periodický systém prvků ... 60 // 4.3 Molekuly... // 4.3.7 Obecné poznámky, třídénía struktura molekulových systémů // 4.3.2 Popis elektronové struktury molekul metodou // molekulových orbitali! (??) ... 70 // 4.3.3 Hybridizace atomových orbitalů ... 79 // 4.3.4 Hyperplochy potenciální energie ... 82 // 4.4 Pevné látky ... 83 // 4.4.2 Typové třídění krystalů ... 83 // 4.4.2 Vodiče, izolátory a polovodiče ... 87 // Příklady ... 90 // L L // 6 Obsah // 5 ZÁKONY ZACHOVÁNÍ A SYMETRIE... 96 // 5.1 Úvodní poznámky ... 96 // 5.2 Integrály pohybu
v kvantovém světě... 96 // 5.3 Prostorová symetrie molekul ... 98 // 5.3.1 Operace a prvky prostorové symetrie... 98 // 5.3.2 Tříděni molekul na základe jejich symetrie ... 103 // 5.4 Některé důsledky vlastností symetrie ... 106 // Příklady ... ?? // 6 SOUBORY MOLEKUL: SKUPENSTVÍ PLYNNÉ, KAPALNÉ A PEVNÉ ... 112 // 6.1 Úvodní poznámky ... 112 // 6.2 Plynný stav hmoty ... 113 // 6.3 Kapalný stav hmoty ... 116 // Příklady ’... ... 118 // 7 ROVNOVÁHY A RYCHLOSTI FYZIKÁLNÍCH // A CHEMICKÝCH PROCESŮ ... 121 // 7.1 Příklady procesů a přemčn ... 121 // 7.2 Základy termodynamiky ... 122 // 7.2.1 Vnitřní energie a entalpie ... 122 // 7.2.2 Vratné ireverzibilní) a nevratné (ireverzibilní) procesy ... 126 // 7.2.3 Použiti první vety termodynamické: Hessův zákon ... 128 // 7.2.4 Entropie...’... 131 // 7.3 Rychlostní a rovnovážné konstanty... 132 // 7.4 Rovnováhy v roztocích... 138 // 7.5 Acidobazické a redukčně-oxidační (redox) rovnováhy... 140 // Příklady ... 144 // 8 PŘEMĚNY MOLEKUL: CHEMICKÁ REAKTIVITA // A MECHANISMUS CHEMICKÝCH REAKCÍ ... 148 // 8.1 Makroskopický a mikroskopický pohled na chemické procesy ... 148 // 8.2 Elementární srážkový proces ... 149 // 8.2.1 Dynamický přistup ? srážkovým procesům ... 150 // 8.2.2 Statický přístup ? srážkovým procesům ... 152 // 8.3 Příklad experimentálního sledování chemické reaktivity ... 157 // 8.4 Pravidla určující průběh chemických reakcí ...
159 // 8.5 Katalytické procesy ... 159 // Příklady ... 163 // 9 INTERAKCE MOLEKUL S FOTONY A JINÝMI ČÁSTICEMI ... 165 // 9.1 Emise a absorpce záření ... 165 // 9.2 Vlastnosti světla... 166 // 9.3 Základní typy spektroskopií... 169 // 9.3.2 Obecné poznámky a výběrová pravidla pro spektrální přechody. 169 // 9.3.2 Rotační spektra ... 173 // 9.3.3 Vibrační spektra ... 174 // 9.3.4 Elektronová spektra ... 176 // 9.4 Měření spekter ... 178 // 9.5 Lasery ... 180 // 9.6 Interakce molekul s elektrony a vzbuzenými částicemi ... 183 // Příklady ... 184 // Oteíi/i // 7 // 10 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH ČÁSTÍ CHEMIE ... 186 // 10.1 Úvodní poznámka ... 186 // 10.2 Anorganická chemie ... 186 // 10.3 Organická chemie... 192 // 10.4 Fyzikální chemie ... 197 // 10.5 Analytická chemie ... 201 // 10.6 Biochemie ... 204 // 11 POSTAVENÍ MODERNÍ CHEMIE MEZI VĚDAMI ... 210 // Některé učebnice obecné chemie ... 213 // Rejstřík a česko-anglický slovníček ... 214
(OCoLC)45491034
cnb000973037

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC