Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
215 s.,[9] s.obr.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7042-654-3 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; 152/2004
Obsahuje fotografie, portréty, tabulky, grafy, bibliografické odkazy, anglické a německé resumé
Bibliografie na s. 199-212
Správa místní - Moravská Ostrava (Ostrava, Česko) - r. 1850-1913 - studie
000071691
Předmluva 5 // Úvodem 7 // Metodika výzkumu, prameny a literatura 13 // Metodika výzkumu a použité prameny 13 // Literatura 15 // 1. Obecni samospráva v Moravské Ostravě 1850-1913 21 // 1.1 Volební právo v obecních volbách 29 // 1.2 Voličská základna 34 // 1.3 Moravskoostravský obecní výbor 35 // 1.3.1 Profesně-sociální struktura Členů obecního výboru (včetně náhradníků) 41 // 1.3.2 Teritoriální původ členů obecního výboru (včetně náhradníků) 43 // 1.3.3 Mezigenerační mobilita členů obecního výboru (včetně náhradníků) 46 // 1.3.4 Náboženské vyznání a obcovací řeč členů obecního výboru (včetně náhradníků) 50 // 1.3.5 Majetkové a bytové poměry členů obecního výboru (včetně náhradníků) 64 // 1.3.6 Zapojení členů obecního výboru do spolkového a politického života 72 // 1.3.6.1 Nástin vývoje spolkového zákonodárství v Předlitavsku 72 // 1.3.6.2 Spolkový život v Moravské Ostravě 74 // 1.3.6.3 Úloha členů obecního výboru ve spolkovém životě 76 // 1.3.6.4 Politická orientace členů obecního výboru 84 // 1.3.6.5 Volební boj, vztahy mezi jednotlivými uskupeními v Moravské Ostravě 91 // 1.4 Dílčí shrnutí první kapitoly 101 // 2. Spolupůsobící činitelé komunální politiky - podnikatelstvo a profesionální městští úředníci // 2.1 Vliv podnikatelských elit průmyslového regionu na komunální politiku před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků) 104 // 2.2 Úloha profesionálních městských úředníků 114 // 2.3 Dílčí shrnutí druhé kapitoly 117 //
3. Výsledky činnosti komunální samosprávy 120 // 3.1 Odkud brát a kam dávat? Analýza komunálního hospodářství Moravské Ostravy 1875-1910 120 // 3.2 Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě 131 // 3.2.1 Otázka situačního plánu města a tzv. městského stavebního rajónu 133 // 3.2.2 Plynárna 137 // 3.2.3 Elektrárna 143 // 3.2.4 Počátky městské a příměstské hromadné dopravy 145 // 3.2.5 Vodovod 147 // 3.2.6 Kanalizace 149 // 3.2.7 Jatka, chladírna 151 // 3.2.8 Zdravotnictví a chudinská péče 153 // 3.2.9 Školství, kultura a volný čas 155 // 3.3 Snaha německých lokálních elit o pozvednutí prestiže města 157 // 3.4. Dílčí shrnutí třetí kapitoly 159 // Závěr 163 // Příloha - databáze členů obecního výboru Moravské Ostravy 1850-1913 (včetně náhradníků)166 // Seznam literatury 196 // Seznam pramenů 210 // Seznam zkratek 209 // Cizojazyčná resumé 210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC