Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2006
583 s. : il., portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 80-242-1578-0 (váz.)
Universum
italština
Obsahuje bibliografii na s. 576-583 a rejstříky
000071735
Chronologický rejstřík témat // Chronologický rejstřík témat // ŘECKO // Bohyně Matka...16 // Šamanismus ...18 // Mýtus ...20 // Orákulum ...22 // Náboženský naturalismus...24 // Homér...26 // Mystéria ...28 // Dionýsovské rituály ...30 // Tragédie ...32 // Orfismus...34 // Duše ...36 // Poliš ...38 // Erós...40 // Kalokagatie...42 // Enigma ...44 // Proporce ...46 // PREDSOKRATOVSTÍ FILOZOFOVÉ // Východ a Západ ...48 // Iónská společnost ...50 // Kosmologie...52 // Arché...54 // Změna...56 // Soutěžení...58 // Číslo ...60 // Hudební harmonie...62 // Aritmogeometrie...64 // Numerologie...66 // Hudba sfér...68 // Zlatý řez ...70 // Sféra a sféros...72 // Zenónovy paradoxy ...74 // Smyslový vjem...76 // Živly ...78 // Láska a svár ...80 // Tělesné tekutiny ...82 // Atom...84 // Determinismus ...86 // Sofisté...88 // SOKRATES // Silénský Sokrates ...90 // Sokratovský humanismus...92 // Maieutika ...94 // Ironie...96 // Tíesti ...98 // PLATON // Platónská idea...100 // Cesta duše...102 // Erotická škála...104 // Hermafrodit...106 // Entuziasmus ...108 // Mimesis...110 // Stereometrie ...112 // ARISTOTELES // Horizontální myšlení...114 // Substance ...116 // Sylogismus ...118 // Inference, úsudek ...120 // Prostor jako místo...122 // Plenum a vacuum ...124 // Teorie neměnnosti druhů...126 // Sexuální identita...128 // Kardiocentrismus // a cerebrocentrismus...130 // Duševní schopnosti...132 // Rétorika...134
// Řečnické figury...136 // HELÉNISMUS // Helénismus...138 // Helénistické školy...140 // Autarkie, kynismus...142 // Stoicismus...144 // Věčný návrat...146 // Pneuma...148 // Inspirace ...150 // Epikureismus ...152 // Chronologický rejstřík témat // Múseion ...154 // Zázračné stroje ...156 // Technologické selhání...158 // OBDOBÍ ŘÍMSKÉHO CÍSAŘSTVÍ // Novoplatonismus ...160 // Hypostaze...162 // Emanace ...164 // Gnosticismus...166 // Charisma...168 // Teurgie ...170 // Manicheismus...172 // STŘEDOVĚK // Cyklický a přímočarý čas...174 // Eschatologie ...176 // Prvotní církev...178 // Fundamentalismus ...180 // Kristologické hereze...182 // Stvoření...184 // Transcendentno...186 // Teologie ikon ...188 // Antropologický pesimismus 190 // Milost ...192 // Nebeské město ...194 // Negativní teologie...196 // Mysticismus ...198 // Meditace...200 // Extáze...202 // Angelologie...204 // Autority...206 // Averroismus ...208 // Tomismus ...210 // Čtverec protikladů...212 // NOVOPLATONISMUS // Učená nevědomost ...214 // Mateze...216 // Bůh jako geometr...218 // Splývání protikladů...220 // Kontrakce a explikace...222 // Mikrokosmos a makrokosmos ... 224 // Duše světa...226 // Copula mundi ...228 // Člověk chameleón...230 // Archetyp...232 // Platónské město ...234 // Stavební dílo těla ...236 // Hrdinské nadšení...238 // Imanentismus ...240 // RENESANCE // Aristotelismus a platonismus ...242 // Mýtus návratu k počátkům...244
// Magie ...246 // Démonologie...248 // Kosmická sympatie...250 // Hermetismus...252 // Kabala...254 // Gematrie...256 // Kombinatorické umění...258 // Ars inveniendi...260 // Jazyk moudrosti ...262 // Umělá paměť...264 // Mnemotechnické obrázky...266 // Zesvětštění ...268 // Predestinace ...270 // Univerzální kněžství...272 // Svobodné zkoumání...274 // Utopie...276 // Sluneční město ...278 // Společenská smlouva ...280 // VĚDECKÁ REVOLUCE // Kopernikánská revoluce...282 // Sublunární svět...284 // Geocentrismus ...286 // Bludné planety ...288 // Heliocentrismus ...290 // Nekonečnost vesmíru ...292 // Galileovy objevy...294 // Experiment ...296 // Přístroje...298 // Zkušenosti a důkazy...300 // Disputace mezi antickými a moderními učenci...302 // KLASICKÝ RACIONALISMUS // Racionalismus...304 // Hyperbolická skepse...306 // Res cogitans a res extensa...308 // Podvěsek mozkový...310 // Problém těla a mysli (body-mind) .312 Karteziánsky dedukcionismus ... 314 // Mechanicismus...316 // Vášně duše...318 // Fyziognomika...320 // Binární logika...322 // EMPIRISMUS // Empirismus: tabula rasa ...324 // Experimentální Filozofie...326 // Asocianismus ...328 // Zvyk ...330 // Indukce ... 332 // Racionální kalkul ...334 // Vkus ...336 // DOBA OSVÍCENSTVÍ // Osvícenství...338 // Deismus ...340 // Osvícenské pojetí Filozofa ...342 // Optimismus...344 // Pedagogika...346 // PansoFie...348 // Emil...350 // Mechanistický materialismus
352 // Škála jsoucen ...354 // Ušlechtilý divoch ...356 // Lesní muž...358 // Rasa...360 // Šílenství ...362 // Zločin a trest...364 // Klasicismus...366 // KANTISMUS // Newtonovský obraz světa...368 // Absolutní prostor a čas...370 // Syntetické formy a priori ...372 // Fenomenalismus...374 // Prostor a priori ...376 // Příčina a následek...378 // Vznešenost ...380 // IDEALISMUS // Romantismus ...382 // Streben ...384 // Génius...386 // Konečné a nekonečné...388 // Naturfilozofie ...390 // Absolutno ...392 // Hegelovská dialektika...394 // Hegelovský systém...396 // Kosmičtí hrdinové...398 // Smrt umění...400 // FILOZOFIE PO HEGELOVI // Vůle k životu...402 // Nevole, noluntas...404 // Úzkost...406 // Jednotlivec ...408 // Způsoby života...410 // Dialektický materialismus ...412 // Odcizení ...414 // Antropomorfismus ...416 // Požitivismus ...418 // Scientismus...420 // Evolucionismus...422 // Pokrok...424 // ANTIPOZITIV1SMUS // Antipozitivistická reakce ...426 // Čas a trvání...428 // Hmota a paměť ...430 // Tvořivý vývoj...432 // Fenomenologie...434 // Époché ... 436 // Eidetická redukce ...438 // Symbol ...440 // Symbolické formy...442 // Perspektiva...444 // Da-sein ...446 // Pragmatismus...448 // Existencialismus...450 // Patografie ...452 // Rozdíl ...454 // Interakcionismus...456 // Holismus...458 // Chronologický rejstřík témat // HLAS IRACIONALISMU // Iracionalismus...460 // Život...462 // Nihilismus...464
Apollonské a dionýsovské ...466 // Nadčlověk...468 // Dadaismus...470 // Zen ...472 // EPISTEMOLOGIE // Pátý postulát...474 // Fundamentální krize...476 // Logicismus ...478 // Formalismus...480 // Relativita...482 // Simultánnost...484 // Kvantová teorie...486 // Neurčitost ...488 // Náhoda ...490 // Verifikace a falzifikace...492 // Historická podmíněnost vědy 494 // Paradigma...496 // Objev a jeho obhajoba ...498 // Metodologický anarchismus...500 // PŘÍRODNÍ VÉDY // Etologie...502 // Instinkt ...504 // Agresivita...506 // Inhibiční mechanismy...508 // Nativismus ...510 // Sociobiologie ...512 // Altruismus...514 // HUMANITNÍ VÉDY // Genetická epistemologie...516 // Kognitivní stadia...518 // Strukturalismus...520 // Diachronie a synchronie...522 // Struktura...524 // Strukturální antropologie ...526 // Sémiologický trojúhelník ...528 // Sémantická reference ...530 // Sémantická analýza...532 // Generativní lingvistika...534 // PSYCHOANALÝZA // Id...536 // Podvědomí ...538 // Sublimace...540 // Surrealismus...542 // Kolektivní podvědomí ...544 // Jungovský archetyp...546 // Sexuální osvobození...548 // PSYCHOLOGIE // Podmíněný reflex ...550 // Gestaltismus ...552 // Insight, vhled ...554 // Kognitivismus...556 // Mysl ...•...558 // Turingův test...560 // Zdravý rozum...562 // ESTETIKA // Nefigurativní umění ...564 // Krása a ošklivost...566 // Avantgardy ...568 // Abstraktivismus ...570 // Primitivismus ...572
Postmoderna...574

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC