Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Písek : Matice lesnická, c2002
368 s.,[10] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86271-08-0 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, úvod, rejstříky
Bibliografie: s. 358
Lesy - ochrana - učebnice vysokošk.
000071770
OBSAH // 1. Úvod (Křístek)...7 // Ochrana lesů a přírodního prostředí jako výukový předmět...8 // Základní pojmy v ochraně lesů...8 // Integrovaná ochrana lesů a učení o odolnostním potenciálu lesních porostů...10 // 2. Abiotičtí škodliví činitelé (Vicena)... // Význam abiotických činitelů ... // Poškození lesů větrem ... // Větrné polomy... // Poškození lesů sněhem... // Poškození lesů námrazou ... // Poškození lesů záplavami ... // Poškození lesa krupobitím ... // Poškození lesů horkem ... // Poškození lesů suchem ... // Poškození lesů mrazem ... // Poškození lesů zamokrením ... // Poškození lesů požáry... // Poškození lesů bleskem ... // Poškození lesa lavinami ... // Poškození lesa půdními sesuvy... // Zpracování kalamit... // Průzkum ochrany lesa... // 3. Ochrana lesů před negativními důsledky lidské činnosti (Volný) // Poškozování lesů znečištěným ovzduším (Křístek)... // Poškození lesů těžbou surovin ... // Poškození lesů liniovými stavbami a provozem komunikací ... // Poškozování lesů rekreací a sportovní činností... // Poškození lesů nesprávným lesním hospodářstvím... // 4. Ochrana lesů před škodlivým hmyzem (Křístek)... // Hmyz v lesních ekosystémech... // Přemnožování hmyzích lesních škůdců... // Základní úkony při omezování škodlivého hmyzu... // Obrana lesních dřevin před hmyzími škůdci... // Hmyzí škůdci
lesních dřevin... // Hmyzí škůdci ve školkách... // Hmyzí škůdci smrku... // Hmyzí škůdci jedle bělokoré... // Hmyzí škůdci borovice lesní... // Hmyzí škůdci modřínu... // Hmyzí škůdci na ostatních jehličnanech ... // Hmyzí škůdci dubu... // Hmyzí škůdci jasanů ... // Hmyzí škůdci buku ... // Hmyzí škůdci jilmů... // Hmyzí škůdci topolů ... // Hmyzí škůdci vrb... // Hmyzí škůdci ostatních listnáčů... // ...14 // ...14 // ...14 // ...18 // ...36 // ...45 // ...47 // ...49 // ...49 // ...50 // ...51 // ...55 // ...55 // ...60 // ...61 // ...63 // ...64 // ...66 // ...69 // ...69 // ...74 // ...76 // ...79 // ...81 // ...84 // ...84 // ...85 // ...87 // ..101 // ..109 // ..110 // ..113 // ..139 // ..144 // ..155 // ..158 // ..160 // ..167 // ..170 // ..171 // ..173 // ..177 // ..179 // 5. Ochrana lesů před poškozováním obratlovci (Křístek)...181 // Ochrana lesů před poškozováním zvěří...181 // Ochrana lesů před poškozením hlodavci...186 // Ochrana lesů před poškozením ptáky...187 // 6. Lesnická fytopatologie (Jančařík)...189 // Choroby lesních dřevin...189 // Organismy, které vyvolávají infekční choroby lesních dřevin ...192 // Diagnostika houbových chorob a odběr a zasílání vzorků ? rozboru...196 // Ochrana a obrana proti houbovým chorobám lesních dřevin...198 // Choroby semen a plodů...203 // Choroby semenáčků a sazenic...206 // Choroby lesních dřevin v kulturách a mlazinách...231
// Choroby lesních dřevin ve starších porostech...244 // Choroby cenných a chráněných stromů, choroby dřevin v rozptýlené zeleni v krajině // a ve městech (v alejích, sadech, parcích a zahradách)...274 // 7. Škodlivé působení buřené a plevelů (Menlberger)...277 // Definice nežádoucích rostlin, jejich lokalizace a nežádoucí vlivy...277 // Obrana...288 // Fytocidy - přípravky proti nežádoucím rostlinám...291 // Faktory ovlivňující účinnost a vliv na životní prostředí...296 // 8. Ochrana přírodního prostředí (Volný)...302 // Přírodní prostředí jako součást životního prostředí...302 // Skladba a třídění životního prostředí...303 // Základní problémy životního prostředí Země a světová strategie jeho ochrany...303 // Základní problémy životního prostředí v České republice a strategie jeho ochrany.306 // Biosféra a její vztah ? životnímu prostředí...308 // Krajina jako součást životního prostředí...312 // Vývoj krajiny...313 // Ekologie krajiny...314 // Typy krajin...317 // Přírodní zdroje jako součást krajiny a životního prostředí...319 // Les a jeho význam pro životní prostředí...322 // Obhospodařování lesů ? zajištění jejich celospolečenských funkcí...333 // Dřevinná vegetace rostoucí mimo les. Význam pro životní prostředí...333 // Rušivé vlivy lidské činnosti na životní prostředí, nápravná a ochranná opatření..335 // Ochrana přírody
jako součást péče o přírodní a životní prostředí...348 // Územní a krajinné plánování jako součást péče o krajinu a životní prostředí...353 // 9. Signalizační, kontrolní a prognostická služba // v lesním hospodářství (Křístek)...356 // 10. Vazba ochrany lesů na ostatní obory lesního hospodářství (Křístek)...357 // Doporučená literatura...358 // Rejstřík věcný...359 // Rejstřík českých názvů škůdců // hmyzu a obratlovců...368 // patogenních organismů, hub a vyšších rostlin...370 // plevených a buřeňovitých rostlin...373 // Rejstřík vědeckých názvů škůdců // hmyzu a obratlovců...375 // patogenních organismů, hub a vyšších rostlin...378 // plevených a buřeňovitých rostlin...383

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC