Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2005
314 s. : mapy

objednat
ISBN 80-7203-708-0 (váz.)
Historické myšlení. Řada totalitarismus a šoa ; sv. 28 ; sv. 5
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. [282]-296
Práce nucené - Evropa - r. 1939-1945 - studie
Světová válka 2. - práce nucené - Evropa - studie
000071905
OBSAH // PŘEDMLUVA___ 9 // ÚVOD--- 11 // 1. PREHISTORIE A POZADÍ NASAZENÍ CIZINCŮ___ 23 // Zahraniční pracovníci v době pozdního císařství // a výmarské republiky (1900-1932) ___ 23 // Nacionálněsocialiscické nasazení cizinců jako příčina napětí mezi rasovou ideologií a hospodářskou politikou (1933-1945) ___ 26 // 2. NÁBOR, NUCENÉ ODVODY, NUCENÁ PRÁCE A DEPORTACE // V „EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU“___ 37 // Pracovní síly z obsazené Evropy___ 39 // Československo___ 41 // Polsko ___ 44 // Dánsko___ 56 // Norsko___ 56 // Nizozemsko___ 57 // Belgie--- 59 // Francie___ 61 // Jugoslávie ___ 65 // Řecko--- 67 // Sovětský svaz --- 68 // Tunisko ___ 77 // Itálie ___ 77 // Maďarsko ___ 80 // Pracovní síly z jiných regionů ___ 83 // 3. PRACOVNÍ NASAZENÍ CIZINCŮ VE TŘETÍ ŘÍŠI___ 97 // Všeobecné právní základy a organizace nasazení ve třetí říši___ 98 // Zahraniční civilní pracovníci --- 98 // Váleční zajatci___106 // Vězni___ 113 // Základy fyzické exiscence___120 // Ubytování a střežení ___ 121 // Strava ___126 // Ošacení a obuv ___ 137 // Hygiena a lékařská péče ___140 // Protiletecká ochrana___144 // Cizí pracovníci, nebo otroci? Poměr cizinců k zaměstnavatelům // K k nacistickému státu ___ 146 // Ochrana práce___ 147 // Mzda, daně a příspěvky na sociální pojištění ---151 // Dovolená___ 164 // Konflikty, sabotáže a odpor---166 // Podniková a státní disciplína
---171 // Likvidace prací ---177 // Kdo profitoval z nucené práce? ---179 // Spoluobčané, nebo podlidé? Vztah skupin cizinců k sobě navzájem // K k německému obyvatelstvu ---185 // Resentiment a solidarita na pracovišti---187 // Volný čas--- 191 // Černý trh ---193 // Láska a sexualita ---194 // Těhotenství, potraty, malé děti ___199 // Od bezprávného nuceného pracovníka k displaced person ---202 // Zdravotní poškození nucenými pracemi---207 // Bída v číslech: kvantitativní rozměr nasazení cizinců---211 // Dělení podle národní příslušnosti ---211 // Dělení podle hospodářských odvětví---216 // Smrtelné případy v pracovním nasazení---218 // Exkurz: nucené práce Němců ---221 // 4. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ___247 // Odpovědnost za nasazování nucených pracovníků // a jeho okolnosti---247 // Odškodnění státem a podniky---254 // 5. RESUMÉ___268 // SEZNAM TABULEK A GRAFŮ---278 // SEZNAM MAP___279 // SEZNAM ZKRATEK---280 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ---282 // DOSLOV ___300 // REJSTŘÍK___313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC