Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Maxdorf, c2001
303 s.,[6] s.obr.příl. : il.

objednat
ISBN 80-85912-25-2 (váz.)
Publikace volně navazuje na: Nozokomiální nákazy, r. vyd. 1995
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy, rejstřík
Infekce nozokomiální - pojednání
000071929
OBSAH // Poděkování ...6 // Předmluva...7 // 1 Původci nozokomiálních nákaz...9 // 1.1 Původci NN v dnešní době... 10 // 1.2 Rezistence původců NN na antimikrobní léky... 14 // 1.3 Markerování nemocničních kmenů ... 17 // 2 Zdroj nozokomiálních nákaz...25 // 2.1 Pacient jako zdroj nozokomiální nákazy ...25 // 2.2 Návštěvník jako zdroj NN ...31 // 2.3 Zdravotnický personál jako zdroj NN ...32 // 2.4 Zdravotnický pracovník jako vnímavý jedinec ...43 // 3 Přenos nozokomiálních nákaz - nespecifická vehikula ...53 // 3.1 Ovzduší...53 // 3.2 Voda ...65 // 3.3 Nemocniční strava ...71 // 3.4 Nemocniční prádlo... 81 // 3.5 Podlahy, plochy a předměty ve zdravotnických zařízeních ...91 // 3.6 Nemocniční odpad ...98 // 3.7 Hmyz a jiní živočichové ve zdravotnictví ... 106 // 4 Přenos nozokomiálních nákaz - specifická vehikula ... 113 // 4.1 Operační rána... 113 // 4.2 Parenterální aplikace léků ... 125 // 4.3 Centrální venózní katetry ... 130 // 4.4 Močové katetry... 136 // 4.5 Přístroje pro umělou ventilaci ... 139 // 4.6 Endoskopy ... 144 // 4.7 Stomatologické nástroje a přístroje ... 148 // 4.8 Přístroje pro hemodialýzu ... 157 // 4.9 Implantace cizích těles... 168 // 4.10 Oční tonometry... 174 // 4.11 Lékařské nástroje a zdravotnické pomůcky ... 177 // 5 Vnímavý jedinec - pacient...235 // 5.1 Klinická podstata nozokomiálních nákaz...235 // 5.2 Klinická prevence NN ...244 // Přílohy
...253 // 1 Definice nozokomiálních specifických nákaz (Spencer R. C., 1993) ... 254 // 2 Legionely - metodický návod ? zajištění programu surveillance legionelóz ...260 // 3 Zásady ošetřování endoskopických přístrojů a pomůcek...269 // 4 Dezinfekční přípravky vhodné pro stomatologickou praxi (Ahem č. 2/2001) ... 273 // 5 Zásady pro ošetřování očních tonometrů...276 // 6 Kontrola účinnosti parního sterilizačního přístroje a sterilizace při výkonu // státního zdravotního dozoru ...278 // Seznam zkratek...292 // Seznam obrázků ...295 // O autorech...296 // Rejstřík ...298 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC