Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:48x 
BK
1. vyd.
Praha : Agentura Strom, 1997
47 s.

objednat
ISBN 80-901954-4-X (brož.)
Škola 21. Ediční řada Nové trendy ; [vol.] 1
Bibliogr. s. 47
Čeština - vyučování - náměty
000071967
OBSAH : // Předmluva 5 // 1. MLUVNICE // 1.1. Hláskosloví 6 // 1.1.1. Souhlásky, samohlásky 6 // 1.1.2. Sestavování slov 7 // 1.1.3. Text 8 // 1.1.4. Zajímavosti 8 // 1.2. Abeceda 9 // 1.3. Tvoření slov 9 // 1.4. Skladba 10 // 1.4.1. Věta 10 // 1.4.2. Souvětí 10 // 1.5. Slova jednoznačná a mnohoznačná 10 // 1.5.1. Synonyma 10 // 1.5.2. Homonyma 11 // 1.5.3. Antonyma 12 // 1.6. Vyjmenovaná slova 12 // 1.7. Tvarosloví 13 // 1.7.1. Podstatná a přídavná jména 13 // 1.7.2. Zájmena, číslovky 14 // 1.7.3. Slovesa, příslovce 14 // 1.7.4. Předložky, spojky, citoslovce 15 // 1.8. Slovní druhy 16 // 1.9. Cizí slova 17 // 3 // 2. SLOH // 2.1. Vypravování 18 // 2.1.1. Práce s textem 18 // 2.1.2. Tvorba textu podle zadání 19 // 2.1.3. Obrázky 21 // 2.1.4. Spolupráce žáků 21 // 2.2. Přísloví 22 // 2.3. Popis 23 // 2.3.1. Popis předmětu, postavy 23 // 2.3.2. Popis pracovního postupu 24 // 2.3.3. Subjektivně zabarvený popis 24 // 2.3.4. Popis děje 25 // 2.3.5. Charakteristika 25 // 2.3.6. Vlastnosti 26 // 2.3.7. Já 27 // 2.3.8. Rodina 27 // 2.4. Dopis 27 // 2.5. Diskuse 29 // 2.6. Inzerát 29 // 2.7. Reklama 30 // 3. LITERATURA // 3.1. Autoři a díla 31 // 3.2. Teorie literatury 35 // 3.2.1. Rým, rytmus 35 // 3.2.2. Metafora, personifikace 37 // 3.2.3. Literární formy 37 // 4. UKÁZKY VYUŽITI HER VE VYUČOVACÍCH HODINÁCH // 4.1. Činnosti s obrázky (mluvnice) 39 // 4.2. Charakteristika postavy (sloh) 40 // 4.3. Vítězslav Nezval (literatura) 41 // 4.4. Ostrovy (mluvnice, literatura, sloh) 43 // 4.5. Murphyho zákony (suplování) 44 // Závěr 46 // Literatura 47

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC