Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Avicenum, 1980
225 s. : il.

objednat
Knižnice praktického lékaře
Obsahuje bibliografie a věcný rejstřík
Monografie vysvětluje principy detekce ionizujícího záření, popisuje základní typy přístrojů pro kinetická a scintigrafická vyšetření a radionuklidy vhodné pro diagnostická vyšetření. Seznamuje s radioizotopovými diagnostickými metodami in vivo, s radioimunoanalytickými metodami, s terapií pomocí radioizotopů, s biologickým účinkem ionizujícího záření, s nemocemi z ozáření aj.
000072104
Rekat.
Úvod... 11 // Nukleární medicína v socialistickém zdravotnickém systému...13 // Interakce záření alfa, beta, gama a neutronů s látkou a principy detekce ionizujícího záření (Josef Šilar)...15 // Principy detekce ionizujícího záření...20 // Scintilační detektory ...20 // Polovodičové detektory...24 // Ionizační detektory s plynovou náplní...25 // Vyhodnocovací aparatura, pracovní režim rádiometru a způsoby registrace dat (Josef Šilar) ...28 // Základní typy přístrojů používaných na odděleních nukleární medicíny pro kinetická a scintigrafická vyšetření ...36 // Přístroje pro kinetická vyšetření...39 // Vizualizační přístroje...47 // Celotělové detektory... 57 // Radionuklidy vhodné pro diagnostická vyšetření in vivo a in vitro (Josef Šilar) ...62 // Radiofarmaka...81 // Metody užívané v nukleární medicíně...84 // Kinetická (stopovací) vyšetření...84 // Biochemická vyšetření metodami radiometrické analýzy a RIA testy...85 // Neutronová aktivační analýza...86 // Indikátorové metody...86 // Scintigrafie ...89 // Radioizotopové diagnostické metody in vivo...90 // Centrální nervový systém...90 // Scintigrafie mozku...90 // Mozková cirkulace...94 // Myelocisternografie...94 // Endokrinologická diagnostika...95 // Štítná žláza...95 // Akumulační test...99 // Tyreoidální clearance jodidu ...99 // FBI test (test určující jód vázaný na sérové bílkoviny)...99 // Tyreosupresívní test...101 // Tyreostimulační testy ...101 // Tyreoinhibiční testy...101 // Scintigrafie štítné žlázy...101 // Pří štítná tělíska...105 // Nadledviny... 106 // Diagnostika kardiovaskulárních poruch... 107 // Radiokardiografie...107 // Radiocirkulografie ...110 // Vyšetřování periferního oběhu a svalového prokrvení...110 //
Morfologické a funkční vyšetření srdce a cév scintilační kamerou ...110 // Scintigrafie myokardu...112 // Diagnostika respiračních funkcí ...113 // Plicní ventilace...113 // Plicní perfúze...114 // Diagnostika trávicích orgánů...117 // Slinné žlázy...118 // Žaludek — sekreční a vyprazdňovací funkce...118 // Nádory žaludku...120 // Střevní resorpce a exsudace...120 // Vyšetření patologického prostupu krvinek do střeva...121 // Resorpce železa...121 // Játra a žlučové cesty ...122 // Jaterní krevní průtok ...123 // Chromoexkreční test...123 // Scintigrafie jater...123 // Izotopová portální scintigrafie ...129 // Pankreas ...129 // Scintigrafie pankreatu...129 // Diagnostika uropoetického systému...130 // Vodní a elektrolytový metabolismus...131 // Ledviny...134 // Izotopová nefrografie...135 // Plazmatická clearance...138 // Scintigrafie ledvin ... 141 // Hematologická diagnostika...141 // Stanovení objemu cirkulující krve...142 // Stanovení doby přežívání erytrocytů...144 // Lokalizace destrukce erytrocytů...144 // Vyšetření ferokinetiky radioaktivním železem...145 // Studium kinetiky trombocytů...146 // Studium kinetiky granulocytů ...146 // Vyšetření resorpce vitamínu Bi2 ...146 // Kostní dřeň... 147 // Scintigrafie kostní dřeně...147 // Slezina...148 // Scintigrafie sleziny... 148 // Lymfatický systém... 150 // Pohybový aparát... 153 // Scintigrafie kostí ...155 // Scintigrafie kloubů . ...158 // Placenta ... I59 // Placentografie ...I59 // Nádorová diagnostika ...160 // Přímé zobrazování nádorů...60 // Nepřímé zobrazování nádorů...161 // Radioimuroanalytické metody (RIA) (radioizotopová diagnostika in vitro)...164 // Peptidické hormony...165 // Inzulín...165 // ACTH (adrenokortikotropní hormon)...166 // Růstový hormon — somatotropin (STH)...166 //
Glukagon...166 // Tyreotropní hormon (TSH)...166 // Hypofyzární gonadotropiny ...167 // Placentární laktogen (HPL; chorionsomatotropin)...167 // Prolaktin...167 // Parathormon a kalcitocin...167 // Renin a angiotenzin...168 // Gastrin... 168 // Steroidní hormony ...168 // Glukokortikoidy...168 // Aldosteron...169 // Testosteron...169 // Estrogen ...169 // Gestageny...169 // Hormony štítné žlázy ...170 // Nehormonální sloučeniny...170 // Digoxin a digitoxin...170 // Australský antigen...170 // Radioimunoanalytické testy (RIA) v onkologii...171 // Choriongonadotropní hormon (HCG)... 171 // a-fetoprotein (aFP) ...171 // Karcinoembryonální antigen (CEA)...171 // Terapie pomocí radioizotopů ...173 // Terapie radioaktivním jódem...173 // Léčení hypertyreózy ...174 // Léčení autonomního adenomu...175 // Léčení eutyreoidní strumy...175 // Léčba maligních nádorů štítné žlázy...175 // Terapie radiofosforem...175 // Polycythaemia vera...176 // Kostní metastázy... 176 // Dermatologická indikace... . ...177 // Intrakavitální terapie metastáz pomocí l98Au...177 // Endolymfatická terapie radionuklidy ...178 // Ochrana před zářením ... 180 // Doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před zářením (ICRP) ...180 // Platné československé předpisy pro práci s radioaktivními látkami...183 // Zářiče...183 // Pracoviště...184 // Zvláštnosti pracovního provozu...184 // Schvalování provozu pracoviště...186 // Dávkové limity...186 // Ochrana populace...186 // Biologický účinek ionizujícího záření ...: 187 // Fyzikální fáze...187 // Fyzikálně chemická fáze... 188 // Molekulární fáze...189 // Genetické změny a další negativní důsledky záření...189 // Reparační schopnost organismu...190 // Změny buněčných struktur...191 // Změny v buněčné proliferaci...193 //
Radiosenzitivita buněk a tkání...193 // Ovlivnění radiosenzitivity...193 // Patofyziologie postiradiačních změn...194 // Druhová radiosenzitivita...194 // Individuální radiosenzitivita...194 // Nervová tkáň ...195 // Poplachová reakce...195 // Citlivost krvetvorby...196 // Hemoragická diatéza...196 // Poškození střevní sliznice...196 // Infekce...197 // Ostatní orgány...197 // Radioprotektiva ...197 // Mechanismy smrti po ozáření ...199 // Patologickoanatomický obraz...199 // Akutní nemoc z ozáření ...200 // KHnický průběh ANZO...200 // Období počátečních příznaků...200 // Období bez klinických příznaků...200 // Období vystupňovaných klinických příznaků...201 // Období rekonvalescence...201 // Diagnostika ANZO...202 // Klinická Symptomatologie...202 // Krevní obraz...202 // Biochemické změny... 202 // Imunosuprese...203 // Ostatní vyšetření...203 // Léčení ANZO...203 // Období prodromálních příznaků...204 // Období bez klinických příznaků...204 // Období rozvinutých klinických obtíží...205 // Rekonvalescence... 205 // Chronická nemoc z ozáření... 206 // Klinika CHNZO... 207 // Období počátečních změn...207 // Vystupňování astenovegetativních obtíží...207 // Trvalé poškození...207 // Diagnostika CHNZO...208 // Terapie CHNZO...208 // Vnitřní kontaminace // 210 // Závažnost a průběh nemoci z ozáření při vnitřní kontaminaci // Distribuce radionuklidů v organismu // Výpočet dávky // Diagnostika vnitřní kontaminace // Terapie vnitřní kontaminace // Látky urychlující vylučování radionuklidů // Radionuklidy v životním prostředí // Nebezpečí válečného zneužití nukleárních zbraní a boj za mír ...214 // Možnosti nukleární medicíny ve zdravotnickém výzkumu a perspektivy oboru ...215 // Použitá literatura...218 // Přehled zkratek 220 // Rejstřík 222
(OCoLC)14891204
cnb000124305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC