Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2001
461 s.,[16] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7021-406-6 (váz.)
Knihovna raně křesťanské literatury ; sv. 1
Přeloženo z řeckých, latinských, koptských a syrských originálů
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, poznámky, rejstřík spisů, rejstřík osobních jmen, rejtřík místních jmen, rejstřík vybraných pojmů
000072152
OBSAH // 1. NOVOZÁKONNÍ KÁNON A APOKRYFY // 1.1 Problém ... 17 // 1.2 Evangelium jako předpoklad kánonu... 17 // 1.3 Pavlova zpětná vazba na Ježíšův kříž... 19 // 1.4 Od Pavla ? evangeliu podle Marka ... 19 // 1.5 Evangelium podle Marka... 22 // 1.6 Idea kánonu ... 25 // 1.7 Hranice kánonu ... 26 // 1.8 Novozákonní apokryfy... 31 // 2. APOKRYFNÍ DODATKY ? EVANGELIÍM // 2.1 Úvod... 37 // 2.1.1 Varianty v textu Nového zákona ... 37 // 2.1.2 Agrafa... 38 // 2.1.2.1 „Tento svět je most.,.“ ... 40 // 2.1.2.2 Kritický výběr... 41 // 2.1.2.3 Edice agraf a literatura... 42 // 2.2 Agrafon o práci v sobotu (L 6,4 D)... 42 // 2.2.1 Úvod... 42 // 2.2.2 Edice a literatura... 45 // 2.2.3 Překlad z řečtiny ... 45 // Spor o sobotu... 45 // Výrok o práci v sobotu... 46 // Uzdravení v sobotu ... 46 // 2.3 Fragment tzv. tajného Markova evangelia (po Mk 10,34)... 47 // 2.3.1 Úvod... 47 // 2.3.2 Edice a literatura... 49 // 2.3.3 Překlad z řečtiny ... 50 // 2.4 Kratší závěr Markova evangelia (po Mk 16,8)... 52 // 2.4.1 Úvod... 52 // 2.4.2 Edice a literatura ... 52 // 2.4.3 Text a překlad z latiny... 53 // 2.5 Freerovo logion (po Mk 16,14) ... 54 // 2.5.1 Úvod... 54 // 2.5.2 Edice a literatura ... 54 // 2.5.3 Překlad z řečtiny ... 55 // 2.6 Papyrus Oxyrhynchus 840 ... 55 // 2.6.1 Úvod a papyrus Berolinensis 11710... 55 // 2.6.2 Edice a literatura... 59 // 2.6.3 Překlad z řečtiny ... 59 // 2.7 Papyrus Oxyrhynchus 1224 ... 60 // 2.7.1 Úvod...
60 // 2.7.2 Edice a literatura... 61 // 2.7.3 Překlad z řečtiny ... 62 // 2.8 Papyrus Egerton 2 ... 63 // 2.8.1 Úvod... 63 // 2.8.2 Literatura... 65 // 2.8.3 Překlad z řečtiny ... 66 // Spor o Ježíšovu totožnost... 66 // Pokus o ukamenování a zatčení... 68 // Uzdravení malomocného... 69 // Spor o poplatky vrchnosti ... 71 // Zázrak u Jordánu... 73 // Záhadný fragment ... 74 // 3. NEJSTARŠÍ EVANGELIA (LOGIA) // 3.1 Tomášovo evangelium ... 77 // 3.1.1 Doklady a vznik... 77 // 3.1.2 Teologie ... 82 // 3.1.3 Metoda výkladu... 85 // 3.1.4 Literatura ... 86 // 3.1.5 Překlad z koptštiny a výklad jednotlivých logií... 87 // 3.2 Fajjúmský fragment...154 // 3.2.1 Úvod...154 // 3.2.2 Edice a literatura ...154 // 3.2.3 Překlad z řečtiny ...155 // 3.3 Evangelium Spasitele...155 // 3.3.1 Úvod...155 // 3.3.2 Edice a literatura ...158 // 3.3.3 Překlad z koptštiny ...159 // Rozmluva Spasitele s učedníky po poslední večeři...159 // Vidění na hoře (Olivetské?)...160 // V Otcově trůnním sále...161 // Trojí modlitba Spasitele ? Otci ...161 // Rozhovor Spasitele s učedníky po vidění ...162 // Výroky uvozené slovem AMEN...163 // Spasitel oslovuje kříž...164 // Nezařaditelné větší zlomky...165 // 3.4 Rozhovor se Spasitelem...167 // 3.4.1 Úvod...167 // 3.4.1.1 Datování ...167 // 3.4.1.2 Vztah ? ostatním křesťanským textům...167 // 3.4.1.3 Teologie...168 // 3.4.2 Edice a literatura...169 // 3.4.3 Překlad z koptštiny ...169
Úvod...169 // Rozhovor I ...170 // Pověst o stvoření I...170 // Rozhovor II...171 // Pověst o stvoření II ...171 // Rozhovor III... 171 // Slova moudrosti...172 // Apokalyptické vidění ...172 // Rozhovor IV...173 // Závěrečné pokyny ...176 // 4. ŽIDOKŘESTANSKÁ APOKRYFNÍ EVANGELIA // 4.1 Úvod... 179 // 4.1.1 Údaje o existenci židokřesťanských evangelií...179 // O evangeliu Nazorejců...180 // O evangeliu Hebrejců ...180 // O evangeliu Ebionitů... 180 // 4.1.2 Christologie...181 // 4.1.3 Neznámý komentář ? Matoušovu evangeliu...182 // 4.2 Edice a literatura // 182 // 4.3 Překlad zlomků a poznámky ...183 // 4.3.1 Evangelium Nazorejců...183 // 4.3.2 Evangelium Hebrejců ...189 // 4.3.3 Evangelium Ebionitů... 193 // 4.3.4 Nepravé a nejisté texty...196 // 4.3.4.1 Sedmnáct zázraků při Kristově narození...204 // 5. GNOSTICKÁ APOKRYFNÍ EVANGELIA // 5.1 Filipovo evangelium...209 // 5.1.1 Úvod...209 // 5.1.2 Edice a literatura ...209 // 5.1.3 Překlad z koptštiny ...210 // 5.2 Evangelium Egypťanů ...224 // 5.2.1 Úvod...224 // 5.2.2 Edice a literatura ...225 // 5.2.3 Překlad řeckých zlomků ...225 // 5.3 Petrovo evangelium ...227 // 5.3.1 Úvod...227 // 5.3.2 Edice a literatura ...228 // 5.3.3 Překlad z řečtiny ...229 // 5.4 Mariino evangelium...234 // 5.4.1 Úvod...234 // 5.4.2 Edice a literatura...237 // 5.4.3 Překlad koptských a řeckých zlomků...238 // 6. EVANGELIA DĚTSTVÍ // 6.1 Úvod... 247 // 6.2 Protoevangelium Jakubovo
...253 // 6.2.1 Úvod...253 // 6.2.2 Edice a literatura... 255 // 6.2.3 Překlad z řečtiny ...257 // 6.3 Pseudo-Tomášovo evangelium dětství...270 // 6.3.1 Úvod...270 // 6.3.2 Edice a literatura ...273 // 6.3.3 Překlad z řečtiny ...275 // 6.4 Pseudo-Matoušovo evangelium...286 // 6.4.1 Úvod...286 // 6.4.2 Edice a literatura... 288 // 6.4.3 Překlad z latiny...289 // 7. PILÁTOVSKÝ CYKLUS // 7.1 Úvod ...:...315 // 7.2 Vyprávění Josefa Arimatejského...316 // 7.2.1 Úvod...316 // 7.2.2 Prameny a edice...316 // 7.2.3 Výtah z řeckého textu ...316 // 7.3 Nikodémovo evangelium // (Akta Pilátova a Kristův sestup do pekel) ...318 // 7.3.1 Úvod...318 // 7.3.1.1 O Aktech Pilátových...318 // 7.3.1.2 O Kristově sestupu do pekel...320 // 7.3.2 Edice a literatura ? Nikodémovu evangeliu ...320 // 7.3.3 Akta Pilátova (překlad z řečtiny)...324 // 7.3.4 Kristův sestup do pekel (překlad z řečtiny) ...344 // Rozšířený závěr (překlad z latiny)...349 // 7.4 První list Pilátův...352 // 7.4.1 Úvod...352 // 7.4.2 Edice...352 // 7.4.3 Překlad z latiny...352 // 7.5 Vybrané varianty a poznámky ? Nikodémovu evangeliu...353 // 7.5.1 O Jidášově konci ...353 // 7.5.2 O dvou lupičích ...354 // 7.5.3 O Bohorodičce na křížové cestě ...355 // 7.5.4 O Bohorodičce pod křížem...355 // 7.5.5 O lámání kostí ... 356 // 7.5.6 O Ježíšově pohřbu...356 // 7.5.7 O Ježíšově nanebevzetí ...358 // 7.5.8 O svědectví Leucia a Karina ...358 // 7.5.9 O
Šétově cestě do ráje...359 // 7.5.10 O rozbití pekelných bran...360 // 7.6 Zpráva vladaře Piláta ...361 // 7.6.1 Úvod...361 // 7.6.2 Edice a literatura...362 // 7.6.3 Paralelní překlad řeckých verzí AaB...362 // 7.7 Dmhý list Pilátův...367 // 7.7.1 Úvod...367 // 7.7.2 Edice a literatura ...367 // 7.7.3 Překlad z latiny...368 // 7.8 Potrestání Piláta...368 // 7.8.1 Úvod...368 // 7.8.2 Edice a literatura...369 // 7.8.3 Překlad z řečtiny ...369 // První výslech ...369 // Druhý výslech a potrestání Židů...370 // Smrt Piláta a Prokly...371 // 7.9 Smrt Piláta ...371 // 7.9.1 Úvod...371 // 7.9.2 Edice a literatura...372 // 7.9.3 Překlad z latiny...372 // 7.10 Pomsta Spasitele...374 // 7.10.1 Úvod...374 // 7.10.2 Edice a literatura...375 // 7.10.3 Výtah z latinského textu ...375 // 7.11 Svědectví Jana Malaly...377 // 7.11.1 Úvod...377 // 7.11.2 Edice a literatura...377 // 7.11.3 Překlad z řečtiny...377 // 8. POVĚST O ABGAROVI // 8.1 Úvod ...385 // 8.2 Edice a literatura ...387 // 8.3 Překlad z řečtiny...388 // Úvodní slovo... 388 // Abgarův dopis...388 // Ježíšova odpověď ...389 // Apoštol Tadeáš u Abgara...389 // Shrnutí ...391 // 9. SVĚDECTVÍ JOSEPHA FLAVIA // 9.1 Úvod... 395 // 9.2 Edice a literatura ...396 // 9.3 Překlad z řečtiny...396 // Seznam zkratek...399 // Bibliografie ...410 // Rejstřík spisů...416 // Rejstřík osobních jmen...439 // Rejstřík místních jmen ...447 // Rejstřík vybraných pojmů...449 // [416] // Rejstříky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC