Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2007
563 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-814-3 (váz.)
Knihovna raně křesťanské literatury ; sv. 3
koptština, antická starověká řečtina, latina, syr
Na prelimináriích: Centrum biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 510-512, bibliografické odkazy a rejstřík
000072155
OBSAH // (1) ÚVOD // 1.1 O spisech v tomto svazku... 23 // 1.1.1 „Apokalypsy“, nebo „zjevení“?... 23 // 1.1.2 Výběr a pořadí spisů ... 25 // 1.2 Fenomén apokalyptiky od židovství po křesťanství... 27 // 1.2.1 Apokalypsa, apokalyptika, apokalypticismus ... 27 // 1.2.2 Z dějin bádání ... 28 // 1.2.3 Čtyři přístupy ? definici... 30 // 1.2.3.1 Tradiční... 30 // 1.2.3.2 Literárně formální... 31 // 1.2.3.3 Esenciální ... 32 // 1.2.3.4 Eklektický... 32 // 1.2.4 Klasifikace apokalyps ... 33 // 1.2.4.1 Výběr textů... 33 // 1.2.4.2 Kosmologické apokalypsy ... 35 // 1.2.4.3 Historické apokalypsy... 36 // Sub specie aeternitatis ... 36 // 1.2.5 Otázky autorství... 38 // 1.2.5.1 „Sitz im Leben“... 38 // 1.2.5.2 Pseudonymita... 39 // 1.2.6 Původ apokalyptiky... 40 // 1.2.6.1 Izrael: proroctví, nebo moudrost?... 40 // Den Hospodinův a vypočítávání konce ... 42 // Reinterpretace proroctví... 42 // Moudrost skrytá v nebi ... 43 // Otázka původu zla... 44 // 1.2.6.2 Babylón a Akkad: mantika a proroctví... 45 // 1.2.6.3 Persie: dualismus, angelologie, démonologie, soud ohněm ... 46 // 1.2.6.4 Helénistický kontext židovské apokalyptiky ... 47 // 1.2.7 Kontinuita a diskontinuita prorocké // a apokalyptické eschatologie... 49 // 1.2.7.1 Transcendentní apokalyptická eschatologie ... 51 // 1.2.7.2 Kosmologicko-dualistická apokalyptická eschatologie... 51 // 1.2.7.3 Individualizace eschatologie v apokalypsách... 52 // 1.2.7.4 Vzkříšení
a andělská transformace v apokalypsách... 53 // 1.2.8 Apokalypticismus a křesťanství... 54 // 1.2.9 Seznam literatury... 55 // 1.3 Profétie v raném křesťanství ... // 1.3.1 Úvod... // 1.3.2 Christologické ukotvení novozákonního obrazu profétie // 1.3.3 Novozákonní svědectví o rané křesťanské profétii... // 1.3.4 ? novozákonním obrazům profétie... // 1.3.5 Postkanonické raně křesťanské písemnictví... // 1.3.6 Křesťanská profétie a řecká mantika ... // 1.3.7 Otevřený konec... // 1.3.8 Seznam literatury... // (2) ADAM // 2.1 Úvod... // 2.1.1 Adamovské spisy... // 2.1.1.1 O Zjevení Mojžíšově... // 2.1.1.2 O Životě Adama a Evy ... // 2.1.2 O Závěti Adamově... // 2.1.2.1 Charakteristika spisu ... // 2.1.2.2 Datace... // 2.1.2.3 Prameny a původní jazyk... // 2.2 Edice a literatura ... // 2.3 Závěť Adamova (překlad ze syrštiny) // Horarium noci ... // Horarium dne... // Proroctví... // Nebeská hierarchie ... // (3) BARTOLOMĚJ // 3.1 Úvod... // 3.1.1 Misionář, vizionář, mystik... // 3.1.2 O Evangeliu Bartolomějově... // 3.1.3 O Otázkách Bartolomějových... // 3.1.3.1 Charakteristika spisu ... // 3.1.3.2 Poznámka ? teologickému hodnocení // 3.2 Edice a literatura ... // 3.3 Otázky Bartolomějovy (preklad z řečtiny a latiny) ...100 // Úvod...100 // Ježíšův sestup do podsvětí...100 // Praotec Adam...102 // Anděl pomsty...102 // Duše spravedlivých ...103 // Otázky pro Marii ...104 // Mariina modlitba
...105 // Mariino vyprávění ...106 // Pohled do propasti...107 // Rozhovor Petra a Marie...108 // Bartolomějova žádost...109 // Beliar ...109 // Beliarovo vyprávění o andělech...111 // Andělé větrů a moře...112 // Kolo z propasti...113 // Antikristovo vyprávění...114 // Vyprávění padlého anděla ...116 // Bartolomějova modlitba...118 // Dodatek - o hříchu proti Duchu svátému...121 // Dodatek - o manželství ...122 // Dodatek - vyslání apoštolů ...123 // (4) ÉLCHASAI // 4.1 Úvod . . ...127 // 4.1.1 Kdo je Élchasai?...127 // 4.1.2 Apokalyptický spis...128 // 4.1.3 Proroctví o válce andělů a okolnosti vzniku knihy...129 // 4.1.4 Aramejský citát ...130 // 4.1.5 Další motivy...130 // 4.1.5.1 Élchasai, „baptisté“ a Máni...131 // 4.2 Edice a literatura ...132 // 4.3 Kontexty a zlomky knihy Élchasai (překlad z řečtiny)...133 // 4.3.1 Hippolytos Římský...133 // O nauce Alkibiada z Apameje ...133 // 4.3.2 Eusebios z Kaisareje ...137 // O helkesaitech...137 // 4.3.3 Epifanios ze Salamíny ...137 // O falešném proroku Élksaiovi...137 // O ebionitech ...140 // O sampsajích...141 // (5) EZDRÁŠ // 5.1 Úvod ...145 // 5.1.1 Ezdrášovské spisy...145 // 5.1.1.1 O Prvním, Druhém a Třetím Ezdrášovi...145 // 5.1.1.2 O Čtvrtém Ezdrášovi ... • 147 // 5.1.1.3 O Pátém a Šestém Ezdrášovi...148 // 5.1.1.4 Další spisy...149 // 5.1.1.5 Ezdrášovský cyklus ...149 // 5.1.2 O Zjevení Ezdrášově ...150 // 5.1.2.1 Původ
a skladba díla...150 // 5.1.2.2 Charakteristika a motivy...150 // 5.1.2.3 Antikrist ...151 // 5.1.2.4 Datace a příbuzné spisy ...152 // 5.1.2.5 Jazyk ...152 // 5.1.3 O Zjevení Šadrakově ...152 // 5.1.3.1 Šadrak...152 // 5.1.3.2 Příbuzné texty a původ spisu...153 // 5.1.3.3 O pokání ...154 // 5.1.3.4 Kázání o lásce...155 // 5.1.3.5 Místo apokryfu v dobové realitě („Sitz im Leben“) ...155 // 5.1.3.6 Jazyk...156 // 5.1.4 O Vidéní Ezdrášově...157 // 5.1.4.1 Problém původu a datace...157 // 5.1.4.2 Obsah a teologický význam ...158 // 5.1.4.3 Textová tradice a jazyk originálu ...158 // 5.2 Edice a literatura ...159 // 5.3 Zjevení Ezdrášovo (překlad z řečtiny)...163 // Spor s Bohem...163 // Den soudu...165 // Peklo...166 // Antikrist ...167 // Tresty a přímluvy...168 // Ezdrášova smrt...170 // 5.4 Zjevení Šadrakovo (překlad z řečtiny)...172 // Kázání o lásce...172 // Spor s Bohem...173 // Příprava na smrt...176 // O pokání před smrtí...178 // 5.5 Vidční Ezdrášovo (překlad z latiny)...181 // Peklo...181 // Nebe...184 // Spor s Bohem...185 // 5.5.1 Vidění Ezdrášovo (sumář z delší verze) ...185 // (6) JAN // 6.1 Úvod ...189 // 6.1.1 Janovské apokalypsy...190 // 6.1.1.1 O Druhém zjevení Janově...191 // 6.1.1.2 O Třetím zjevení Janově...192 // 6.1.1.3 O Tajemstvích Janových...192 // 6.1.1.4 O Tajné knize Janově ...193 // 6.1.2 O Prvním zjevení Janově...193 // 6.1.2.1 Doba vzniku ...193 // 6.1.2.2 Místo
vzniku...195 // 6.1.2.3 Forma spisu ...195 // 6.1.2.4 Vztah ke kanonickému Zjevení Janovu ...196 // 6.1.2.5 Teologie spisu...196 // 6.1.3 O Otázkách Janových ...198 // 6.1.3.1 Bogomilství a katarství...199 // 6.1.3.2 Původ spisu...201 // 6.1.3.3 Význam spisu ...202 // 6.2 Edice a literatura ...203 // 6.3 První zjevení Janovo (překlad z řečtiny) ...208 // Modlitba na hoře Tábor...208 // Kniha sedmi pečetí...208 // Antikrist ...209 // Vzkříšení mrtvých ...210 // Očista země ...211 // Příprava soudu ...212 // Sedm pečetí ...213 // Poslední soud...214 // 6.4 Otázky Janovy (překlad z latiny) ...217 // Satanovo putování...217 // Vzpoura andělů...219 // Stvoření světa...221 // Stvoření člověka...222 // Had a hřích...222 // Satanovi služebníci...224 // Křest, modlitba, manželství ...225 // Znamení příchodu Páně...226 // Nebeský soud...227 // (7) MARIA // 7.1 Úvod ...233 // 7.1.1 Mariánské apokalypsy...v...233 // 7.1.1.1 O syrském Zjevení Mariině v závěru Šesti knih ...233 // 7.1.1.2 O syrském Zjevení Mariině v závěru // Knihy o pohřbu Panny Marie...234 // 7.1.1.3 O etiopském Zjevení Mariině...234 // 7.1.2 O řeckém Zjevení Mariině...235 // 7.1.2.1 Obsah a literární hodnota...235 // 7.1.2.2 Příbuzné spisy...236 // 7.1.2.3 Z dějin bádání...237 // 7.1.2.4 Jazyk...237 // 7.2 Edice a literatura ...238 // 7.3 Zjevení Mariino (překlad z řečtiny)...240 // Setkání Marie a Michaela na Olivové hoře...240
// Nevěřící v temnotě...241 // Ohnivá řeka a další tresty ...242 // Nekázeň v církvi...243 // Duchovní osoby ...244 // Židé a další hříšníci v temné řece ...245 // Mariina přímluva za křesťany...246 // Další přímluvy...247 // Velikonoční úleva ...248 // (8) PAVEL // 8.1 Úvod...253 // 8.1.1 Testimonia...253 // 8.1.2 Textové dochování...254 // 8.1.2.1 Datace a místo vzniku: řecký originál ...254 // 8.1.2.2 Jinojazyčné verze ...255 // 8.1.2.3 Latinské verze...256 // 8.1.3 Charakteristika spisu...258 // 8.1.3.1 Kořeny a souvislosti...258 // 8.1.3.2 Obsah spisu podle latinského rukopisu PL ...259 // 8.1.3.3 Motivická výstavba...260 // 8.1.3.4 Hřích a trest ...262 // 8.1.4 Proměna textu na latinském církevním Západě: Vidění Pavlovo .. 263 // 8.1.4.1 List spadlý z nebe...265 // 8.1.4.2 Recepce Vidění Pavlova ...266 // 8.2 Edice a literatura ...267 // 8.3 Zjevení Pavlovo (překlad z latiny) ...275 // Biblický úvod ...275 // Nález textu ...275 // Stížnosti stvoření ...275 // Zprávy andělů o lidech...277 // Zlí a dobří andělé ...279 // Smrt spravedlivého...280 // Smrt bezbožníka...282 // Soud nad bezbožníkem ...283 // U rajské brány ...285 // Henoch a Elijáš...285 // Zaslíbená země...286 // Město Kristovo...288 // Pyšní před branami ...288 // Svatí u čtyř řek...289 // Zlaté trůny...290 // David...291 // Návštěva v pekle...292 // Tresty duchovních ...293 // Další tresty...294 // Přímluvy
za hříšníky...298 // Návštěva ráje ...300 // Panna Maria...301 // Praotcové ...301 // Mojžíš a proroci ...302 // Lot...303 // Jób...304 // Noe...304 // Elijáš a Elíša...305 // 8.4 Vidění Pavlovo (preklad z latiny)...306 // (9) PETR // 9.1 Úvod...317 // 9.1.1 Petrovské apokryfy ...317 // 9.1.1.1 Zpráva o vzkříšení...317 // 9.1.1.2 Skála církve...317 // 9.1.1.3 Protivník gnostiků ...318 // 9.1.1.4 Protivník Pavlův ...319 // 9.1.1.5 Vizionář...320 // 9.1.2 O Zjevení Petrově ...321 // 9.1.2.1 Charakteristika textu ...321 // 9.1.2.2 Vztah ? dalším spisům ...323 // 9.1.2.3 Testimonia a vztah ke kánonu ...324 // 9.1.2.4 Doba, místo vzniku a další osudy spisu...324 // 9.1.2.5 Paralelní pohanské dobové představy o posmrtném životě---326 // 9.1.2.6 Přímluva spravedlivých za hříšníky...326 // 9.1.2.7 Z bádání o zdrojích a motivech ...327 // 9.2 Edice a literatura ...329 // 9.3 Zjevení Petrovo (překlad etiopské verze) ...333 // Nadpis a prolog ...333 // Znamení příchodu Páně a konce světa ...333 // Znamení fíkovníku ...334 // Sbor s Bohem...335 // Vzkříšení mrtvých ...336 // Zkáza světa a soudný den...337 // Tresty hříšníků...338 // Další tresty hříšníků...341 // Hříšníci vedle spravedlivých ...342 // Záchrana spravedlivých ...343 // Petrovo poslání v Římě...343 // Zjevení na hoře...344 // Zjevení na hoře - pokračování...345 // 9.4 Zjevení Petrovo (překlad z řečtiny) ...346
// Závěr řeči Páně...346 // Zjevení na hoře...346 // Tresty hříšníků...347 // (10) SIBYLLA // 10.1 Úvod ...351 // 10.1.1 Sibylla Erythrejská...351 // 10.1.2 Sibylla Kýmská a Libri Sibyllini...352 // 10.1.3 O židovských a křesťanských Sibylliných věštbách...352 // 10.1.4 O Pseudo-Fókylidových naučeních (Sib 2,56-148) ... 355 // 10.1.5 O proměně pohanské věštkyně...357 // 10.2 Edice a literatura ...358 // 10.3 Sibylliny věštby (překlad z řečtiny)...363 // První kniha // Sibyllin úkol ...363 // Stvoření světa...363 // Adam a Eva...364 // Pád ...364 // První pokolení...365 // Druhé pokolení...366 // Třetí pokolení...366 // Čtvrté pokolení...366 // Páté pokolení ...367 // Nóemůvúkol ...367 // Rébus Božího jména...367 // První výzva ? pokání...368 // Druhá výzva ? pokání...369 // Nóe nastupuje do archy...370 // Potopa...370 // Hledání země ...371 // Přistání ve Frýgii ...372 // Šesté pokolení...372 // Sedmé pokolení: Titáni...373 // Vtělení Páně ...374 // Jan Křtitel...374 // Zvěstování Páně ...374 // Utrpení Páně...ST’S // Vzkříšení a nový lid Páně...376 // Proroctví o rozptýlení Židů...376 // Druhá kniha // Sibyllina inspirace...377 // Proroctví o pohromách v desátém pokolení ...377 // Nebeský závod ...378 // Pseudo-Fókylidés - o spravedlnosti...379 // Pseudo-Fókylidés - o milosrdenství ...380 // Pseudo-Fókylidés - o umírněnosti...380 // Pseudo-Fókylidés
- o penězích ...381 // Pseudo-Fókylidés - o důstojnosti a umírněnosti...381 // Cíl závodů v nebesích...383 // Znamení konce...v...383 // Eschatologická vláda Židů ...384 // Příchod Elijáše a další znamení...384 // Ohnivá zkáza...384 // Soud ...385 // Vzkříšení z mrtvých ...385 // Rozdělení dobrých a zlých...386 // Potrestání zlých ...387 // Odměna dobrých ...388 // Sibyllino pokání ...389 // Písařova námitka ...390 // Šestá kniha // Hymnus o Ježíši Kristu...390 // Sedmá kniha // Zkáza různých míst...391 // Potopa...391 // Další věštby o zkáze různých míst...392 // O davidovském králi...392 // Věštby proti různým národům...393 // Křest Ježíšův...394 // Rituální předpisy...394 // Věštby proti různým národům...395 // Zničení světa...396 // Falešní proroci ...396 // Obnovení světa...396 // Sibyllino pokání ...397 // Osmá kniha // Proroctví o královstvích světa ...398 // Varování před lakotou...398 // Věštba proti Římu...399 // Císař Hadrianus ...399 // Neronův návrat za vlády Marka Aurelia ...400 // Věštby proti Římu...401 // Rovnost mezi lidmi posledních dní ...402 // Zkáza Říma...402 // Oslava císaře Hadriana...403 // Neronův návrat...403 // Další věštba o Neronově návratu...404 // Věštby proti různým národům...404 // Katastrofy posledních dní...404 // Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel Kříž...406 // Vtělení Syna ...407 // Zvěstování
Páně ...408 // Utrpení Páně...409 // Vzkříšení a nový lid Páně...410 // Chvalozpěv...410 // Nepokoje posledních dní ...411 // Boží řeč proti modlářství ...412 // Dvě cesty ...413 // Poslední soud...413 // Přehled veršů 8,218-428 ? ...414 // Ježíš Kristus navěky...415 // Hymnus o Bohu Stvořiteli ...415 // Narození Páně...416 // Výzva ? duchovní bohoslužbě ...416 // (11) TOMÁŠ // 11.1 Úvod ...421 // 11.1.1 Charakteristika Zjevení Tomášova ...421 // 11.1.2 Testimonia, prameny...422 // 11.1.3 Doba vzniku...423 // 11.1.4 Sitz im Leben...423 // 11.2 Edice a literatura 424 // 11.3 Zjevení Tomášovo (překlad z latiny) ...426 // Výčet pohrom...426 // Králové dobří a špatní...427 // Znamení Antikrista...429 // Sedm znamení konce světa ...430 // Vzkříšení mrtvých...433 // (12) ZÓSIMOS // 12.1 Úvod ...437 // 12.1.1 Charakteristika ...437 // 12.1.2 Kompozice...438 // 12.1.3 Původní jazyk spisu...438 // 12.1.4 Doba a místo vzniku ...439 // 12.1.5 Teologie...440 // 12.1.6 Název spisu ...441 // 12.2 Edice a literatura ...442 // 12.3 Zósimovo vyprávění o Rekábejcích (překlad z řečtiny) ...445 // Zósimova cesta...445 // Setkání s Blaženými...446 // Výprávění Rekábejců...448 // O životě Blažených...450 // Zósimův návrat...453 // Zápas s ďáblem...453 // Zósimova smrt ...455 // (13) APOKALYPSY Z NAG HAMMÁDÍ // 13.1 Úvod ...459 // 13.1.1 O Zjevení Pavlově ...459 // 13.1.1.1 Charakteristika...460
// 13.1.1.2 Obsah ...460 // 13.1.2 O Jakubovi Spravedlivém ...461 // 13.1.3 O Prvním zjevení Jakubově...463 // 13.1.3.1 Charakteristika...463 // 13.1.3.2 Obsah ...464 // 13.1.3.3 Význam...464 // 13.1.4 O Druhém zjevení Jakubově...465 // 13.1.4.1 Charakteristika...466 // 13.1.4.2 Obsah a struktura...466 // 13.1.4.3 Teologie...467 // 13.1.4.4 Žánr...469 // 13.1.4.5 Text a datace...469 // 13.1.5 O Zjevení Petrově ...469 // 13.1.5.1 Charakteristika...470 // 13.1.5.2 Teologie...470 // 13.1.5.3 Datace a místo vzniku...470 // 13.2 Edice a literatura ...471 // 13.3 Zjevení Pavlovo (NHC V/2, překlad z koptštiny) ...475 // Setkání s dítětem ...475 // Čtvrté nebe...476 // Páté nebe ...477 // Šesté nebe...477 // Sedmé nebe ...477 // Osmé, deváté a desáté nebe...478 // 13.4 První zjevení Jakubovo (NHC V/3, překlad z koptštiny) ...479 // První rozhovor ...479 // Druhý rozhovor ...481 // Poučení o archontech...482 // O Addatovi ...482 // O učednicích...483 // 13.5 Druhé zjevení Jakubovo (NHC V/4, překlad z koptštiny) ...485 // Jakubova řeč...485 // Citovaná řeč Ježíšova...486 // Ježíšova hlavní řeč ...487 // Jakubovo martyrium...491 // Jakubova modlitba před smrtí ...491 // 13.6 Zjevení Petrovo (NHC VII/3, překlad z koptštiny) ...493 // Úvod ...493 // Petrova zpráva o vidění a slyšení...493 // Spasitelova řeč a Petrova odpověď...494 // Petrova zpráva o vidění...496 // Závěr...497 // Seznam zkratek...501 // Bibliografie
...510 // Rejstřík spisů...513 // Rejstřík osobních jmen...541 // Rejstřík místních jmen ...547 // Rejstřík vybraných pojmů...549 // Ediční poznámka...563

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC