Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Dobřichovice : KAVA - PECH, 1997
124 s.

objednat
ISBN 80-85853-33-7 (brož.)
Bibliogr. s. 123-124.
Němčina - pravopis - pravidla
000072159
OBSAH // PŘEDMLUVA 7 // I. OZNAČOVÁNÍ HLÁSEK PÍSMENY 11 // 1. Psaní ä/e na základě příbuznosti slov 11 // 2. Zdvojené souhlásky 12 // 3. 55 místoß po krátké samohlásce 13 // 4. Tři stejná písmena za sebou 14 // 5. Psaní cizích slov 19 // II. JEDNOSLOVNÁ A VÍCESLOVNÁ SPOJENÍ 24 // 1. Spojení podstatného jména a slovesa 25 // 2. Spojení dvou sloves 27 // 3. Spojení se „sein“ 29 // 4. Spojení přídavného jména a slovesa 30 // 5. Spojení příslovce a slovesa 32 // 6. Spojení přídavného jména a příčestí 36 // III. POUŽÍVÁNÍ SPOJOVNÍKU 39 // 1. Závazné používání spojovníku u složenin s číslicemi a značkami 40 // 2. Nezávazné používání spojovníku ve vícenásobných složeninách 41 // 3. Nezávazné používání spojovníku při výskytu tří stejných písmen // za sebou 42 // 4. Anglická slova 42 // IV. VELKÁ A MALÁ POČÁTEČNÍ PÍSMENA 44 // 1. Zájmena v oslovení 45 // 2. Přídavná jména na -(i)sch, odvozená z vlastních jmen 46 // 3. Přídavné jméno v ustáleném spojení s podstatným jménem 48 // 4. Podstatné jméno v ustáleném spojení se slovesem 49 // 5. Podstatné jméno v ustáleném spojení s předložkou 50 // 6. Zpodstatnělé výrazy 51 // 7. Zpodstatnělá přídavná jména v ustálených vazbách 54 // 8. Superlativy s aufs 56 // 9. Přídavná jména v párových výrazech 57 // 10. Označení jazyků 58 // 11. Názvy částí dne 58 // 12. Ustálená rčení 59 // 5
V. PSANÍ ČÁREK VE VĚTÁCH 60 // 1. Vynechání čárky před spojkou und 60 // 2. Čárka ve vazbách s infinitivem nebo s příčestím 62 // 3. Čárka s uvozovkami 63 // VI. Dělení slov 64 // 1. Dělení st 64 // 2. Nedělení ck 64 // 3. Spojení souhlásky + n, /, r 65 // 4. Dělení složených slov 66 // 5. Oddělení samohlásky na počátku slova 67 // PŘÍLOHA // Abecední seznam slov, ve kterých dochází ke změnám 68 // LITERATURA 123

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC