Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
69 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0509-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie na s. 69
Lékařství nukleární - diagnostika - učebnice vysokošk.
Nádory - diagnostika - lékařství nukleární - učebnice vysokošk.
Záněty - diagnostika - lékařství nukleární - učebnice vysokošk.
000072231
Metody nukleární medicíny v onkologii (Miroslav Mysliveček) // 1 Úvod 7 // 1.1 Obecné indikace metod nukleární medicíny k zobrazování maligních procesů 8 // 1.2 Způsoby zobrazování nádorů metodami nukleární medicíny 8 // 2 Zobrazování nádorů založené na nespecifických mechanizmech 9 // 2.1 67Gaa-citrát 9 // 2.1.1 Mechanizmus akumulace v nádorech 9 // 2.1.2 Farmakokinetika 9 // 2.1.3 Normální biodistribuce 10 // 2.1.4 Možné zdroje chyb při interpretaci galliových scintigramů 10 // 2.1.5 Metodika vyšetření 10 // 2.1.6 Indikace 67Ga-citrátu v klinické onkologii 11 // 2.2 201Tl-chlorid 13 // 2.2.1 Mechanizmus akumulace v nádorech 13 // 2.2.2 Limitace thalliové scintigrafie 14 // 2.2.3 Indikace 201Tl-chloridu v onkologické diagnostice 14 // 2.3 99mTc-MIBI a 99mc-tetrofosmin 15 // 2.3.1 Mechanizmus akumulace v nádorech 15 // 2.3.2 Indikace 99mTc-MIBI a 99mTc-TF v onkologické diagnostice 16 // 2.3.3 993Tc-MIBI, 99mTc-TF a multiléková rezistence (MDR) 21 // 2.4 99mTc-pentavalentní dimerkaptosukcinová kyselina (99mTc(V)-DMSA, alkalizovaná DMSA) 21 // 2.4.1 Mechanizmus akumulace v nádorech 22 // 2.4.2 Indikace v onkologické diagnostice 22 // 3 Imunoscintigrafie 24 // 3.1 Princip imunoscintigrafie v detekci nádorů 24 // 3.2 Obecné indikace imunoscintigrafie 24 // 3.3 HAMA 25 // 4 Metabolické zobrazování a detekce neuroendokrinních nádorů 26 // 4.1 131I-jodid 26 // 4.2 123I-MIBG, 131I-MIBG (metajodbenzylguanidin) 26 // 4.2.1 Mechanizmus akumulace v neuroendokrinních tumorech 26 // 4.2.2 Scintigrafie pomocí 123I-MIBG a 131I-MIBG 27 // 4.2.3 Indikace značeného MIBG v onkologii 27 // 5 Zobrazování somatostatinových a jiných receptorů 31 // 5.1 Zobrazování somatostatinových receptorů (SRS - somatostatin receptor scintigraphy) 31 // 5.1.1 Metodika scintigrafie pomocí mIn-pentetreotidu 31 // 5.1.2 Indikace scintigrafie pomocí mIn-pentetreotidu 32 //
6 Pozitronová emisní tomografie v onkologické diagnostice 38 // 6.1 PET radiofarmaka používaná v onkologii 38 // 6.1.1 18F-fluorodeoxyglukóza (18F-FDG) 38 // 6.1.2 11C-L-methionin 39 // 6.1.3 Další PET radiofarmaka použitelná v onkologii 40 // 6.1.4 Klinické indikace PET v onkologii 40 // 6.1.5 Nádory nejčastěji diagnostikované pomocí PET 40 // 7 Detekce sentinelových lymfatických uzlin (SLU) 44 // 7.1 Definice SLU 44 // 7.2 Detekce SLU 44 // 7.3 Klinické aplikace 46 // II Metody nukleární medicíny v diagnostice zánětů (Pavel Koranda) // 1 Třífázová scintigrafie skeletu 51 // 2 99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy 52 // 3 Kovové ionty - 67Ga 53 // 4 Leukocyty značené radionuklidy 56 // 4.1 Postup značení leukocytů in vitro 56 // 4.1.1 Leukocyty značené pomocí 99mTc-HMPAO (99mTc-HMPAO-WBC) 57 // 4.1.2 Leukocyty značené pomocí 111In-oxinu (111In oxin-WBC) 60 // 5 Značené protilátky 61 // 5.1 Antigranulocytární monoklonální protilátky značené 99mTc (99mTc-antigranulocytární MAb), „leukocyty značené in vivo“ 61 // 5.2 Ostatní monoklonální protilátky 64 // 5.3 Polyklonální protilátky 64 // 6 Ostatní metody 65 // 6.1 Receptorově specifické proteiny a peptidy 65 // 6.2 Infekton 65 // 6.3 18F-FDG 65 // 7 Výběr metody scintigrafické detekce zánětu v závislosti na charakteru a lokalizaci zánětu 66 // Význam použitých zkratek 67 // Doplňková literatura 69
cnb001190317

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC