Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
208 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2604-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-6219-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 191-200 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000072530
1 Patofyziologie (J. Šváb) // 1.1 Stáří // 1.2 Kardiovaskulární systém // 1.3 Dýchací systém // 1.4 Vylučovací systém // 1.5 Funkce jater // 1.6 Nervový systém // 1.7 Farmakodynamika // 1.8 Patofyziologie operačního zákroku // 2 Indikace k chirurgickým výkonům (M. Kasalický) // 3 Zvláštnosti v předoperačním vyšetření a přípravě pacientů (J. Ulrych). 3. 1 Informovaný souhlas s operací // 3.2 Předoperační vyšetření // 3.2.1 Plánovaná operace // 3.2.2 Akutní operace // 3.3 Předoperační příprava // 3.3.1 Místní předoperační příprava // 3.3.2 Celková obecná příprava // 3.3.3 Celková speciální příprava // 4 Pohled internisty na rizika operačního zákroku (M. Ilgner) // 4.1 Předoperační vyšetření a vyhodnocovací systémy // 4.2 Kardiovaskulární systém // 4.3 Respirační systém // 4.4 Neuropsychické a cévní změny mozku // 4.5 Změny nutrice, zažívacího systému // 4.6 Změny močového systému // 4.7 Diabetes mellitus // 4.8 Svalový a kosterní systém // 4.9 Trombóza a embolie // 5 Poznámky radiologa (J. Hořejš) // 6 Úloha endoskopie (R. Brůha, J. Petrtýl) // 6.1 Indikace // 6.2 Komplikace // 6.2.1 Obecné komplikace // 6.2.2 Specifické komplikace // 6.3 Prevence komplikací // 7 Anestezie (P. Kříž) // 7.1 Fyziologické změny // 7.1.1 Srdce a krevní oběh // 7.1.2 Dýchací ústrojí // 7.1.3 Vylučovací ústrojí // 7.1.4 Nervový systém // 7.1.5 Jaterní funkce // 7.2 Farmakologie // 7.3 Anesteziologický postup // 7.3.1 Předoperační příprava // 7.3.2 Kategorizace anesteziologického rizika // 7.3.3 Specifické anesteziologické riziko // 7.3.4 Chronická medikace // 7.3.5 Premedikace // 7.3.6 Volba anesteziologické techniky // 7.3.7 Celková anestezie // 7.3.8 Regionální anestezie // 7.3.9 Periferní blokády // 7.4 Časná pooperační péče //
8 Náhlé příhody břišní (M. Pešková, J. Klofanda, J. Matek) // 8.1 Nejčastější diagnózy // 8.2 Klinické trendy // 9 Operace hrudní stěny (R. Demeš) // 9.1 Vyšetření nemocného hrudním chirurgem // 9.2 Chirurgické intervence dutiny hrudní // 9.3 Zánětlivá onemocnění pleurální dutiny // 9.4 Plicní emfyzém a spontánní pneumotorax // 9.5 Úrazy hrudníku // 10 Operace břišní stěny (S. Trča) // 10.1 Anatomické aspekty // 10.2 Epidemiologie // 10.3 Infekční záněty // 10.4 Ventrální kýly // 10.5 Krvácení // 10.6 Nádory // 10.7 Operační vstupy // 10.8 Stomie // 10.9 Poranění // 10.10 Anestezie // 11 Operace hepatopankreatobiliární oblasti (J. Šváb) // 11.1 Onemocnění jater // 11.2 Onemocnění žlučových cest // 11.3 Onemocnění slinivky břišní // 12 Chirurgie gastrointestinálního traktu // 12.1 Chirurgie gastroezofageální junkce, žaludku a duodena (Z. Krška) // 12.1.1 Onemocnění gastroezofageální junkce // 12.1.2 Vředová choroba // 12.1.3 Nádory žaludku // 12.2 Chirurgie střeva (J. Hubík) // 12.2.1 Limitující faktory // 12.2.2 Nenádorové onemocnění střev // 12.2.3 Ischemie // 12.2.4 Idiopatické střevní záněty // 12.2.5 Nádory : // 12.3 Krvácení do gastrointestinálního traktu (J. Šváb) // 12.3.1 Příčiny // 12.3.2 Klinické projevy // 13 Gerontoonkochirurgie (J. Šváb) // 13.1 Biologické chování nádorů // 13.2 Metodika léčebných plánů a postupů // 13.3 Hodnocení operačního rizika // 13.4 Pooperační letalita a morbidita // 13.5 Diagnostický a rozhodovací postup // 13.6 Naše zkušenosti s léčbou kolorektálního karcinomu (O.Paul) // 13.7 Nádory jícnu (AI. Pešková) // 13.7.1 Diagnostika // 13.7.2 Strategie léčby // 13.7.3 Příprava k operaci // 13.7.4 Chirurgická léčba // 13.7.5 Paliativní léčba // 13.7.6 Výsledky //
14 Laparoskopická chirurgie (Z. Krška) // 14.1 Charakteristika // 14.2 Analýza // 14.2.1 Analýza elevace intraabdominálního tlaku a polohy // 14.2.2 Analýza jednotlivých typů operací // 15 Poranění ve vyšším věku (M. Zeman, M. Sedlář) // 15.1 Výskyt a etiologie zranění // 15.1.1 Pády // 15.1.2 Poranění hlavy a mozku // 15.1.3 Poranění hrudníku a břicha // 15.1.4 Poranění pohybového ústrojí // 15.1.5 Časná péče o poraněného // 15.2 Příčiny vzniku zlomenin // 15.2.1 Patofyziologie kostní tkáně // 15.3 Diagnostika a léčení zlomenin // 15.3.1 Poranění páteře // 15.3.2 Zlomenina distálního předloktí // 15.3.3 Zlomeniny proximálního humeru // 15.3.4 Zlomeniny horního konce stehenní kosti // 15.3.5 Polytraumata // 16 Intenzivní péče u seniorů (J. Výborný, R. Hvížď) // 16.1 Intenzivní medicína // 16.2 Naše výsledky // 17 Ošetřovatelská péče (D. Škochová) // 17.1 Demografický vývoj // 17.2 Závratě, instabilita a pády // 17.3 Bolest // 17.3.1 Definice // 17.4 Riziko vzniku dekubitů // 17.5 Výživa starších pacientů // 17.6 Vyprazdňování // 17.6.1 Inkontinence moči // 17.6.2 Inkontinence stolice // 18 Význam spolupráce nutricionisty a chirurga (E.Kotrlíková, J. Křemen) // 18.1 Malnutrice // 18.1.1 Definice a nebezpečí malnutrice // 18.1.2 Diagnostika, nutriční screening // 18.1.3 Obezita a malnutrice // 18.2 Základy enterální a parenterální výživy // 18.2.1 Složení výživy // 18.2.2 Enterální výživa // 18.2.3 Parenterální výživa // 18.3 Výživa v perioperačním období // 18.3.1 Předoperační nutriční podpora // 18.3.2 Pooperační nutriční podpora u pacientů v nutričním riziku // 18.3.3 Pooperační nutriční podpora u „zdravých" pacientů //
18.4 Dlouhodobá a specializovaná nutriční podpora // 18.4.1 Indikace k dlouhodobé nutriční podpoře // 18.4.2 Specializovaná nutriční podpora jednotky intenzivní metabolické péče // 18.4.3 Domácí parenterální výživa

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC