Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
208 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2604-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-6219-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 191-200 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000072530
1 Patofyziologie (J. Šváb) -- 1.1 Stáří -- 1.2 Kardiovaskulární systém -- 1.3 Dýchací systém -- 1.4 Vylučovací systém -- 1.5 Funkce jater -- 1.6 Nervový systém -- 1.7 Farmakodynamika -- 1.8 Patofyziologie operačního zákroku -- 2 Indikace k chirurgickým výkonům (M. Kasalický) -- 3 Zvláštnosti v předoperačním vyšetření a přípravě pacientů (J. Ulrych). 3. 1 Informovaný souhlas s operací -- 3.2 Předoperační vyšetření -- 3.2.1 Plánovaná operace -- 3.2.2 Akutní operace -- 3.3 Předoperační příprava -- 3.3.1 Místní předoperační příprava -- 3.3.2 Celková obecná příprava -- 3.3.3 Celková speciální příprava -- 4 Pohled internisty na rizika operačního zákroku (M. Ilgner) -- 4.1 Předoperační vyšetření a vyhodnocovací systémy -- 4.2 Kardiovaskulární systém -- 4.3 Respirační systém -- 4.4 Neuropsychické a cévní změny mozku -- 4.5 Změny nutrice, zažívacího systému -- 4.6 Změny močového systému ---
4.7 Diabetes mellitus -- 4.8 Svalový a kosterní systém -- 4.9 Trombóza a embolie -- 5 Poznámky radiologa (J. Hořejš) -- 6 Úloha endoskopie (R. Brůha, J. Petrtýl) -- 6.1 Indikace -- 6.2 Komplikace -- 6.2.1 Obecné komplikace -- 6.2.2 Specifické komplikace -- 6.3 Prevence komplikací -- 7 Anestezie (P. Kříž) -- 7.1 Fyziologické změny -- 7.1.1 Srdce a krevní oběh -- 7.1.2 Dýchací ústrojí -- 7.1.3 Vylučovací ústrojí -- 7.1.4 Nervový systém -- 7.1.5 Jaterní funkce -- 7.2 Farmakologie -- 7.3 Anesteziologický postup -- 7.3.1 Předoperační příprava -- 7.3.2 Kategorizace anesteziologického rizika -- 7.3.3 Specifické anesteziologické riziko -- 7.3.4 Chronická medikace -- 7.3.5 Premedikace -- 7.3.6 Volba anesteziologické techniky -- 7.3.7 Celková anestezie -- 7.3.8 Regionální anestezie -- 7.3.9 Periferní blokády -- 7.4 Časná pooperační péče -- 8 Náhlé příhody břišní (M. Pešková, J. Klofanda, J. Matek) -- 8.1 Nejčastější diagnózy ---
8.2 Klinické trendy -- 9 Operace hrudní stěny (R. Demeš) -- 9.1 Vyšetření nemocného hrudním chirurgem -- 9.2 Chirurgické intervence dutiny hrudní -- 9.3 Zánětlivá onemocnění pleurální dutiny -- 9.4 Plicní emfyzém a spontánní pneumotorax -- 9.5 Úrazy hrudníku -- 10 Operace břišní stěny (S. Trča) -- 10.1 Anatomické aspekty -- 10.2 Epidemiologie -- 10.3 Infekční záněty -- 10.4 Ventrální kýly -- 10.5 Krvácení -- 10.6 Nádory -- 10.7 Operační vstupy -- 10.8 Stomie -- 10.9 Poranění -- 10.10 Anestezie -- 11 Operace hepatopankreatobiliární oblasti (J. Šváb) -- 11.1 Onemocnění jater -- 11.2 Onemocnění žlučových cest -- 11.3 Onemocnění slinivky břišní -- 12 Chirurgie gastrointestinálního traktu -- 12.1 Chirurgie gastroezofageální junkce, žaludku a duodena (Z. Krška) -- 12.1.1 Onemocnění gastroezofageální junkce -- 12.1.2 Vředová choroba -- 12.1.3 Nádory žaludku -- 12.2 Chirurgie střeva (J. Hubík) ---
12.2.1 Limitující faktory -- 12.2.2 Nenádorové onemocnění střev -- 12.2.3 Ischemie -- 12.2.4 Idiopatické střevní záněty -- 12.2.5 Nádory : -- 12.3 Krvácení do gastrointestinálního traktu (J. Šváb) -- 12.3.1 Příčiny -- 12.3.2 Klinické projevy -- 13 Gerontoonkochirurgie (J. Šváb) -- 13.1 Biologické chování nádorů -- 13.2 Metodika léčebných plánů a postupů -- 13.3 Hodnocení operačního rizika -- 13.4 Pooperační letalita a morbidita -- 13.5 Diagnostický a rozhodovací postup -- 13.6 Naše zkušenosti s léčbou kolorektálního karcinomu (O.Paul) -- 13.7 Nádory jícnu (AI. Pešková) -- 13.7.1 Diagnostika -- 13.7.2 Strategie léčby -- 13.7.3 Příprava k operaci -- 13.7.4 Chirurgická léčba -- 13.7.5 Paliativní léčba -- 13.7.6 Výsledky -- 14 Laparoskopická chirurgie (Z. Krška) -- 14.1 Charakteristika -- 14.2 Analýza -- 14.2.1 Analýza elevace intraabdominálního tlaku a polohy -- 14.2.2 Analýza jednotlivých typů operací ---
15 Poranění ve vyšším věku (M. Zeman, M. Sedlář) -- 15.1 Výskyt a etiologie zranění -- 15.1.1 Pády -- 15.1.2 Poranění hlavy a mozku -- 15.1.3 Poranění hrudníku a břicha -- 15.1.4 Poranění pohybového ústrojí -- 15.1.5 Časná péče o poraněného -- 15.2 Příčiny vzniku zlomenin -- 15.2.1 Patofyziologie kostní tkáně -- 15.3 Diagnostika a léčení zlomenin -- 15.3.1 Poranění páteře -- 15.3.2 Zlomenina distálního předloktí -- 15.3.3 Zlomeniny proximálního humeru -- 15.3.4 Zlomeniny horního konce stehenní kosti -- 15.3.5 Polytraumata -- 16 Intenzivní péče u seniorů (J. Výborný, R. Hvížď) -- 16.1 Intenzivní medicína -- 16.2 Naše výsledky -- 17 Ošetřovatelská péče (D. Škochová) -- 17.1 Demografický vývoj -- 17.2 Závratě, instabilita a pády -- 17.3 Bolest -- 17.3.1 Definice -- 17.4 Riziko vzniku dekubitů -- 17.5 Výživa starších pacientů -- 17.6 Vyprazdňování -- 17.6.1 Inkontinence moči ---
17.6.2 Inkontinence stolice -- 18 Význam spolupráce nutricionisty a chirurga (E.Kotrlíková, J. Křemen) -- 18.1 Malnutrice -- 18.1.1 Definice a nebezpečí malnutrice -- 18.1.2 Diagnostika, nutriční screening -- 18.1.3 Obezita a malnutrice -- 18.2 Základy enterální a parenterální výživy -- 18.2.1 Složení výživy -- 18.2.2 Enterální výživa -- 18.2.3 Parenterální výživa -- 18.3 Výživa v perioperačním období -- 18.3.1 Předoperační nutriční podpora -- 18.3.2 Pooperační nutriční podpora u pacientů v nutričním riziku -- 18.3.3 Pooperační nutriční podpora u „zdravých" pacientů -- 18.4 Dlouhodobá a specializovaná nutriční podpora -- 18.4.1 Indikace k dlouhodobé nutriční podpoře -- 18.4.2 Specializovaná nutriční podpora jednotky -- intenzivní metabolické péče -- 18.4.3 Domácí parenterální výživa

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC