Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
3. vyd.
Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997
296 s.

objednat
ISBN 80-01-01571-8 (brož.)
Bibliogr. s. 288-291
Rejstř.
Výzkumy operační - učebnice vysokošk.
000072534
Obsah // strana // Úvod // [ Q). Charakteristika operačního výzkumu // k2). Lineární programování // 2.1 Úvod // 2.2 Grafické řešení LP problému // 2.3 Některé poznatky z teorie lineárního programovaní // 2.4 Simplexová metoda // 2.5 Určování výchozího bazického přípustného řešení // 2.6 Duální úlohy // 2.7 Citlivostní analýza // 2.8 Parametrické programování // 2.9 Modifikace simplexové metody // 2.10 Celočíselné programování // 2.11 Lineární alokační úlohy // 3). Optimalizace na grafech // 3.1 Neorientované grafy // 3.2 Orientované grafy // 3.3 Optimální cesty v grafech // 3.4 Nejlevnější kostry v grafech // 3.5 Optimální toky v sítích // 4. Nelineární programování // 4.1 Základní poznatky teorie nelineárního programování // 4.2 Numerické metody nelineárního programování // 5. Dynamické programování // 5.1 Procesy rozdělování // 5.2 Procesy obnovy // 5.3 Dednoparametrické rozhodovací procesy s nekonečným počtem etap /-6) Metoda Monte Carlo // ~6.1 Vytváření náhodných čísel z rovnoměrného rozdělení // 6.2 Vytváření náhodných čísel z jednorozměrných rozdělení // 6.3 Vytváření náhodných čísel z vícerozměrných rozdělení // 6.4 Praktická realizace simulačních experimentů // 7. Modely hromadné obsluhy // 7.1 Proces vstupu a obsluhy // 7.2 Otevřený Markovský systém HO typu M/M/1 // 7.3 Proces množení a úmrtí // 7.4 Otevřený Markovský systém hromadné
obsluhy M/M/s // 7.5 Otevřený Markovský Systém hromadné obsluhy M/M/s se ztrátami // 7.6 Uzavřený Markovský systém HO M/M/s // 7.7 Optimalizace systému hromadné obsluhy // 7.8 Ostatní systémy HO // 3 // 5 // 15 // 15 // 17 // 19 // 22 // 30 // 32 // 37 // 40 // 45 // 46 55 // 64 // 6 6 72 77 80 81 // 91 // 92 94 // 100 // 10.2 // 109 // 111 // 119 // 122 // 127 // 138 // 139 // 146 // 150 // 151 // 157 // 158 160 161 164 167 // 295 // 8. Modely řízení zásob // 8.1 Statické modely // 8.2 Dynamické modely // 169 // 171 // 174 // 9. Optimální umístění // 9.1 Umístění jediného bodového objektu // 9.2 Umístění více bodových objektu // 9.3 Diskrétni lokalizační úlohy // 191 // 191 // 201 // 205 // 10. Modely uspořádání (sekvencí) // 10.1 Optimální rozvrhování jednostupňové výroby // 10.2 Optimální rozvrhování vícestupňové výroby // 209 // 213 // 216 // 11. Procesy obnovy // 11.1 Deterministické modely obnovy // 11.2 Stochastické modely obnovy // 222 // 225 // 228 // 12) Sítová analýza // 12.1 Časová analýza deterministicky ohodnocených sítových grafů // 12.2 Časová analýza stochasticky ohodnocených sítových grafů // 12.3 Simulace sítových grafů // 12.4 Analýza zdrojů // 12.5 Analýza nákladů // 236 // 243 // 247 // 251 // 253 // 261 // 13. Konfliktní rozhodovací situace // 13.1 Maticové hry // 13.2 Grafické řešení maticových her // 13.3 Maticové hry a lineární programování // 13.4 Jiné
přístupy ? řešení antagonistických her // 13.5 Hry proti přírodě // 267 // 270 // 272 // 275 // 279 // 281 // 14. Závěr // 286 // Literatura // Výsledky kontrolních cvičení Rejstřík // 288 // 292 // 293 // 296

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC