Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.9) Půjčeno:41x 
BK
4., nezm. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977
414 s.

objednat
Učebnice vysokých škol
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
Zabývá se předmětem a vývojem pedopsychologie a charakteristickými znaky dětské struktury. Podrobně popisuje tělesný a duševní vývoj dítěte i změny v období prepubescence a pubescence. Kromě anatomických a fyziologických změnv těchto vývojových obdobích si všímá rozvoje motoriky, poměru k okolí, intelektuálního rozvoje, citového a společenského vývoje.
000072748
Rekat.
OBSAH // VYMEZENÍ PROBLÉMU... 5 // I. Pojem a předmět ontogeneze lidské psychiky... 7 // II. Vývoj nervové soustavy u člověka... 19 // A. Původ lidského mozku... 19 // B. Embryonální a postnatální vývoj čivné soustavy... 25 // III. Vývojové zákonitosti... 32 // A. Obecné zákonitosti vývoje... 32 // 1. Zákon vývoje skrze dialektické rozpory... 37 // 2. Zákon dialektické negace... 38 // 3. Zákon dialektických změn... 39 // B. Biopsychické zákony lidského vývoje... 39 // 1. Zákon diferenciace a integrace... 40 // 2. Zákon vývojového skoku... 40 // 3. Zákon směřování ke struktuře druhu ... 42 // 4. Zákon vývojové nerovnoměrnosti... 42 // 5. Zákon vývojové retardace... 43 // 6. Dialektická jednota lidského organismu s prostředím... 43 // 7. Zásada strukturnosti... 44 // 8. Zákon individuálního průběhu fyzického a psychického vývoje... 46 // 9. Postup od aneurálních pohybů ? spinálním, podkorovým a korovým ... 47 // 10. Zákon vývoje kefalokaudálního... 47 // GENETICKÁ PEDOPSYCHOLOGIE... 49 // Kapitola I. Předmět a vývoj pedopsychologie ... 50 // 1. Vymezení pojmu genetické pedopsychologie... 50 // 2. Přehled dějepisu pedopsychologie... 55 // Kapitola II. Charakteristické znaky dětské struktury... 63 // Kapitola III. Psychický vývoj v době prvního dětství... 73 // 1. Vývoj antenatální... 73 // 2. Novorozenec... 81 // a) Vývoj spontánního chování u novorozence... 82 // b) Vývoj analyzátorů...
89 // c) Podmíněné reflexy novorozence... 97 // 3. Rozvoj nemluvněte... 99 // a) Tělesný růst nemluvněte...100 // b) Rozšiřování zkušeností nemluvněte...107 // Analýza prostředí...107 // Vývoj prostorového chápání...110 // Uchovávání podmíněných reflexů...112 // c) Vývoj činností nemluvněte ...113 // Vývoj základní motoriky...114 // Experimentace...116 // Předřečové činnosti...120 // d) Vývoj citových reakcí u nemluvněte...126 // Organické pocity...127 // Obsahové pocity...130 // Sociální reakce...132 // 4. Struktura jednoletého dítěte...133 // Kapitola IV. Psychický výoj batolete...137 // 1. Rozvoj dítěte ? vlastní osobitosti...137 // a) Orientace batolete v prostředí...137 // b) Experimentace a hra...145 // c) Rozvoj intelektuálních schopností...151 // d) Postoj batolete ? prostředí...158 // 2. Rozvoj dětské řeči... 166 // 3. Tříleté dítě...183 // Kapitola V. Druhé dětství...186 // 1. Auatomicko-fyziologické změny od tří do šesti let...189 // 2. Rozvoj motoriky...195 // 3. Dětské zaměstnání...203 // 4. Intelektuální rozvoj ...215 // 5. Poměr dítěte ? prostředí...227 // 6. Dítě šestileté ...241 // Kapitola VI. Období prepubescence...246 // 1. Věk anatomický a fyziologický...248 // 2. Vývoj percepční a motorický...252 // 3. Intelektuální rozvoj prepubescenta...261 // 4. Postoj ? věcem ? ? lidem...285 // 5. Vývoj spontánní kresby...298 // 6. Dítě jedenáctileté...308
// Kapitola VIL Pubescence...312 // 1. Anatomický a fyziologický vývoj v době krize...313 // a) Soustavy kosterní a svalová...314 // b) Soustavy nervová a humorální...318 // c) Soustava urogenitální...320 // 2. Zaměstnání v době pubescence...327 // a) Pracovní výkonnost pubescentova...328 // b) Hra v období pubescence...331 // c) Rekuperativní potřeby dospívání...334 // 3. Myšlenkový rozvoj pubescenta...337 // a) Zdokonalení percepce...337 // b) Pokrok v orientaci...340 // c) Postup ? abstraktnímu myšlení...346 // d) Dovršování vývoje inteligence...357 // 4. Citový a společenský vývoj v pubescenci...362 // a) Vzrůst vědomí sebe a sebevědomí...362 // b) Pokrok v citové diferenciaci...367 // c) Erotika a sexualita...372 // d) Estetické prožívání...376 // 5. Pubescentův život ve společnosti...382 // 6. Období vulkanismu...388 // LITERÁRNÍ ODKAZY ...390 // REJSTŘÍK OSOBNÍ...398 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...409
(OCoLC)42155498
cnb000412734

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC