Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.4) Půjčeno:81x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
290 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-230-0 (brož.)
Obálkový podnázev: vzdělávání a život v komputerizovaném světě
Obsahuje bibliografii na s. 281-290 a bibliografické odkazy
000072762
Obsah // Předmluva... 9 // 1. KAPITOLA // Informační společnost - nová fáze evoluce...11 // Petr Sak // Evoluce, člověk a sociální entita...11 // Média ve vývoji lidské civilizace...21 // Vznik infosféry, kyberprostor a virtuální realita...27 // 2. KAPITOLA // Komputerizace společnosti...37 // Petr Sak // Technologická vybavenost - primární předpoklad komputerizace // české společnosti...37 // Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání...45 // Komputerizace lidských aktivit...51 // Eroze demokracie a současné projevy totalitarismu ...61 // Vliv komputerizace na proměnu dalších oblastí společnosti ...88 // 3. KAPITOLA // Kategorie vzdělání a pojetí vzdělávání v soudobé // učící se informační společnosti...91 // Jarmila Skalková // Vzdělání, jeho cíle a úkoly v soudobé společnosti...91 // Kategorie cíle a kompetence jako východisko pojetí vzdělání // a koncepce školního vzdělávacího systému ...93 // Změny v obsahu vzdělávání...106 // 5 // Kontext sociálních nároků na jedince a kontext práce...107 // Kontext vědy, techniky a s nimi spjaté racionality...109 // Věda a vyučovací předmět...110 // Kontext vzdělávaných subjektů...113 // Kontext médií a proces vzdělávání...114 // Provádět změny není snadné...115 // 4. KAPITOLA // Hodnota vzdělání a místo médií v celoživotním vzdělávání .117 Petr Sak, Karolína Saková // Komunikační situace - učení, přechod
ke vzdělávání...118 // Médium - jazyk...H9 // Sdělovatel...121 // Příjemce...123 // Hodnota vzdělání a motivace ke vzdělávání...125 // Formy vzdělávání...132 // Vývoj předpokladů pro mediální vzdělávání...136 // Rozhlasové a televizní vzdělávání...139 // Televize...140 // Rozhlas...144 // 5. KAPITOLA // Nové informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 147 // Petr Sak, Karolína Saková // Co je e-learning...147 // Využívání e-learningu...150 // Žák a učitel v e-learningu...153 // Předpoklady rozšíření e-learningu, vybavenost škol ...160 // Využití e-learningu ve výuce...161 // Výhody a nevýhody e-learningu, limity jeho rozvoje...164 // Závěry pro školskou praxi ...169 // 6. KAPITOLA // Elektronické učení a zvláštnosti člověka...171 // Jiří Mareš // Pojem elektronické učení...172 // Problémy provázející elektronické učení...174 // Tradované mýty...174 // Úskalí dosavadních přístupů...177 // Elektronické podvádění...179 // 6 // Důraz na zvláštnosti žáka a studenta...191 // Nové proudy v elektronickém učení...191 // Styly učení...193 // Vyhledávání pomoci při učení...199 // Učební potřeby a učební motivace...209 // Vnější řízení a autoregulace...213 // 7. KAPITOLA // Vliv informačních technologií na činnost knihoven ...223 // Vít Richter, Hana Nová // Automatizace knihovnických procesů...224 // Digitalizace knihovních sbírek...230 // Knihovny
a veřejný přístup k internetu ...232 // Elektronické informační zdroje...235 // Tištěná a elektronická periodika...235 // Licence a zpřístupnění služby přístupu do elektronických // informačních zdrojů...239 // Konsorcia knihoven...240 // Elektronické informační zdroje v knihovnách ČR ...242 // Zpřístupnění elektronických informačních zdrojů...243 // Využívání českých knihoven na přelomu tisíciletí...245 // Závěry...247 // 8. KAPITOLA // Digitalizace životního stylu a životního pole člověka 249 // Petr Sak, Karolína Saková // Kyberkultura a virtuální realita...249 // Socializace, sociální zrání a sociabilita...253 // Digitalizace životního stylu a životního pole...257 // Osamocení člověka na počátku informační společnosti...273 // PŘÍLOHA // Charakteristika empirických výzkumů...279 // Literatura...281 // 7
(OCoLC)228498464
cnb001753399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC