Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
x, 254 s. : il. ; 23 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-251-1658-6 (váz.)
Obálkový podnázev: neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život : postoje a držení těla, výraz obličeje, komunikace dotykem, mimoslovní složky v hlase, oční kontakt
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 249-250, rejstřík
Komunikace neverbální - příručky
000072958
Úvod str. 1 // Kapitola 1 str. 3 // Komunikace str. 3 // Co se dozvíte v kapitole str. 3 // Sociální komunikace str. 3 // Co je to sociální komunikace str. 4 // Desatero falešných představ o sociální komunikaci str. 5 // Test: komunikujete jasně? str. 5 // Hlavní příčiny nedorozumění str. 6 // Verbální komunikace str. 9 // Neverbální komunikace str. 11 // Etapy ve vývoji sociální komunikace str. 13 // Souhrn kapitoly str. 15 // Otázky a cvičení str. 15 // Kapitola 2 str. 17 // Neverbální komunikace a proč je užitečné se jí zabývat str. 17 // Co se dozvíte v kapitole str. 17 // Základní pravidla pro studium neverbální komunikace str. 17 // Pojem neverbální komunikace str. 17 // Význam neverbální komunikace str. 18 // Neverbální kódy a kódování str. 23 // Arbitrární kódování str. 24 // Ikonické kódování str. 24 // Intrinzické kódování str. 24 // Záměrnost neverbální komunikace str. 24 // Jak jste vnímaví k řeči těla? str. 25 // Řeč těla // Neverbální versus verbální komunikace str. 26 // Klasifikace neverbální komunikace str. 28 // 1. symboly str. 32 // 2. ilustrátory str. 33 // 3. regulátory str. 33 // 4. adaptéry str. 34 // Shodné prvky mezi psychotronikou a některými znaky v chování lidí str. 35 // Komunikace a NLP str. 37 // Raport str. 38 // Pacing a leading str. 38 // 1. Komunikace probíhá stále str. 38 // 2. Smyslem komunikace je reakce, kterou vyvolá str. 39 // 3. Lidé reagují na svou představu o skutečnosti, na svůj model skutečnosti a nikoliv na skutečnost samu str. 39 // Souhrn kapitoly str. 39 // Otázky a cvičení str. 41 // Složky neverbální komunikace a co v nich najdeme // kapitola 3 Proxemika // Co se dozvíte v kapitole // Osobní zóny proximita // Orientace a prostorové úpravy // Teritorialita // Souhrn kapitoly // Otázky a cvičení //
Kapitola 4 // Posturologie // Co se dozvíte v kapitole // Postoje // Základní télesné postoje // Držení těla v interpersonálním kontaktu // Vzájemná poloha v interpersonálním kontaktu // Šest kroků k perfektnímu držení těla // Sezení // Několik inspirací k pozicím v sedě // Nesprávné sezení str. 57 // Souhrn kapitoly str. 58 // Otázky a cvičení str. 58 // Cvičení str. 60 // Kapitola 5 str. 63 // Kinezika a gestika str. 63 // Co se dozvíte v kapitole // Kinezika // Gestika // Terminologie kineziky // Gesta // Kinezika a verbální komunikace // Konvenční gesta str. 66 // Bariéra v podobě založených rukou // Obvyklé zkřížení paží // Test poznáváni gest // Gesta a projevy osobnosti // Pár řádek o chůzi // Správná chůze má tyto zásady str. 93 // Souhrn kapitoly str. 94 // Otázky a cvičení str. 94 // Kapitola 6 str. 97 // Mimika str. 97 // Co se dozvíte v kapitole // Mimika - komunikace prostřednictvím výrazů obličeje // Funkce mimických projevů // Mimické projevy v interakci otevírání a zavírání komunikačních kanálů str. 98 // Komplementace či zhodnocení verbálniho/neverbálniho projevu str. 98 // Nahrazení mluveného projevu str. 98 // Ikazujte se z hezčí strany str. 98 // Rozpoznávání emocí v lidské tváři str. 100 // Zóny v obličeji str. 100 // Překvapení str. 101 // Strach str. 101 // Znechucení str. 102 // Rozčilení str. 102 // Štěstí str. 102 // Smutek str. 102 // Jemné pozdvižení obočí str. 102 // Souhrn kapitoly str. 104 // Otázky a cvičení str. 104 // Kapitola 7 str. 107 // Haptika str. 107 // Co se dozvíte v kapitole str. 107 // Haptika - komunikace dotykem str. 107 // Doteky str.107 // Typy dotykového chování str. 108 // Funkcně-profesionální doteky str. 109 // Sociální doteky str. 109 // Přátelské doteky str. 109 // Milostné doteky str. 109 //
Sexuální doteky str. 109 // Několik poznámek k podávání ruky str. 110 // Styl stisku ruky str. 110 // Dominantní styl str. 110 // Styl spojenecký str. 110 // Podřízený styl str. 111 // Rukavice str. 111 // Zdvojený dotyk str. 112 // Uchopení za zápěstí str. 112 // Uchopení za rameno str. 112 // Délka stisku ruky jako komunikační nástroj str. 112 // A jaký je váš stisk ruky? str. 114 // Sebedotýkání str. 115 // Význam dotykového chování str. 115 // Souhrn kapitoly str. 115 // Otázky a cvičení str.116 // Kapitola 8 str. 117 // Oční kontakt str. 117 // Co se dozvíte v kapitole // Komunikace prostřednictvím pohledu // Proměnné pohledu // Pohled v interakci // Upřený pohled a pohled z očí do očí // Zužování a rozšiřování zornice // Oční kontakt a přitažlivost str. 122 // Souhrn kapitoly str. 124 // Otázky a cvičení str. 125 // Kapitola 9 str. 127 // Paralingvistika str. 127 // Co se dozvíte v kapitole str. 127 // Paralingvistika - komunikace mimoslovními složkami hlasového projevu // Základní charakteristiky paralingvistiky // Hlasová dimenze akustického projevu // Pauzy v komunikačním toku // Gramatické případy // Negramatické případy // Paralingvistika v interakci str. 130 // Souhrn kapitoly str. 131 // Otázky a cvičení str. 131 // Kapitola 10 str. 133 // Vzhled a úprava zevnějšku str. 133 // Co se dozvíte v kapitole // Komunikace vzhledem str. 133 // Signály vysílané naším vzhledem // Oblečení a další doplňky // Fyzický vzhled // Několik poznámek na téma komunikace pachem // Souhrn kapitoly // Otázky a cvičení // Kapitola 11 // Řeč těla - rychlý průvodce // Hlava // Ramena // Ruce // Nohy // Celá postava // Chování osoby, která lže // Chování osoby, která se snaží získat zájem druhého pohlaví // Řeč těla - rychlý průvodce II. Podle O’Conellových //
Řeč těla - rychlý průvodce III. Při (obchodním) jednání // Příklady a praktické aplikace // Nesoulad verbálního a neverbálního sdělení // Lhaní a neverbální komunikace // Vlasy - symbol nevědomí // Červená ve vlasech // Make-up // Oblečení // Co mohou prozradit boty // Délka kroku // Naivní a otrlé lhaní // Neverbální komunikace a hledání práce // Kapitola 12 // Průvodce obchodní schůzkou z hlediska neverbální komunikace // Dokreslete svá slova rukama // Jak správně zacházet s rukama v průběhu diskuse // Proč je důležitý stabilní, ale dostatečně pohodlný postoj str. 158 // Řeč těla - odhalte postoj posluchače str. 159 // Co mohou napovědět některé signály str. 159 // Několik inspiraci jak stát a nestát při prezentaci str. 160 // První dojem - velké téma str. 163 // Úrovně, na kterých se lze ladit na druhého (pacing) str. 166 // Přizpůsobujete své tělo tak, aby se váš postoj podobal postoji vašeho klienta str. 167 // Sladění dechu str. 168 // Přizpůsobeni se klientově řeči str. 169 // Přizpůsobeni se myšlenkovému procesu klienta str. 169 // Senzoricky orientovaná slova str. 170 // Senzoricky orientované fráze str. 171 // K určení hlavního smyslového kanálu u klienta mohou pomoci pohyby očí str. 171 // Test: jak se ubité sami sobě str. 173 // Test v zrcadle str. 173 // Mnozí jsou nespokojeni se svým vzhledem str. 175 // Dvakrát dobrý první dojem neuděláte str. 176 // Raport str. 176 // Pacing str. 176 // Kongruence str. 177 // Průvodce obchodní schůzkou z hlediska neverbální komunikace - pokračování str. 178 // Kapitola 13 str. 229 // Neverbální komunikace a partnerské vztahy str. 229 // Jak nesednout na lep Don Juanům str. 229 // Přitahujete druhé? str. 230 //
Kapitola 14 str. 231 // Neverbální komunikace a výběrový pohovor str. 231 // Když vybíráte zaměstnance str. 233 // První obrázek při příchodu str. 233 // Čeho si všimnout na vzhledu uchazeče? str. 233 // Vyhněte se nadřazenosti str. 233 // Zkoumejte řeč těla dotazovaného // Dělejte sl průběžné poznámky // Jak rozdělit role u vícečlenného týmu? // Svůj podnik také reprezentujete // Řeč těla - jak se ji naučit vnímat // Kapitola 15 // Neverbální komunikace pro cestovatele // Kapitola 16 // Neverbální komunikace se šéfem // Zde se nabízí několik základních rad // Kapitola 17 // Neverbální komunikace a úspěšný flirt? // Pohledy // Zrcadlení // Blesková signalizace obočí // Ukazování // Mrkání // Pravidla pro využití předchozích rad // Deset kroků k důvěrnosti // Co dělá muže přitažlivými ...a co přitažlivost ženy? // Oblast: hlava a krk // Oblast: ruce a paže // Oblast: nohy // Kapitola 18 // Závěr // Seznam použité a doporučené literatury // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC