Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2003
xiv,464 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-699-3 (brož.)
Databáze
Rychle a jistě
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 458
Oracle (databázový systém) - příručky
000073202
Obsah // Úvod 1 // Komu je tato publikace určená? 1 // Co v této knize nenajdete 2 // Poděkování 2 // Použité grafické symboly 2 // Kapitola 1 // Stručný úvod do relačních databází 5 // Sběr dat a informací 6 // Uložení dat v databázích 6 // Dokumenty ve formě tabulek 7 // Databázové tabulky v relační databázi 8 // Relace mezi databázovými tabulkami 10 // Normalizace databází - normální formy 11 // Kapitola 2 // Platforma ОгасІеЭі f7 // Nejprve trochu historie 17 // 2000 Oracle verze 9i 18 // Platforma pro Internet 20 // Integrace eBusiness 21 // Kapitola 3 // Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 23 // Umístění souborů 24 // Dostupné produkty 25 // Typy instalace 25 // ORACLE // Obsah // Správa, programováni a použití databázového systému // Konfigurace databáze 26 // Určení databáze 28 // Umístění souborů databáze 28 // Výběr znakové sady 28 // Konfigurační nástroje 31 // Oracle Database Configuration Assistant 31 // Odinstalování databázového serveru ОгасІеЭ/ a jeho komponent 32 Základní nastavení přístupových parametrů po instalaci 34 // Spuštění a zastavení databázového serveru 35 // Kapitola 4 // Nástroje pro administraci a práci s daty 39 // Konzolové aplikace pro práci s daty v databázi 39 // SQLPLUS 40 // SQL*Plus 41 // SQL*Plus Worksheet 43 // Použití konzolových aplikací 44 // Příkazy konzolové aplikace 46 // Konzolová aplikace
TOAD 55 // Oracle Enterprise Manager Console 56 // První kroky s OEMC 57 // Autentizace a autorizace klienta 59 // Objekty dostupné prostřednictvím stromové struktury 60 // Nástroje a služby dostupné prostřednictvím horní nástrojové lišty 68 // Nástroje a služby dostupné prostřednictvím dolní nástrojové lišty 70 // Kapitola 5 // Úvod do jazyka SQL 77 // Standardní příkazy jazyka SQL 78 // První praktické seznámení s jazykem SQL 79 // Jazyk pro správu dat (DCL) 80 // Jazyk pro definici dat (DDL) 81 // Jazyk pro manipulaci s daty (DML) 81 // Příkazy pro řízení transakcí (TCC) 82 // Datové typy 83 // Znakové datové typy 83 // Číselný datový typ 86 // Obsah // ORACLE // Správa, programování a použití databázového systéi // Typy pro objemná data 90 // Datové typy podle jiných standardů 91 // Konverze mezi základními datovými typy 92 // Struktura cvičných tabulek 93 // Tabulky PRACOVNICI a POBOČKY 93 // Cvičné tabulky dodávané s ОгасІеЭі 95 // Kapitola 6 // Práce s daty v databázích 103 // Práce s daty pomocí průvodců 103 // Výběr dat z databáze - příkaz SELECT 103 // Sestavení jednoduchého SQL příkazu SELECT 104 // Projekce 107 // Aritmetické operátory 109 // Výběr záznamů 110 // Třídění 118 // Spojování tabulek 120 // Seskupování dat 126 // Vnořené dotazy SQL 130 // Jednořádkové vnořené dotazy 131 // Víceřádkové vnořené dotazy 133 // Vícesloupcové vnořené dotazy
133 // Změna dat v tabulkách 134 // Přidání nových záznamů 135 // Změna dat v tabulce 137 // Mazání dat z tabulky 138 // Transakce 139 // Automatické zamykáni 142 // Funkce jazyka SQL (PL/SQL) 145 // Jednořádkové funkce 146 // Funkce pro práci s numerickými hodnotami 146 // Funkce pro práci s textovými řetězci 157 // Funkce pro práci s datem a časem 165 // Funkce pro konverzi datových typů 175 // Agregační funkce 180 // Analytické funkce 184 // Ostatní funkce 188 // ORACLE // Obsah // Správa, programování a použiti databázového systému Kapitola 7 // Práce s databázovými strukturami 193 // Databázové tabulky 193 // DDL příkazy pro tabulky 201 // Integritní omezení 203 // Změny v tabulkách 209 // Pohledy 214 // Vytvoření pohledu pomocí průvodce 215 // Upozornění na častý zdroj chyb 216 // Materializované pohledy 223 // Vytvoření protokolu materializovaného pohledu // a materializovaného pohledu 225 // Sekvence 228 // Vytvoření sekvence pomocí návrhového dialogu 228 // Indexy 231 // Vytvoření indexu pomocí návrhového dialogu 232 // Logické oddíly databázové tabulky (partitioning) 236 // Možnosti členění databázové tabulky do oddílů 236 // Kapitola 8 // Jazyk PL/SQL, uložené procedury a triggery 241 // Vývojové prostředí pro PL/SQL 242 // Struktura jazyka PL/SQL 243 // Začínáme - pomocné výpisy 244 // Proměnné 245 // Syntaxe bloku PL/SQL, vnořené bloky 249 // Komentáře 250 // Operátory
252 // Práce s daty v tabulkách pomocí jazyka PL/SQL 253 // Řízení toku programu 254 // Podmínky 254 // Cykly 259 // Kurzory 263 // Záznamy 266 // Pokročilejší metody práce s kurzory 266 // Obsah // ORACLE // Správa, programováni a použití databázového systému // Ošetření chyb 268 // Definování vlastních výjimek 274 // Uložené procedury a triggery 277 // Uložené procedury 278 // Vytvořeni uložené procedury pomocí návrhového dialogu 279 // Funkce 281 // Balíky 282 // Triggery 284 // Kapitola 9 // Výstupní sestavy a reporty 291 // Interaktivní výstupy 291 // Formátované výstupy v SQL*Plus 293 // Nastavení parametrů pro sloupce výpisu 294 // Formátování záhlaví stránky výstupu 296 // Formátování paty stránky výstupu 296 // Uložení výstupu do souboru 296 // Nastavování systémových proměnných aplikací SQL*Plus 296 // Tvorba výstupů pomocí Oracle Internet Developer Suite 298 // Oracle Portal 298 // Oracle Designer 299 // Oracle Forms Developer 299 // Oracle Reports Developer 302 // Oracle Discoverer 305 // Kapitola 10 // Zabezpečení a ochrana dat 307 // Flashback Queries 308 // LogMiner 310 // Ochrana dat 313 // Kontrola uživatelského přístupu 314 // Vytvoření nového uživatele 314 // Oprávnění 317 // ROLE 319 // PROFILY 322 // ORACLE // Obsah // Správa, programováni a použití databázového systému Kapitola 11 // Zálohování, export a import dat 327 // Zálohování dat 328 // Plánování pravidelného
zálohování 334 // Export dat 335 // Import dat 342 // Export a import dat mezi databázovými tabulkami a flat-soubory 345 // Export dat do flat-souborů 345 // Import dat z flat-souborů 347 // Kapitola 12 // Vývoj webových // a databázových aplikací 351 // Rozhraní ODBC 351 // Postup při registraci databáze 352 // Programovaní webových aplikací 353 // Stránky ASP (Active Server Pages) 353 // Aplikace ASP nad tabulkou EMP ze schématu SCOTT 356 // Skripty PHP 356 // Aplikace PHP nad tabulkou EMP ze schématu SCOTT 359 // Stránky JSP 359 // Výpis tabulky EMP pomocí DBBean 364 // Orade9i JDeveloper 364 // Programování databázových aplikací // v „klasických" programovacích jazycích 368 // Borland C++ Builder 6 368 // Microsoft Visual C# 373 // Kapitola 13 // XML, Oracle Text, Oracle Spatial 377 // Technologie XML 377 // Dokument XML 378 // Datový typ SYS.XMLIýpe 379 // Výpis obsahu databázové tabulky ve formátu XML 386 // Obsah // ORACLE // Správa, programováni a použití databázového systému // Oracle Text Oracle Spatial // Kapitola 14 // Procesy databázového serveru, architektura RAC // Procesy na pozadí databázového serveru Clustery // Tabulkový cluster Hardwarový cluster Databázový cluster Real Application Clusters (RAC) // Kapitola 15 // Datové sklady // a O LAP - analýza dat 407 // Datové sklady (DataWarehouse) 409 // Budování datových skladů 411 // Analýza OLAP 413 // Relační a multidimenzionální datový model 414
// MOLAP, ROLAP, HOLAP 415 // Tabulky faktů a tabulky dimenzí 416 // Cvičné schéma SH (Sales History) 417 // Schéma pro uspořádání tabulek faktů a dimenzí 422 // Možnosti jazyka SQL pro agregaci a analýzu dat 422 // Přístup к objektům OLAP prostřednictvím nástroje OEMC 429 // 0racle9i Release 2 - kompletní integrace technologií OLAP a dolování dat 433 // Příloha č. 1 // Přehledy parametrů 435 // Tabulka DATABASE.PROPERTIES 435 // Tabulka DBAJTABLESPACES 436 // Tabulka DBASTORED.SETTINGS 437 // clustery, // 397 // 398 // 399 399 404 404 404 // 387 // 389 // Obsah // Správa, programování a použití databázového systému // Příloha C. 2 // Objekty typu // Dynamic Performance View 439 // Pohled VSPARAMETER 440 // Pohled VSSPPARAMETER 445 // Pohled VSSGA 446 // Pohled VSOPTION 446 // Pohled VSPROCESS 447 // Pohled VSVERSION 448 // Pohled VSINSTANCE 449 // Pohled VSTHREAD 450 // Pohled VSDATABASE 450 // Pohled VSCONTROLFILE 451 // Pohled VSDATAFILE 451 // Pohled V$DATAFILE_HEADER 452 // Pohled VSLOGFILE 453 // Pohled VSUNDOSTAT 454 // Příloha C. 3 // Skripty pro vytvoření cvičných tabulek ve schématu SCOTT 455 // Seznam použité a doporučené literatury 458 // Rejstřík // 459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC