Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.5) Půjčeno:35x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2004
174 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0648-2 (váz.)
Expert (Grada)
Obsahuje terminologický slovník, rejstřík
Bibliografie na s. 159-168
Management - kultura podniková - učebnice vysokošk.
Organizace - kultura - učebnice vysokošk.
000073302
Obsah // O autorech ... 9 // Předmluva...13 // 1 Organizační kultura a její vliv na chování organizace...15 // 1.1 Pojem kultura ...17 // Kultura jako „mentální naprogramování“...18 // Druhy kultury...19 // 1.2 Pojem organizační kultura...20 // Organizační teorie a organizační kultura...20 // Definice organizační kultury...21 // 1.2.1 Prvky organizační kultury...22 // Základní předpoklady, hodnoty, postoje...23 // Normy chování...24 // Jazyk...24 // Historky a mýty...24 // Zvyky, rituály, ceremoniály ...24 // Hrdinové...25 // Firemní architektura a vybavení...26 // 1.2.2 Struktura organizační kultury...26 // Scheinův model organizační kultury...26 // Další přístupy ? vymezování struktury organizační kultury...30 // 1.2.3 Obsah a síla organizační kultury...32 // 1.2.4 Zdroje organizační kultury...33 // Vliv národní kultury...33 // Vliv podnikatelského a tržního prostředí...35 // Vliv profese...35 // Vliv zakladatele/vůdce...35 // Vliv velikosti a délky existence organizace...36 // Vliv technologií...36 // 1.2.5 Vznik a vývoj organizační kultury...37 // 1.2.6 Organizační kultura a jedinec...37 // 1.3 Organizační kultura a strategie...41 // 1.3.1 Strategické řízení a jeho význam...42 // Proces tvorby strategie...42 // Implementace strategie...46 // 1.3.2 Vliv kultury na strategii ... 46 // Organizační kultura a tvorba strategie ... 46 // Organizační kultura a implementace strategie ... 48 // Organizační
kultura jako „zástupce“ strategie ... 49 // 1.3.3 Vliv strategie na kulturu... 50 // 1.4 Organizační kultura a výkonnost... 51 // 1.4.1 Vliv síly kultury na výkonnost organizace... 52 // 1.4.2 Vliv obsahu organizační kultury na výkonnost organizace... 53 // Vliv obsahu kultury ve vztahu ? participaci a angažovanosti pracovníků . . 53 // Vliv kontextuální a strategické přiměřenosti obsahu organizační kultury // na výkonnost organizace ... 55 // Vliv adaptivnosti kultury na výkonnost organizace... 56 // Vliv kulturní přiměřenosti manažerských praktik na výkonnost organizace . 58 // 1.4.3 Modely organizační kultury ve vztahu ? výkonnosti organizace ... 59 // Model D. R. Denisona... 59 // „Model soupeřících hodnot“ B. Quinna a J. Rohrbaugha... 60 // 1.4.4 Střet kultur a jeho vliv na výkonnost organizace... 63 // Střet Subkultur v rámci organizace... 64 // Střet kultur v rámci fúzí a akvizicí... 65 // 2 Poznání organizační kultury jako východisko jejího utváření... 73 // 2.1 Typologie organizační kultury... 75 // 2.1.1 Typologie formulované ve vztahu ? organizační struktuře ... 76 // Typologie R. Harrisona a Ch. Handyho... 76 // Typologie F. Trompenaarse... 78 // 2.1.2 Typologie formulované ve vztahu ? vlivu prostředí a reakci organizace // na prostředí... 79 // Typologie T. E. Deala a A. A. Kennedyho... 79 // Ansoffova typologie... 82 // Typologie R. E. Milese ? ?. C. Snowa... 82 // Typologie R. E. Quinna a jeho
spolupracovníků... 83 // 2.1.3 Typologie formulované ve vztahu ? chování organizace... 84 // Kompasový model W. Hall... 84 // Typologie organizačního charakteru W. Bridgese... 90 // Teorie „krychle 2S“ R. Goffeeho a G. Jonese... 94 // 2.2 Diagnostika organizační kultury... 98 // 2.2.1 Teoreticko-metodologická východiska a problémy výzkumu organizační // kultury... 99 // Volba výzkumného přístupu ... 99 // Volba úrovně analýzy a indikátorů... 99 // 2.2.2 Metody diagnostiky organizační kultury...100 // Kvalitativní metody diagnostiky organizační kultury...102 // Kvantitativní metody diagnostiky organizační kultury...104 // 2.3 Analýza organizační kultury ve vztahu ? problémům managementu...109 // 2.3.1 Analýza organizační kultury z hlediska její funkčnosti...109 // 2.3.2 Analýza organizační kultury v rámci formulace strategie a řízení změn ... 110 // 2.3.3 Analýza organizační kultury v souvislosti s plánovanou fúzí/akvizicí ...111 // 3 Utváření žádoucí organizační kultury...113 // 3.1 Postup utváření žádoucí organizační kultury...115 // 3.2 Rizika...119 // 3.3 „Nové“ výzvy pro organizační kulturu českých firem...123 // 3.3.1 Organizační kultura orientovaná na zákazníka ...123 // Tržní orientace...124 // Organizační kultura jako determinanta tržní orientace...125 // Organizační kultura a míra zaměření na zákazníka...126 // Charakteristické rysy kultury podporující tržní
orientaci...127 // 3.3.2 Organizační kultura podporující kvalitu...129 // Kvalita...130 // Moderní systémy řízení kvality...130 // Systémy řízení kvality a organizační kultura...131 // Kulturní změna jako „klíč“ ? účinnosti systému řízení kvality...132 // Charakteristické rysy organizační kultury podporující kvalitu...133 // 3.3.3 Organizační kultura podporující inovace...141 // Inovace ...141 // Typy inovací...142 // Specifika ino vati vní kultury ...142 // Inovativní kultura a kapacita organizace pro změnu...143 // Charakteristické rysy inovativní kultury...144 // Protiklady spojené s kulturou podporující inovace...145 // Inovativní kultura a tvořivost...146 // Utváření inovativní kultury...147 // Kvalita managementu v procesu utváření inovativní kultury...151 // Slovníček pojmů...153 // Použitá literatura...159 // Rejstřík...169 // Knihy z edice Expert...173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC