Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Professional Publishing ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky, 2007
116 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86946-22-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 100-106 a bibliografické odkazy
000073787
Obsah // Úvod...9 // Petra Rakušanová // I. Zkoumání občanské společnosti a občanská participace // v České republice...11 // Petra Rakušanová // LI. Popis empirických šetření...11 // 1.2. Představení vertikálního a horizontálního modelu jako // hlavní hypotézy práce...17 // 1.2.1. Finanční a administrativní připravenost neziskového sektoru.18 // 1.2.2. Personalizace řízení...19 // 1.2.3. Mezisférová komunikace...20 // 1.3. Představení a hodnocení indexu životaschopnosti // neziskových organizací...21 // 1.3.1. Právní prostředí...22 // 1.3.2. Organizační kapacita...22 // 1.3.3. Finanční životaschopnost...22 // 1.3.4. Obhajování (Advocacy)...23 // 1.3.5. Poskytování služeb...23 // 1.3.6. Infrastruktura...23 // 1.3.7. Obraz neziskových organizací na veřejnosti...24 // 1.4. Metodologie indexu životaschopnosti // neziskových organizací...24 // 1.5. Hodnocení vybraných neziskových organizací v České // republice na základě adaptace indexu životaschopnosti neziskových organizací...25 // Petra Rakušanová a Barbora Stašková // 1.5.1. Právní prostředí...25 // 1.5.2. Poskytování služeb...26 // 1.5.3. Organizační kapacita...26 // 1.5.4. Obhajování své činnosti...26 // 1.5.5. Finanční životaschopnost...27 // 1.5.6. Infrastruktura...27 // 1.5.7. Obraz neziskového sektoru na veřejnosti...27 // II. Teoretický rámec a shrnutí situace organizované // občanské společnosti v České republice...
// Petra Rakušanová // II. 1. Občanská společnost... // II. 1.1. Neziskový sektor a nestátní neziskové organizace. // II.2. Financování NO... // 11.2.1. Veřejné rozpočty... // 11.2.2. Nadační investiční fond... // 11.2.3. Daňové úlevy... // 11.2.4. Nadace a nadační fondy... // 11.2.5. Firemní dárcovství, firemní nadace a nadační fondy .. // 11.2.6. Individuální dárcovství... // 11.2.7. Hazardní hry a loterie... // II.3. Neziskový sektor v hospodářství ČR... // 11.3.1. Podíl neziskového sektoru na HDP... // 11.3.2. Podíl neziskového sektoru na zaměstnanosti... // 11.3.3. Podíl neziskového sektoru na poskytování služeb... // III. Členství v neziskových organizacích a vnímání // a hodnocení NNO občany... // Petra Rakušanová // IV. Výzkum vybraných českých neziskových organizací Barbora Stašková // IV.l. Výběr neziskových organizací... // IV.2. Klasifikace neziskových organizací... // 29 // 30 // 31 // 44 // 45 47 ,48 .49 .50 .51 .51 // .53 // .53 // .53 // .54 // 57 // 63 // 63 // 64 // IV.3. Profily vybraných neziskových organizací // IV.3.1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska... // IV.3.2. Českomoravská myslivecká jednota... // IV.3.3. Český svaz tělesné výchovy... // IV.3.4. Spolek Svatobor... // IV.3.5. Člověk v tísni... // IV.3.6. Nadace Vodafone... // 64 // 64 // 67 // 69 // 72 // 74 // 76 // IV.4. Shrnutí a kategorizace // 78 // V. Český neziskový sektor v kontextu střední
Evropy ...81 // Petra Rakušanová // VI. Shrnutí...93 // Petra Rakušanová // VI.1. Bariéry občanského sektoru v České republice...93 // VI.2. Verifikace modelu...96 // VI.3. Závěry...97 // Literatura...100 // Zákony...104 // Usnesení a další zdroje...105 // Internet...106 // Přílohy...107 // Příloha I. Přehled základních typů nestátních // neziskových organizací v ČR...107 // Příloha II. Scénář pro rozhovory se zástupci // neziskových organizací...111 // Příloha III. 1. Srovnání kvótních znaků základního // a výběrového souboru „Reprezentace zájmů 2003“...114 // Příloha III.2. Srovnání kvótních znaků základního // a výběrového souboru „Rámec 2006“...115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC