Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1999
xiv,1094 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-166-5 (váz.)
Hardware
Profi
Další názvový údaj z titulního listu: osmé vydání amerického bestselleru
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, přílohy, slovníček pojmů, rejstřík
Počítače osobní - příručky
000073795
Obsah // Úvod 1 // Na co je hlavně tato kniha zaměřena? 3 // Proč byste měli tuto knihu používat? 3 // Co je obsaženo v této knize? 4 // ČÁSTI // Úvod 7 // KAPITOLA 1 // O původu osobních počítačů 9 // Historie zpracování pomocí osobních počítačů 9 // Osobní počítač IBM 11 // Trh IBM-kompatibilních počítačů o 16 let později 12 // KAPITOLA 2 // Přehled vlastností a komponent počítačových systémů 15 // Typy počítačových systémů 15 // Dokumentace 17 // Dokumentace výrobce 23 // Záruka a servisní kontrakty 23 // Vlil // Obsah // KAPITOLA 3 // Rozbor a prohlídka počítače // Vhodné nářadí a jeho použití Použití vhodného testovacího zařízení Chemikálie Slovo o součástkách // Postupy pro rozložení a složení počítače Preventivní údržba a zálohování Vývoj preventivních údržbových programů // 27 // 27 // 33 // 37 // 38 40 56 56 // ČÁST II // Základní komponenty systému 73 // KAPITOLA 4 // Základní desky 75 // Výměna základních desek 75 // Jaké základní desky hledat (výběrová kritéria) 75 // Formy základních desek 86 // Konektory rozhraní základní desky 94 // Adresy CMOS RAM základní desky 96 // KAPITOLA 5 // Sloty sběrnice a I/O karty 101 // Co je to sběrnice? 101 // Potřeba slotů pro přídavné karty 104 // Bus mastering 105 // Typy I/O sběrnic 105 // Systémové zdroje 135 // Řešení konfliktů zdrojů 143 // Obsah // KAPITOLA 6 // Typy a specifikace mikroprocesorů
155 // Specifikace procesoru 155 // Procesory Intel 162 // Procesory kompatibilní s Intel 199 // Matematické koprocesory 200 // Testy procesoru 204 // KAPITOLA 7 // Paměť 217 // Logický návrh paměti systému 217 // Fyzická paměť 249 // Modernizace počítače zvětšením paměti 266 // Přidání paměti na základní desku 267 // Upgrade ROM BIOS 276 // KAPITOLA 8 // Zdroje napájení 283 // Funkce a práce napájecího zdroje 283 // Vypínat nebo nevypínat? 302 // Počítače Energy Star 303 // Problémy s napájecími zdroji 304 // Řešení problémů s napájecími zdroji 305 // Oprava napájecího zdroje 310 // Jak získat náhradní zdroj 311 // Používání systémů s ochranou napájení 313 // RTC/NVRAM Baterie 319 // Obsah // ČÁST III // Vstupní/výstupní hardware 320 // KAPITOLA 9 // Vstupní zařízení 323 // Klávesnice 323 // Myši 354 // Rozhraní adaptéru her (joysticku) 366 // KAPITOLA 10 // Monitory a grafické karty 369 // Monitory 369 // Video karty 379 // Systémové video informace 407 // Řešení problémů s adaptéry a displeji 408 // KAPITOLA 11 // Komunikace a počítačové sítě 411 // Používání komunikačních portů a zařízení 411 // Budoucí náhrada sériového a paralelního portu 436 // Součásti sítě LAN 438 // Výběr správných kabelů 456 // Zkoumání protokolů, rámců a komunikace 458 // Hodnocení technologií pro vysokorychlostní sítě 463 // TCP/IP a Internet 466 // KAPITOLA 12 // Hardware pro audio
469 // Aplikace pro zvukové karty 469 // Koncepce a pojmy zvukových karet 475 // Charakteristiky zvukových karet 479 // Volitelné části zvukových karet 484 // Instalace zvukové karty 487 // Řešení problémů se zvukovými kartami 489 // Obsah // ČÁST IV // Hromadné zálohování 497 // KAPITOLA 13 // Disketové mechaniky 499 // Vývoj disketové mechaniky 499 // Součásti disketové mechaniky 500 // Zařízení pro konfiguraci mechanik 507 // Řadič disketové mechaniky 515 // Fyzické specifikace disket a jejich používání 518 // Typy disketových mechanik 525 // Konstrukce disket 533 // Postupy instalace mechanik 542 // Hledání závad a jejich oprava 542 // Opravy disketových mechanik 544 // Magnetooptické mechaniky 547 // KAPITOLA 14 // Pevné disky 551 // Definice pevného disku 551 // Provoz pevného disku 553 // Základní součásti pevného disku 573 // Charakteristiky pevných disků 601 // KAPITOLA 15 // Rozhraní pevných disků 613 // Volby rozhraní 613 // Rozhraní ST-506/412 615 // Schémata kódování a související problémy 615 // Rozhraní ESDI 618 // Rozhraní IDE 619 // Úvod do SCSI 637 // IDE versus SCSI 665 // Hardwarová a softwarová omezení pro disky 668 // XII // Obsah // KAPITOLA 16 // instalace jednotek pevných disků 671 // Postup instalace pevného disku 671 // Řešení problémů s jednotkou pevného disku a její opravy 701 // Chybové kódy hardware 17xx, 104xx a 210xxxx 702 // KAPITOLA 17 // Jednotky CD-ROM 705
Co je CD-ROM? 705 // Jaké jsou typy disků? 710 // Disky CD-ROM a formáty disků 717 // Multimedia CD-ROM 725 // Instalace jednotky CD-ROM 725 // Načítání softwaru 735 // Řešení problémů CD-ROM 737 // KAPITOLA 18 // Páskové a další jednotky // pro hromadné uložení dat 739 // Páskové zálohovací jednotky 739 // Odnímatelné jednotky pro ukládání dat 757 // ČÁST V // Sestavení a údržba systému 767 // KAPITOLA 19 // Sestavení vlastního počítače 769 // Komponenty systému 770 // Sestavení počítače 783 // Zdroje a dodavatelé 783 // Obsah // KAPITOLA 20 // Přenosné počítače 785 // Form factor 785 // Design přenosných počítačů 787 // Modernizace a opravy přenosných počítačů 788 // Hardware přenosných počítačů 789 // Hardware přenosných počítačů 808 // ČÁST VI // Odstraňováníproblémů // a diagnostika 813 // KAPITOLA 21 // Softwarové a hardwarové // diagnostické nástroje 815 // Diagnostický software 815 // Power-On Self Test (POST) 816 // Diagnostika IBM 821 // Univerzální diagnostické programy 841 // Diagnostika disku 846 // Utility pro obnovu disků 847 // Sharewarové a veřejně přístupné diagnostické programy 849 // KAPITOLA 22 // Operační systémy a řešení problémů 851 // Diskový operační systém (Disk Operating System) DOS 851 // Windows 95 897 // Windows NT 899 // XIV // Obsah // KAPITOLA 23 // Hardware rodiny počítačů IBM 901 // Vlastnosti systémové jednotky podie modelu počítače
902 // Úvod do PC (5150) 903 // Úvod do PC Convertible (5140) 912 // Úvod do XT (5160) 917 // Úvod do PC Portable 927 // Úvod do AT 931 // Úvod do XT model 286 947 // KAPITOLA 24 // Slovo závěrem 955 // Manuály 956 // Stroje 958 // Modemy 959 // Časopisy 960 // Přílohy 961 // Závěrem 962 // ČÄST VII // Prílohy 963 // PŘÍLOHA A // Seznam dodavatelů 965 // PŘÍLOHA ? // Slovníček pojmů 1013 // Rejstřík // 1075

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC