Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora : KLP-Koniasch Latin Press, 2007
191 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., plány, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86772-30-1 (Státní oblastní archiv v Praze ; brož.)
ISBN 978-80-86791-54-8 (KLP - Koniasch Latin Press ; brož.)
Antiqua Cuthna ; 2
Obsahuje bibliografické odkazy
Německá resumé
000074026
Editorial (Vojtěch Vaněk) HISTORIE Jiří Sláma -- Slavníkovci v pohledu současného bádání / Die Slavníkiden aus der Sicht des heutigen Forschungsstands Dušan Třeštík -- Proč byli vyvražděni Slavníkovci?/Warum wurden die Slavníkiden ermordet? Petr Sommer Vojtěch Vaněk -- Existe-t-il une architecture Slavníkienne? -- ARCHEOLOGIE Michal Lutovský -- Slavníkovci a archeologie / Die Slavníkiden und die Archäologie -- Jan Mařík -- Libická sídelní aglomerace ve výpovedi archeologických pramenů / Die Siedlungsagglomeration Libice (Libitz) im Licht der archäologischen Quellen Filip Velímský -- Nové archeologické nálezy v Malině (okr. Kutná Hora) / Neue archäologische Funde in Malín (Bez. Kuttenberg) Martin Tomášek -- Slavníkovec Čáslav a Slavníkova Čáslav?/Der Slavníkide Čáslav oder Slavníks Čáslav (Tschaslau)? Radek Tvrdík -- Hánín mezi Libid a Malínem / Hánín zwischen Libice (Libitz) und Malín ---
NUMISMATIKA Luboš Polanský -- Soběslav nebo Boleslav? K spornému přiřazení denárů typu Cách 160 a 161 / Soběslav oder Boleslav? Zur umstrittenen Zuordnung der Denare vom Typ Cach 160 und 161 Zdeněk Petráň -- Co vypovídají mince o Slavníkovcích / Was Münzen über die Slavníkiden verraten -- GEOLOGIE Milan Holub -- K možnostem vzniku a zachování bohatých sekundárních rud stříbra v kutnohorském revíru / Über eine mögliche Entstehung und Erhaltung von reichen sekundären Silbererzen im Kuttenberger Revier -- Milan Holub -- Pokus o srovnání modelové produkce stříbra v hlavních revírech Českého masivu s obsahy olova v sedimentech šumavských jezer / Vergleich der Silber Modellproduktion in den Hauptrevieren des Böhmischen Massivs mit dem Bleigehalt in den Sedimenten der Böhmerwald-Seen (ein Versuch) -- Vladimír Šrein Martin Šťastný Blanka Šreinová Jana Králová-Jiří Starý ---
Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců / Tatmotiv für den Slavníkidenmord: Gold! -- ZPRÁVY & RECENZE / BERICHTE & REZENSIONEN -- Výstava Keltové a střední Cechy (Jarmila VALENTOVÁ) -- Kutnohorské hudební rukopisy pozdního středověku a renesance (Vojtěch VANĚK) -- Osobní fond Klimenta Čermáka v kutnohorském archivu (Jana VANĚČKOVÁ) Nakladatelství a vydavatelství Martin Bartoš Kuttna (Pavel NOVÁK) Výstava 103 minuty v Kutné Hoře o návštěvě císaře Františka Josefa I. (Lukáš PROVAZ) Zdeněk Mazač Ladislav Jouza, Moje město Kolín. Od praveku k počátkům středověku. Kolín 2006 (Jarmila VALENTOVÁ) ---
Petr Sommer (ed.), Svaty Prokop, Čechy a střední Evropa. Praha 2006 (Filip VELÍMSKÝ) Jan Urban, Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho rodu. Praha 2003 (Tomáš VELÍMSKÝ) Libor Jan, Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006 (Vojtěch VANĚK) Ian Blanchard, Mining, Metallurgy and Mintingin the Middle Ages, vol. 3: Continuing Afro European Supremacy, 1250-1450. Stuttgart 2005 (Vojtěch VANĚK) -- Thomas Balthasar Janovka, Clavis ad thesaurům magnae artis musicae /Tomáš Baltazar Janovka, Klíc k pokladu velikého umění hudebního. K vyd. připr. a přel. Jiří Matl. Praha 2006 (Jana VANĚČKOVÁ)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC