Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Hradec Králové : Konfrontace, 1997

objednat
ISBN 80-901773-8-7
000074093
Rekat.
Obsah // Pojďme ... 9 // I. Úvodem 10 // 1. Co je to „Ostrov rodiny?“ ... 10 // 2. Psychoterapeuticky orientované směry a přístupy, integrované v metafoře „Ostrov rodiny“ ... 14 // II. Oceán - místo výskytu Ostrova rodiny ... 20 // 1. Úvodem ... 20 // 2. Časové dimenze Oceánu ... 22 // 2.1 Hlubina ... 22 // 2.2 Hladina ... 24 // 3. Prostorové dimenze Oceánu ... 26 3.1. Zóna ... 26 // 3.2 „Svět“ ... 26 // III. Pevnina ... 32 // 1. Úvodem ... 32 // 2. Hranice pevniny Ora ... 36 // 2.1 Úvodem ... 36 // 2.2 Uspořádání hranice ... 38 // 2.3 Fluktuace hranice ... 40 // 2.31 Fluktuace expanzivní ... 40 // 2.32 Fluktuace kontraktilní ... 44 // 3.Konstelace obyvatel, objektů a rozhraní na pevnině ... 46 // 3.1 Úvodem ... 46 // 3.2 Rozhraní ... 48 // 3.21 Rozhraní podle rolí ... 52 // 3.22 Rozhraní podle funkcí ... 56 // 3.23 Rozhraní podle moci ... 58 // 3.24 Kontaktové rozhraní ... 62 3.3. Na závěr ... 68 // 4. Transakční prostředí rodiny (TPR) ... 68 // 4.1 Úvodem ... 68 // 4.2 Operační pole TPR ... 70 // 4.3 Aktéři TPR (jejich dispozice, vztahy a hodnotová orientace) ... 76 // 4.4 Akce TPR . . . 82 // 4.41 Úvodem ... 82 // 4.42 Sdělování ... 86 // 4.43 Sdílení ... 90 // 4.44 Rytmičnost sdělování a sdílení... 96 // 4.45 Na závěr k TPR ... 100 // IV. Báze ... 104 // V. Tělo ... 110 // 5 // VI. Charisma ... 124 // 1. Úvodem ... 124 // 2. Zdroje charismatu ... 126 // 2.1 Úvodem ... 126 // 2.2 Kanály výhodných
zkušeností ... 130 // 2.21 Morfícké rezonance ... 130 // 2.22 Mýtické spoluautorství a vypravěčství ... 130 // 2.23 Opakované činnosti ... 134 // 3. Projevy charismatu na pevnině Ora ... 134 // 3.1 Charismatické činnosti ... 134 // 3.11 Drobné charismatické činnosti ... 136 // 3.12 Složitější charismatické činnosti ... 138 // 3.13 Charismatické činnosti komplexní povahy . . . 144 // 3.2 Charismatické předměty ... 148 // 3.3 Charismatická místa ... 152 // 3.4 Hutnost charismatu ... 154 // VII. Těžiště Ora 160 // 1. Úvodem ... 160 // 2. Vlastnosti těžiště ... 162 // 2.1 Hmotnost ... 162 // 2.2 Délka ... 164 // 2.3 Tolerance ... 166 // 2.4 Jádro těžiště ... 168 // 2.41 Zjišťování rolí na Oru ... 170 // 2.42 Zjišťování funkcí obyvatel na Oru ... 172 // 2.43 Zjišťování moci na Oru ... 174 // 2.44 Zjišťování hodnotové orientace na Oru ... 174 // 2.45 Zjišťování úrovně intimity na Oru ... 176 // 2.46 Zjištování osobní autonomie na Oru ... 176 // 2.47 Zjišťování úrovně sdělování mezi obyvateli Ora (aktéry TPR) . . . 176 // 2.48 Zjišťování úrovně sdílení na Oru . . . 178 // 2.49 Zjišťování rytmiěnosti sdělování a sdílení ... 178 // 3. Dcstabilizace těžiště ... 180 // VIII. Metafora „Ostrov rodiny“ a její použití v rámci terapeutického procesu ... 186 // 1. Jak je možné metafory využít ... 186 // 1.1 Alternativy využití metafory 186 // 1.2 Z čeho psychoterapeut a poradce
čerpá při výběru alternativy využití Ora ... 188 // 2. Kdy pracovat s celou rodinou ... 196 // 2.1 Stručně k indikacím pro rodinnou terapii ... 196 // 2.2 Tři okruhy indikací pro praktické využití metafory Or ... 198 // 2.21 Úvodem ... 198 // 2.22 Okruh vývojových změn . . . 200 // 6 // 2.23 Okruh náhlých životních událostí . . . 202 // 2.24 Okruh poruch osobnosti a poruch chování . . . 202 // 2.3 Objednání rodiny na konzultaci . . . 204 // 3. Vlastní práce s metaforou Or . . . 206 // 3.1 Kontext práce s metaforou Or . . . 206 // 3.11 Základní východisko: terapeut je hostem . . . 206 // 3.12 Prostorové podmínky a vybavení pro využití metafory . . . 208 // 3.13 Týmová spolupráce . . . 210 // 3.2 Kdy v terapeutickém procesu metaforu zařadit ... 213 // 3.21 Úvodem ... 213 // 3.22 Okamžité zařazení metafory ... 214 // 3.23 Pozdější zařazení metafory ... 215 // 3.3 Jednotlivé algoritmy práce s metaforou ... 215 // 3.31 Úvodem ... 215 // 3.32 Představení metafory . . .216 // 3.33 Aranžmá hranice . . .217 // 3.34 Mapování pevniny . . . 219 // 3.35 Práce s konstelací na pevnině ... 221 // 3.36 Popis uspořádání hranice a vymezení místa vstupu // na pevninu . . . 223 // 3.37 Vstup na pevninu . . . 224 // 3.38 Návštěva na pcvninč . . . 225 // 3.39 Formulace doporučení rodině . . . 226 // 3.310 Výstup z pevniny . . . 227 // 3.311 Poznámka k účasti reflektivního týmu . . . 228 // 4. Na co v průběhu terapie
pamatujme . . . 228 // Představte si ... 11 // Proto ještě jednou: Představte si ... 13 Ostrov rodiny Anových ... 23 // Báze ... 23 // Tělo ... 27 // Charisma ... 27 // Co očekávají od terapeutů ... 33 // Zpráva o návštěvách pevniny Ostrova rodiny Anových ... 35 Setkání 1. // Setkání 2. // Setkání 3. // Ostrov rodiny Benových ... 55 Báze ... 55 Tělo ... 61 Charisma ... 69 Co očekávají od terapeutů ... 69 // Zpráva o návštěvách pevniny Ostrova rodiny Benových ... 73 // 7 // Setkání 1. // Setkání 2. // Setkání 3. // Setkání 4. // Ostrov rodiny Cenových ... 99 Báze ... 99 Tělo ... 101 Charisma 103 // Co očekávají od terapeutů ... 107 Zpráva o návštěvách Ostrova rodiny Cenových ... 111 Setkání 1. // Setkání 2. // Setkání 3. // Setkání 4. // Ostrov rodiny Denových . . . 151 Báze ... 151 Tělo ... 151 Charisma ... 153 Co očekávají od terapeutů ... 153 Zpráva o návštěvách Ostrova rodiny Denových ... 153 Setkání 1. (v nepřítomnosti rodiny) // Setkání 2. // Ostrov rodiny Enových . . . 169 Báze ... 169 Tělo ... 171 Charisma ... 173 Co očekávají od terapeutů ... 175 Zpráva o návštěvách Ostrova rodiny Enových . . . 175 Setkání 1. // Setkání 2. // Setkání 3. // Nečekaná návštěva navíc Přílohy ... 233 // Příloha 1.: Vlastnosti akcí TPR ... 233 Příloha 2.: Mapa Ostrova rodiny . . . 237 Literatura . . . 243 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC