Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003
Praha : Ústřední církevní nakladatelství ; Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1987-2003
2 sv. : il. ; 23-25 cm

objednat
ISBN 80-7266-156-6 (Sv. 2 ; váz.)
Dějiny olomoucké arcidiecéze ; sv. 4
Obsahuje ilustrace na příloze, úvod, resumé německy, poznámky, jmenný a místní rejstřík, údaje o autorovi a přehled jeho prací, na samostatné příloze mapu diecéze
2. díl k vydání připravili Vojtěch Cekota a Miloš Kouřil
2. díl vydala Matice cyrilometodějská Olomouc
V edici vyšel pouze 1. sv.
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
díl I. 1695-1777. 1987. 292 s. -- díl II. 2003. 605 s., [24] s. obr. příl. + 1 mapa složená na 22 x 14 cm
Ruské, anglické a německé resumé (1. díl), německé (2. díl)
000074184
DÍL 1 : Předmluva J. E. biskupa Josefa Vrány Úvodem // Úvodem // Seznam použitých zkratek // ROZLOHA A STATISTIKA DIECÉZE str. 7—10 // VÝVOJ A STRUKTURA BISKUPSTVÍ str. 11—48 // Ideál biskupa po tridentinu // Volby biskupů, volební kapitulace, konfirmace // volby, intronisace v Olomouci // Biskupské statky a jejich správa // Lenní zřízení, jeho reforma // Vztah biskupství k panovníkovi a zemským úřadům // Privilegia biskupství, mincovní regál // Duchovní pravomoci a povinnosti biskupů // Konsistoř a Její agenda // Správa diecéze za sedisvakance // Čestné tituly biskupů // Historická retrospekce na vznik biskupství, jeho vztah k pražské metropoli Rozdělení moravské církevní provincie // METROPOLITNÍ KAPITULA str. 49—76 // Vývoj kapituly, Její dotace Kapitulní statuta Počet kanonikátů Personální stav kapituly Obsazování kanonikátů Podmínky přijetí // Práva a povinnosti kanovníků, život v kapitule // Kapitula v soudobé společnosti // Rodové svazky kanovníků // Kanovníci a církevní instituce // Kapitula a soudobá kultura // Význam kapituly // KOLEGIÁTNÍ KAPITULY str. 77—88 // ŽIVOTOPISY BISKUPŮ str. 89—179 // Karel Lotrinský // Wolfgang Hanibal Schrattenbach Jakub Arnošt Lichtenštejn Ferdinand Julius Troyer Leopold Bedřich Egkh Maxmilián Hamilton // FARNÍ ORGANIZACE str. 181—204 // Význam farnosti // Vývoj farní organizace v letech 1695—1777 Hospodářské zabezpečení farních beneficil Pomocníci farářů Obsazování farních beneficií // FUNKCE KNĚŽÍ V ŽIVOTĚ FARNOSTÍ str. 205—248 // Výuka věřících // Udílení svátostí a svátostin // LITURGICKÉ KNIHY A LITURGICKÝ ZPĚV str. 249—259 // CIZOJAZYČNÁ RESUMÉ str. 261—292 //
DÍL 2 : Úvod 5 // 1 Výchova kněží 11 // 1.1 Farní školy 13 // 1.2 Gymnázia 21 // 1.3 Univerzita 32 // 1.4 Filozofická fakulta 47 // 1.5 Teologická fakulta 56 // 1.6 Semináře a konvikty pro kněze 87 // 2 Duchovenstvo 95 // 2.1 Kněžský stav v 18. století 97 // 2.2 Kněží ve společnosti 140 // 2.3 Církev a společnost v 18. století 153 // 3 Sociální poměry v době barokní 161 // 4 Zbožnost v 18. století 175 // 4.1 Zbožnost v barokní společnosti 177 // 4.2 Zrod a chápání zbožnosti v baroku 198 // 4.3 Lidová zbožnost a její projevy 237 // 4.4 Církevní rok 245 // 4.5 Úcta svátých 257 // 4.6 Poutě 280 // 4.7 Bratrstva 296 // 4.8 Pověry 308 // 5 Tiskárny a nakladatelství 337 // 6 Cenzura na Moravě v 18. století 351 // 7 Konfesionalizace a Morava 373 // 7.1 Proces konfesionalizace 375 // 7.2 Náboženský vývoj na Moravě do r. 1700 378 // 7.3 Stát v procesu konfesionalizace 384 // 7.4 Církev v konfesionalismu 401 // 7.4.1. Papežové 401 // 7.4.2. Biskupové 402 // 7.4.3. Duchovenstvo 407 // 8 Nekatolíci na Moravě 419 // 8.1 Sousedství se Slezskem a Uhrami 421 // 8.2 Nekatolíci na Brněnsku, Novoměstsku, Slovácku, Valašsku 422 // 3 // 8.3 Emisaři, predikanti, kazatelé 435 // 8.4 Emigrace 438 // 8.5 Zabavování nekatolických knih 458 // 8.6 Misie 460 // 8.7 Chování nekatolíků v katolickém prostředí a jejich víra 472 // 9 Židé 479 // Závěr 491 // Resümee 497 // PhDr. R. Zuber a přehled jeho prací 503 // Ediční poznámka 511 // Zkratky 513 // Literatura 515 // Jmenný rejstřík 540 // Místní rejstřík 582 // Mapa diecéze (samostatná příloha)
(OCoLC)56868584
cnb001301470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC