Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2001
254 s. : il.

objednat
ISBN 80-7247-025-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, mapky, grafy, bibliografické citace, resumé německy a anglicky, seznam účastníků
Doba kamenná mladší - nálezy archeologické - studie
Doba kamenná pozdní - nálezy archeologické - studie
000074422
Obsah // Inna Mateiciucová: Mechanismy distribuce štípané industrie v mezolitu a neolitu aneb význam // importovaných kamenných surovin ...7 // - Mechanismen der Verteilung von Spaltindustrie im Mesolithikum und Neolithikum oder // die Bedeutung importierter Steinrohstoffe... 18 // Tomáš Berkovec - Zdeněk Čižmář: Příkopové areály v prostředí kultury s lineární keramikou // na Moravě (Příspěvek k řešení problému rozšíření, interpretace funkce a postavení areálů s příkopy v sídelní struktuře LnK)...19 // - Grabenareale in der Umgebung der Kultur mit Linearkeramik in Mähren... 43 // Ivan Kuzma - Ján Tirpák: Rondel v Golianove, okr. Nitra (predbežná správa)...46 // - Auswertung der Ergebnisse...54 // Eva Ulrychová: Sídlištní areály s kruhovými objekty na Jičínsku...56 // - Siedlungsareal mit Rundbauten in der Gegend von Jičín... 62 // Pavel Břicháček - Milan Metlička: Příspěvek k poznání neolitického osídlení Domažlická...63 // - Beitrag zur Erkenntnis der neolitischen Besiedlung der Gegend von Domažlice (Taus)...85 // Jaromír Beneš: Sídliště kultury s lineární keramikou v Praze-Hlubočepích...87 // - An LBK Culture Settlement ar Prague-Hlubočepy...93 // Petr Květina: K datování sídliště LnK v Uhřeticích...95 // - On dating of the LnK settlement at Úhřetice... 98 // Peter Braun: K osídlení kultury s lineární keramikou u Litic, okr. Plzeň-město...102 // - Zur Ansiedlung der Kultur
mit Linearkeramik bei Litice, Kreis Plzeň-Sradt... 104 // - Appendix: Pavel Trefný - Vítězslav Kuželka: Antropologický a stomatologický posudek kosterních // pozůstatků z objektu 201/11 z Litic...107 // Petr Sokol: K neolitické kolonizaci krajiny, podobě a proměnám sídelního areálu... 109 // - Zur neotithischen Kolonisation der Gegend, Gestalr und Veränderungen // des Siedlungsareals... 116 // Ivan Pavlů: Obživa v neolitu na základě studia mlýnů...118 // - Die Ernährung im Neolithikum auf dem Grundlage des Studiuma der Mühlsteine 122 // Ivan Cheben: Keramické nálezy kultury lineárnej až protolengyelského horizontu z Bíne...123 // - Keramische Funde der Linearbandkeramik bis ProtolengyeLHorizont aus Biňa... 136 // Jiří Kalferst: Oberlauterbašský nález z Jaroměře-Dolních Dolců...137 // - Oberlauterbacher Fund aus Jaroměř-Dolní Dolce... 141 // Jiří Pavelčík: Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou z Uherského Brodu-Kyčkova 147 // - Grab der Kultur mit mährischer bemalter Keramik aus Uherský Brod-Kyčkov... 150 // Juraj Pavúk: Postavenie fázy Moravany vo vývoji lengyelskej kultúry...151 // - Die Position der Moravany-Phase in der Entwicklung der Lengyel-Kultur... 159 // Marián Soják: Sídliská ľudu badenskej kultúry na Spiši...161 // - Menschensiedlungen der Badener Kultur in der Gegend von Spiš (Zips)... 190 // Víťazoslav Struhár: K výskytu zvieracích depónii v badenskej kultúre...191 // - Zum Vorkommen
von Tierdeponien in der Badener Kultur...200 // Jan Prostředník: Výšinné sídliště chamské kultury na Čelákovské hoře u Holýšova, okr. Domažlice 202 // - Anhöhensiedlung der Chamer Kultur auf Čelákovská hora bei Holýšov, Kreis Domažlice 217 // 3 // Jana Klíčová: Doklady pohřebného ritu na sídliskách z obdobia neolitu a eneolitu na Slovensku ... 218 // - Belege des Bestattungsrinis in den neolithischer und iineolithischen Siedlungen // in der Slowakei...232 // Ivan Cheben - Ľudmila Illášová - Zora Miklíková: Schránky mäkkýšov v archeologických nálezoch // neolitu a eneolitu Slovenska...233 // - Mollusc shells in archaeological finds from Neolithic and Eneolithic periods in Slovakia... 237 // Radomír Tichý: Příspěvek experimentální archeologie k neolitizaci střední Evropy...238 // - Beitrag der experimentellen Archäologie zur Neolithisierung Mitteleuropas...243 // Blanka Šreinová - Vladimír Šrein - Marin Šťastný - Jan Blahoslav Kolman: Eklogit - materiál // broušených kamenných nástrojů západních Cech...245 // - Eklogit - Material geschliffener Stein werkzeuge Westböhmens...247 // Vladimír Šrein - Marin Šťastný - Blanka Šreinová - Anna Langrová - Jan Blahoslav Kolman: Porcelanit // - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů...248 // - Porzellan it - seltenes Material geschliffener Steinwerkzeuge...252 // Seznam účastníků...253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC