Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Jinočany : H & H, 1993

objednat
ISBN 80-85787-46-6
000074631
Rekat.
Obsah // Úvod...5 // I. KAPITOLA Duchovni souvislosti způsobilosti vidět...9 // 1. K pojmu vidění...9 // 2. Dějinná situovanost... 14 // a) Antické pojetí života... 14 // . b) Křesťanská kritika života... 24 // * c) Optika moderní doby... 36 // 3. Vztah ? dějinám... 52 // 4. Problémy výchovy... 63 // II. KAPITOLA Boj proti subjektivismu a moralizování... 75 // L Co je Subjektivismus... 75 // 2. Subjektivismus a subjektivita... 80 // 3. Moralizování - ideologie subjektivismu... 88 // 4. Příroda a přirozenost... 96 // III. KAPITOLA Úloha poznání... 107 // 1. Vědění a poznání... 107 // 2. Pravda a lež...114 // 3. Úloha filosofie... 120 // 4. Postrádátelnost a nepostradatelnost poznání... 127 // 5. Ne-vědění a jeho podoby... 134 // IV. KAPITOLA Tematizace umění... 143 // 1. Co je umění?... 143 // 2. Dvojí princip umělecké tvorby... 150 // 3. Umění jako způsob života... 160 // 4. Produktivita umění a jeho význam... 168 // V. KAPITOLA Náboženská zkušenost... 175 // 1. Povaha náboženské zkušenosti a její význam... 175 // 2. Příspěvek náboženství ? vzestupu života... 184 // 365 // Obsah // 3. Náboženství oslabuje a rozkládá život... 189 // 4. Zkušenost „bůh je mrtev“... 196 // VI. KAPITOLA Člověk a život společenství... 205 // 1. Vize nadčlověka... 205 // 2. Úloha společenství... 215 // 3. Význam individua... 223 // 4. Úloha výchovy... 234 // 5. Velká a malá politika... 243 // VII. KAPITOLA
Věčný návrat téhož... 253 // 1. Vize nadčlověka a myšlenka věčného návratu... 253 // 2. Amor fati... 260 // 3. Věčný návrat a vzestup života... 267 // 4. „Věčný“ - „návrat“ - „téhož“... 274 // VIII. KAPITOLA Vůle ? moci... 285 // 1. Problém nihilismu... 285 // 2. Kladení a objevování hodnot... 290 // . 3. „Chtění“ a „vůle k moci“... 297 // 4. Pocit síly a intenzity... 304 // 5. Vnitřní diferenciace a bohatství života... 312 // IX. KAPITOLA Dějinné místo Nietzscheho myšlení... 321 // 1. Pojem světa... 321 // 2. Kritika platonismu... 328 // 3. Překonání metafyziky... 335 // 4. Problém času a konečnosti... 345 // 5. Perspektiva velikosti a vzestupu... 353 // Zkrácené citace... 362 // Literatura... 363 // 366

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC