Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Český rozhlas, 2003
667 s. : il.

objednat
ISBN 80-86762-00-9 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, úvodní slovo ředitele ČRo, předmluvu autorského kolektivu, slovníček technických pojmů, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 624-626
Český rozhlas, Praha - dějiny - r. 1923-2003 - pojednání a fotografie
000074702
Obsah // Úvodní slovo generálního ředitele ČRo 3 // Předmluva autorského kolektivu 5 // První pokusy s rozhlasovým vysíláním 7 // Průkopníci rozhlasového vysílání 1923-1925 13 // Společensko-politický kontext vzniku rozhlasového vysílání v Československu 14 // Vznik rozhlasové společnosti a zahájení pravidelného vysílání 16 // Vývoj programové skladby Radiojoumalu 39 // Závěrem 51 // Stabilizace vysílání 1926-1929 55 // Československá republika ve druhé polovině dvacátých let 56 // Nová vysílací stanice Radiojoumalu ve Strašnicích 57 // Zahájení simultánního vysílání 69 // Struktura slovesného programu 70 // Programová skladba 75 // Hudební program 76 // Tematické programové typy 79 // 664 Snaha o přizpůsobení programu posluchačům 80 // Odborné rozhlasy zahajují 81 // x Závěrem 90 // < // m Profesionalizace vysílání 1930-1938 93 // ° Třicátá léta v ČSR 94 // Rozhlas jako úctyhodná instituce 95 // Vnitřní život rozhlasové společnosti 99 // Rozvoj techniky předpokladem rozvoje programové nabídky 102 // Brněnská rozhlasová avantgarda 106 // Rozhlasová žurnál istika 118 // Vzdělávání éterem 124 // Rozhlasy v rozhlase 128 // Divadlo pro miliony 133 // Hudební nabídka 136 // Rozhlas a jeho posluchači 140 // Kritický ohlas vysílání 142 // Závěrem 143 // Rozhlas v okupaci 1939-1945 147 // Mezi Mnichovem a březnem 1939 148 // Protektorát Čechy a Morava 150 // V době války 153
// Organizace rozhlasu 154 // Technika 161 // Program 162 // Vysílání do českých zemí ze zahraničí 171 // Československý rozhlas v Květnovém povstání 1945 175 // Závěrem 179 // Budovatelský rozhlas 1945-1948 183 // Od Května ? Únoru 184 // Postavení rozhlasu jako instituce 191 // Organizace rozhlasu 195 // MEVRO 202 // Technika 207 // Rozhlasová žurnalistika 210 // Vzdělávací pořady 219 // Vysílání pro děti a mládež 221 // Umělecká rozhlasová slovesnost 223 // Hudební vysílání ; 226 // Rozhlasový servis posluchačům 229 // Ohlas na vysílání 230 // Závěrem 232 // Rozhlas po nástupu totality 1949-1958 235 665 // Svět padesátých let 236 // Institucionální postavení rozhlasu ve společnosti 243 // Organizace 245 // Technika 247 // Stavba programu 251 // Žurnalistika 257 // Vzdělávání 264 // Vysílám pro děti a mládež 268 // Umělecké slovo a zábava 272 // Hudba v rozhlase 279 // Závěrem 284 // Renesance rozhlasu 1959-1968 289 // Celková situace 290 // Situace rozhlasu jako instituce 291 // Politické vysílání a zpravodajství 292 // Literámě-dramatické vysílání . 302 // Hlavní redakce hudebního vysílání (HRHV) 308 // Vysílání pro děti a mládež j 312 // Diferenciace a programová přestavba 321 // Zřízení teoretického a výzkumného pracoviště Čs. rozhlasu 325 // Vysílání rozhlasu na velmi krátkých vlnách 326 // Vývoj rozhlasové techniky v šedesátých letech 328 // Dovršení renesance
rozhlasu koncem šedesátých let 331 // Závěrem 334 // Období normalizace 1968-1989 337 // Vysílání Čs. rozhlasu v průběhu srpnových dnů 1968 338 // Normalizace 345 // Situace rozhlasu 351 // Situace rozhlasu v osmdesátých letech 360 // Oblast techniky 362 // O programu 364 // Závěrem 393 // Přílohy ? Vlil. kapitole 394 // Svobodný rozhlas 1990-2003 397 // Celková situace 398 // Československý rozhlas a listopad 1989 404 // Od revoluce ke svobodným volbám 409 // Od státního rozhlasu ? rozhlasu veřejné služby 413 // Cesta ? zániku Československého rozhlasu 421 // Český rozhlas - rozhlas veřejné služby 424 // Novinky technických možností 437 // 666 Žurnalistická rozhlasová slovesnost 443 // Rozhlasová umělecká slovesnost 451 // x Vzdělávání rozhlasem 458 // < Rozhlasová zábava 462 // ¦o Vysílání pro děti a mládež 464 // ° Hudba ve vysílání Českého rozhlasu 465 // Reflexe rozhlasové tvorby 469 // Rozhlas a jeho posluchači 474 // Závěrem 480 // Z historie regionálního a zahraničního vysílání českého rozhlasu 485 // Regionáhů vysílání 486 // Z historie brněnského studia 487 // Z historie českobudějovického studia 507 // Z historie královéhradeckého studia 514 // Z historie jihlavského studia 519 // Z historie olomouckého studia 520 // Z historie ostravského studia 525 // Z historie pardubického studia 536 // Z historie plzeňského studia 538 // Z historie vysílám pro Prahu a střední
Čechy 552 // Z historie ústeckého studia 555 // Vysílání do zahraničí 563 // Rozhlasová tělesa a rozhlasový servis 569 // Symfonický orchestr Českého rozhlasu 570 // Dismanův rozhlasový dětský soubor 574 // Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu 577 // Concertino Praga 579 // Concerto Bohemia 581 // Archivní a programové fondy Českého rozhlasu 582 // Rozhlasový časopis 588 // Přílohy 591 // Významná data z rozhlasové historie 592 // Názvy rozhlasové instituce a její charakter 607 // Ředitelé rozhlasu, jejich funkční období a funkce 611 // Přehled vývoje koncesionářských poplatků a počtu koncesionářů 612 // Výsledky mezinárodní soutěže rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 1992-2002 614 // Seznam zkratek 619 // Slovníček technických pojmů 622 // Prameny a literatura 624 // Jmenný rejstřík 628 // Obsah 664

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC