Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
149 s., [4] s. obr. příl. : il.

objednat
ISBN 80-7169-967-5 (brož.)
V pub. použito též logo Avicena
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické odkazy, rejstřík
Oko - nemoci - příručky
Oko - zákaly - příručky
000074785
Předmluva 11 // 1 ÚVOD 13 // 2 ZÁKALY ROHOVKY (H. Kraus) 17 // 2.1 Úvodní poznámky, problematika a rozdělení zákalů rohovky 17 // 2.1.1 Vyšetřovací metody 19 // 2.1.2 Rozlišení vrozených změn, degenerací a dystrofií rohovky .. 20 // 2.2 Vrozené anomálie rohovky a předního segmentu 21 // 2.2.1 Změny velikosti a tvaru rohovky 21 // 2.2.2 Dysgeneze rohovky a předního segmentu 21 // 2.2.3 Trauma rohovky při porodu 23 // 2.3 Degenerace rohovky 24 // 2.3.1 Arcus senilis (gerontoxon) 24 // 2.3.2 Senilní rýha (furrow degeneration) 24 // 2.3.3 Lipidová degenerace rohovky 24 // 2.3.4 Hassalova-Henleova tělíska 24 // 2.3.5 Coatsův bílý prstenec (white ring of the cornea) 25 // 2.3.6 Sféroidní degenerace rohovky 25 // 2.3.7 Amyloidní degenerace rohovky 25 // 2.3.8 Salzmannova nodulámí degenerace rohovky 25 // 2.3.9 Krokodýlí šagrén 25 // 2.3.10 Cornea farinata 26 // 2.3.11 Ukládání barviva do rohovky 26 // 2.3.12 Pásová (zonulámí) keratopatie 26 // 2.3.13 Vogtovy limbální bílé proužky 27 // 2.3.14 Terrienova marginální degenerace rohovky 27 // 2.4 Dystrofie rohovky 27 // 2.4.1 Epitelová dystrofie rohovky 27 // 2.4.2 Subepitelová dystrofie rohovky 28 // 2.4.3 Stromální dystrofie rohovky 29 // 2.4.4 Dystrofie zadní hraniční membrány 32 // 2.4.5 Ektatické dystrofie rohovky 34 // 2.5 Iridokorneální endotelový syndrom (ICE-syndrome) 34 // 2.5.1 Esenciální (progresivní) atrofie duhovky 34 // 2.5.2 Chandlerův syndrom 35 // 2.5.3 Coganův-Reeseho syndrom (iris nevus syndrome, // iris nodule syndrome) 352.6 Metabolický podmíněné zákaly rohovky 36 // 2.6.1 Systémové mukopolysacharidózy 36 // 2.6.2 Mukolipidózy a galaktosialidózy 36 // 2.6.3 Poruchy lipidového a lipoproteinového mechanismu 36 // 2.7 Následné stavy 38 // 2.7.1 Jizvy po zánětech a úrazech 38 // 2.8 Léčba zákalů rohovky 39 // Literatura 39 //
3 ZÁKALY ČOČKY (E. Růžičková) 41 // 3.1 Úvodní poznámky 41 // 3.1.1 Anatomie čočky 41 // 3.1.2 Fyziologie čočky 43 // 3.1.3 Embryologie čočky 43 // 3.1.4 Katarakta 44 // 3.2 Katarakty vrozené a dětské 45 // 3.3 Katarakty podmíněné věkem 47 // 3.3.1 Nukleární katarakta 48 // 3.3.2 Kortikální katarakta 48 // 3.3.3 Zadní subkapsulámí katarakta 49 // 3.4 Katarakty indukované léky 49 // 3.4.1 Kortikoidy 49 // 3.4.2 Fenothiaziny 50 // 3.4.3 Miotika 50 // 3.4.4 Amiodaron 50 // 3.4.5 Přípravky obsahující zlato 50 // 3.5 Katarakty traumatické 50 // 3.5.1 Kontuze oka 51 // 3.5.2 Perforující poranění 51 // 3.5.3 Katarakty indukované zářením 51 // 3.5.4 Chemická poranění 52 // 3.5.5 Poranění elektrickým proudem 53 // 3.6 Katarakty metabolické 53 // 3.6.1 Diabetes mellitus 53 // 3.6.2 Galaktosemie 53 // 3.6.3 Hyperkalcemie (tetanická katarakta) 54 // 3.6.4 Wilsonova choroba (hepatolentikulámí degenerace) 54 // 3.6.5 Myotonická dystrofie 54 // 3.6.6 Poruchy výživy 543.7 Katarakty u zánětlivých onemocnění oka a u jiných očních a celkových // onemocnění (cataracta complicata) 55 // 3.7.1 Pravá exfoliace 55 // 3.7.2 Pseudoexfoliační syndrom (PEX) - syndrom bazálních // membrám 55 // 3.7.3 Katarakta a kožní choroby 56 // 3.7.4 Čočkou indukované uveitidy 56 // 3.3.5 Čočkou indukovaný sekundární glaukom 56 // 3.7.6 Ischemické oční afekce 57 // 3.7.7 Katarakty sdružené s degenerativními očními chorobami 57 // 3.8 Léčba katarakt 57 // 3.8.1 Subjektivní příznaky - anamnéza 57 // 3.8.2 Objektivní vyšetření 58 // 3.8.3 Medikamentózni léčba katarakty 58 // 3.8.4 Chirurgická léčba katarakty 59 // 3.8.5 Anestezie při operacích katarakty 60 // 3.8.6 Fakoemulzifikace 61 // 3.8.7 Implantace nitroočních čoček 61 // 3.8.8 Komplikace chirurgické léčby katarakty 62 //
3.8.9 Závěr 63 // Literatura 63 // 4 ZÁKALY SKLIVCE (Ivan Karel) 65 // 4.1 Úvodní poznámky 65 // 4.2 Anatomie sklivce 65 // 4.3 Klinické vyšetření sklivce 67 // 4.4 Věkem podmíněné změny sklivce 68 // 4.5 Ablace zadní plochy sklivce (ablatio corporis vitrei posterior) 68 // 4.6 Vývojové a kongenitální abnormality sklivce 70 // 4.6.1 Poruchy regrese hyaloidních cév a primárního sklivce 70 // 4.6.2 Poruchy vývoje a růstu sekundárního sklivce 71 // 4.7 Degenerativní onemocnění sklivce 71 // 4.7.1 Asteroid hyalosis 71 // 4.7.2 Synchysis scintillans (cholesterosis bulbi) 72 // 4.7.3 Amyloidosis 72 // 4.8 Změny sklivce u myopie 72 // 4.9 Změny sklivce u od chlípení sítnice 73 // 4.9.1 Změny sklivce u regtogenního odchlípení sítnice 73 // 4.9.2 Změny sklivce u trakčního odchlípení sítnice 764.10 Změny sklivce a onemocnění makuly 77 // 4.10.1 Idiopatické makulární díry 77 // 4.10.2 Epimakulámí membrána (macular pucker) 77 // 4.10.3 Vitreomakulámí trakční syndrom 78 // 4.11 Krvácení do sklivce 80 // 4.11.1 Krvácení do sklivce u celkových onemocnění 80 // 4.11.2 Krvácení do sklivce u onemocnění sítnicových cév 80 // 4.11.3 Poúrazové krvácení do sklivce 82 // 4.12 Změny sklivce u nitroočních zánětů 82 // 4.12.1 Infiltrace sklivce u uveitidy 82 // 4.12.2 Absces sklivce 83 // 4.12.3 Infiltrace sklivce u mykóz 83 // 4.13 Změny sklivce u retinopatie nedonošených 83 // 14.13.1 Akutní retinopatie nedonošených 83 // 14.13.2 Jizevnaté stadium po proběhlé retinopatii nedonošených u větších dětí a dospělých 85 // 4.14 Změny sklivce u hereditárních vitreoretinálních onemocnění 85 // 4.14.1 Kongenitální retinoschiza vázaná na pohlaví 85 // 4.14.2 Dominantně dědičná vitreoretinální dystrofie (Wagner-Jansen-Stickler) 86 //
4.14.3 Familiární exsudativní vitreoretinopatie 86 // 4.14.4 Marfanův syndrom 86 // 4.14.5 Pigmentová degenerace sítnice (retinopathia pigmentosa) 87 // 4.15 Změny sklivce u očních úrazů 87 // 4.15.1 Změny sklivce u tupých úrazů oka 87 // 4.15.2 Změny sklivce u pronikajících poranění 89 // 4.16 Změny sklivce po operaci šedého zákalu 90 // 4.17 Pars plana vitrektomie 91 // Literatura 93 // 5 ZELENÝ ZÁKAL - GLAUKOM (H. Kraus) 95 // 5.1 Úvod do problematiky, vyšetřovací metody 95 // 5.1.1 Rozdělení glaukomů 95 // 5.1.2 Nitrooční tekutina, nitrooční tlak 96 // 5.1.3 Komorový úhel a jeho vyšetření (gonioskopie) 100 // 5.1.4 Terč zrakového nervu a jeho vyšetření 104 // 5.1.5 Zorné pole a jeho vyšetření (perimetrie) 107 // 5.1.6 Jiná psychofyzická vyšetření 112 // 5.1.7 Elektrofyziologická vyšetření 1125.2 Glaukomy otevřeného úhlu 112 // 5.2.1 Primární glaukom otevřeného úhlu (chronický prostý glaukom, primary open angel glaucoma, POAG) 112 // 5.2.2 Sekundární glaukomy otevřeného úhlu 117 // 5.3 Glaukomy uzavřeného úhlu 122 // 5.3.1 Primární glaukom uzavřeného úhlu (primary angle closure glaucoma, PACG) 123 // 5.3.2 Sekundární glaukomy uzavřeného úhlu 125 // 5.4 Vývojové glaukomy 127 // 5.4.1 Primární vrozený glaukom, infantilní glaukom 127 // 5.4.2 Sekundární vývojové glaukomy 128 // 5.5 Léčba glaukomu 129 // 5.5.1 Farmakoterapie glaukomu (E. Růžičková) 129 // 5.5.2 Chirurgická léčba glaukomu 137 // 5.5.3 Laserová léčba glaukomu 141 // Literatura 142 // Rejstřík 145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC