Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.8) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Didaktis, 2002
208 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-86285-56-1 (brož.)
Odmaturuj!
Další názvový údaj z obálky: průvodce středoškolským učivem chemie, příprava k maturitě (i k nové podobě maturity), příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy, pro studenty středních škol a jejich učitele
Obsahuje rejstřík
000074878
Obsah knihy // . Chemie, látky a soustavy látek ...5 7. Chemická rovnováha ... 30 // • Chemie jako véda 5 • Rovnovážná konstanta 30 // • Složeni látek 5 • Ovlivňováni rovnovážného složení soustavy 31 // • Třidéni látek 5 • Rovnováhy v roztocích elektrolytů 31 // Metody oddélováni složek smési 7 Rovnováha v protolytických reakcích 31 // • Soustavy látek 8 Rovnováha v rcdoxnich reakcích 34 // . Atom o jeho stavbo, themitké prvky 8. Důležité veličiny v chemii, chemické výpočty. .. 37 // a periodická soustava prvku ...9 • Důležité veličiny v chemii 37 // • Atom 9 • Chemické výpočty 39 // Atomové jádro 9 Množství látek 39 // Elektronový obal 10 Výpočty z chemických vzorců 41 // • Modely atomu 10 Složeni roztoků 42 // • Stavba elektronového obalu 10 Misení roztoků 46 // • Radioaktivita 13 Výpočty z chemických rovnic 47 // • Periodická soustava prvků 14 Výpočet stcchiometrických // koeficientů chemických rovnic 48 // ¦ Chemická vazba 16 Výpočet pH 49 // • Druhy chemických vazeb 16 9. Anorganické látky a jejich názvosloví ..51 // Kovalentni vazba 16 • Názvosloví anorganických sloučenin 51 // Iontová vazba 18 Chemické prvky 51 // Koordinačné kovalentni vazba 18 Chemické sloučeniny 51 // Kovová vazba 19 10. Vodík, kyslík, vzácné plyny ...57 // Slabé vazebné interakce 19 • Vodík 57 // • Vliv chemické vazby na vlastnosti látek 19 • Kyslík 59 // •
Struktura krystalů 19 • Vzácné plyny 61 // i. Chemické reakce a chemické rovnice • Chemická reakce 21 21 11. Halogeny ..63 // • Chemická rovnice 21 12. Chalkogeny .. 66 // • Základní chemické zákony 22 13. Prvky/...4 ...70 // • Třidéni chemických reakcí 22 • Dusík 70 // Typy reakci podle vnéjšich zmén při reakci 22 • Fosfor 73 // Typy reakci podle reakčniho mechanismu 22 14. Prvky/»1 • Uhlík • Křemík • Cin, olovo 76 // Typy reakci podle počtu fází v reakční smési 23 // Typy reakci podle druhu přenášených částic 23 /0 70 // Typy reakci podle způsobu Štěpeni vazeb i. Reakční kinetika 23 24 /5 81 // • Rychlost chemické reakce 24 ¦ 5. ¦ rvky p ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#• o2 // • Teorie reakčni kinetiky 24 • DUI t li :  ? ? // • Faktory ovlivňující reakčni rychlost 25 • Hliník ó4 // Vliv koncentrace 25 16. Prvky s . 86 // Vliv teploty 25 • Prvky s1 86 // Vliv katalyzátoru . 26 • Prvky s1 89 // i. Termothemie 27 17. Přechodné prvky 92 // • Reakčni teplo 27 • Prvky skupiny železa 92 // • Termochemické zákony 27 • Prvky skupiny médi 94 // • Výpočet reakčniho tepla z tabclovaných hodnot 28 • Prvky skupiny zinku 96 // • Mangan 98 // • Chrom 99 // 18. Vnitřně přechodné prvky...100 // • Lamhanoidy 100 // • Aklinoidy 101 // 19. Organické sloučeniny
a jejich názvosloví... 102 // • Struktura organických sloučenin 103 // Izomerie 103 // Konformacc 104 // • Základni suroviny organické chemie 104 // Ropa 104 // Zemni plyn 104 // Uhli 105 // • Vzorce organických sloučenin 105 // • Názvy organických sloučenin 106 // Uhlovodíky 106 // Deriváty uhlovodíků 109 // 20. Uhlovodíky...112 // • Alkany a cykloalkany 112 // • Alkcny 115 // • Alkadicny 116 // • Alkyny 117 // • Arény 118 // 21. Hologenderivóty uhlovodíků...122 // 22. Dusíkaté deriváty uhlovodíků...125 // • Nitrosloučcniny 125 // • Aminy 126 // 23. Organokovové sloučeniny...128 // 24. Hydroxysloučeniny a ethery...130 // • Hydroxysloučeniny 130 // • Ethery 133 // 25. Karbonylové sloučeniny...135 // 26. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty.138 // • Karboxylové kyseliny 138 // • Funkční deriváty karboxylových kyselin 141 // • Substituční deriváty karboxylových kyselin 143 // 27. Heterocyklické sloučeniny 146 // 28. Syntetické makromolekulám)’ látky ... 151 // 29. Úvod do biochemie 156 // • Chemické složeni živých soustav 156 // 30. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny... 157 // • Aminokyseliny 157 // • Peptidy 160 // • Bílkoviny 161 // 31. Sacharidy 164 // • Monosacharidy 164 // • Oligosacharidy 168 // • Disacharidy 169 // • Polysacharidy 170 // 32. Lipidy 173 // • Jednoduché lipidy 173 // • Složené lipidy 175 // 33. Izoprenoidy 177 // • Terpeny 177 // • Steroidy 179
// 34. Alkaloidy 181 // 35. Nukleové kyseliny »•••••••• 183 // 36. Vitaminy•••••••••••••••¦*•••••••••••••••••••••••••••••••• 186 // 37. Enzymy ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 189 // 38. Metabolismus 192 // • Metabolismus sacharidů 192 // • Metabolismus lipidů 195 // • Metabolismus bílkovin 197 // • Krcbsův cyklus 199 // • Dýchací rciézcc 200 // • Propojeni metabolismu lipidů. // sacharidů a bílkovin 200 // Rejstřík 201
(OCoLC)53274011
cnb001201152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC