Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.6) Půjčeno:48x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Didaktis, 2002
208 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-86285-56-1 (brož.)
Odmaturuj!
Další názvový údaj z obálky: průvodce středoškolským učivem chemie, příprava k maturitě (i k nové podobě maturity), příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy, pro studenty středních škol a jejich učitele
Obsahuje rejstřík
000074878
Chemie, látky a soustavy látek ...5 // Chemie jako věda 5 // Složení látek 5 // Třídění látek 5 // Metody oddělování složek směsi 7 // Soustavy látek 8 // Atom o jeho stavba, chemické prvky a periodická soustava prvků ...9 // Atom 9 // Atomové jádro 9 // Elektronový obal 10 // Modely atomu 10 // Stavba elektronového obalu 10 // Radioaktivita 13 // Periodická soustava prvků 14 // Struktura a vlastnosti prvků a sloučenin ...16 // Chemická vazba 16 // Druhy chemických vazeb 16 // Kovalentní vazba 16 // Iontová vazba 18 // Koordinačně kovalentní vazba 18 // Kovová vazba 19 // Slabé vazebné interakce 19 // Vliv chemické vazby na vlastnosti látek 19 // Struktura krystalů 19 // Chemické reakce a chemické rovnice ...21 // Chemická reakce 21 // Chemická rovnice 21 // Základní chemické zákony 22 // Třídění chemických reakcí 22 // Typy reakcí podle vnějších změn při reakci 22 // Typy reakci podle reakčního mechanismu 22 // Typy reakci podle počtu fázi v reakční směsi 23 Typy reakci podle druhu přenášených částic 23 Typy reakci podle způsobu štěpeni vazeb 23 // Reakční kinetika ...24 // Rychlost chemické reakce 24 // Teorie reakční kinetiky 24 // Faktory ovlivňující reakční rychlost 25 // Vliv koncentrace 25 // Vliv teploty 25 // Vliv katalyzátoru 26 // Termochemie ...27 // Reakční teplo 27 // Termochemické zákony 27 // Výpočet reakčního tepla z tabelovaných hodnot 28 // 7. Chemická rovnováha ...30 // • Rovnovážná konstanta 30 // • Ovlivňování rovnovážného složení soustavy 31 // • Rovnováhy v roztocích elektrolytů 31 // Rovnováha v protolytických reakcích 31 // Rovnováha v redoxních reakcích 34 // 8. Důležité veličiny v chemii, chemické výpočty ...37 // • Důležité veličiny v chemii 37 // • Chemické výpočty 39 // Množství látek 39 //
Výpočty z chemických vzorců 41 // Složení roztoků 42 // Míšení roztoků 46 // Výpočty z chemických rovnic 47 // Výpočet stechiometrických // koeficientů chemických rovnic 48 // Výpočet pH 49 // 9. Anorganické látky a jejich názvosloví ...51 // • Názvosloví anorganických sloučenin 51 // Chemické prvky 51 // Chemické sloučeniny 51 // 10. Vodík, kyslík, vzácné plyny ...57 // • Vodík 57 // • Kyslík 59 // • Vzácné plyny 61 // 11. Hologeny ...63 // 12. Cholkogeny ...66 // 13. Prvky p’ ...70 // ■ Dusík 70 // • Fosfor 73 // 14. Prvky p2 ...76 // • Uhlík 76 // • Křemík 78 // • Cín, olovo 81 // 15. Prvky /»’ ...*2 // . Bor 82 // ■ Hliník 84 // 16. Prvky s ...86 // • Prvky s1 86 // • Prvky s2 89 // 17. Přechodné prvky ...92 // • Prvky skupiny železa 92 // • Prvky skupiny mědi 94 // • Prvky skupiny zinku 96 // • Mangan 98 // • Chrom 99 // 18. Vnitřně přechodné prvky ...100 // • Lanthanoidy 100 // • Aktinoidy 101 // 19. Organické sloučeniny a jejich názvosloví ...102 // • Struktura organických sloučenin 103 // Izomerie 103 // Konformace 104 // • Základní suroviny organické chemie 104 // Ropa 104 // Zemní plyn 104 // Uhlí 105 // • Vzorce organických sloučenin 105 // • Názvy organických sloučenin 106 // Uhlovodíky 106 // Deriváty uhlovodíků 109 // 20. Uhlovodíky ...112 // • Alkany a cykloalkany 112 // • Alkeny 115 // • Alkadieny 116 // • Alkyny 117 // • Arény 118 // 21. Halogenderiváty uhlovodíků ...122 // 22. Dusíkaté deriváty uhlovodíků ...125 // • Nitrosloučeniny 125 // • Aminy 126 // 23. Organokovové sloučeniny ...128 // 24. Hydroxysloučeniny a ethery ...130 // • Hydroxysloučeniny 130 // • Ethery 133 // 25. Karbonylové sloučeniny ...135 // 26. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty ...138 // • Karboxylové kyseliny 138 // • Funkční deriváty karboxylových kyselin 141 //
• Substituční deriváty karboxylových kyselin 143 // 27. Heterocyklické sloučeniny ...146 // 28. Syntetické makromolekularni látky ...151 // 29. Úvod do biochemie ...156 // • Chemické složení živých soustav 156 // 30. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny ...157 // • Aminokyseliny 157 // • Peptidy 160 // • Bílkoviny 161 // 31. Sacharidy ...164 // • Monosacharidy 164 // • Oligosacharidy 168 // • Disacharidy 169 // • Poly sacharidy 170 // 32. Lipidy ...173 // • Jednoduché lipidy 173 // • Složené lipidy 175 // 33. Izoprenoidy ...1/7 // • Terpeny 177 // • Steroidy 179 // 34. Alkaloidy ...181 // 35. Nukleové kyseliny ...183 // 36. Vitaminy ...186 // 37. Enzymy ...189 // 38. Metabolismus ...192 // • Metabolismus sacharidů 192 // • Metabolismus lipidů 195 // • Metabolismus bílkovin 197 // • Krebsův cyklus 199 // • Dýchací řetězec 200 // • Propojení metabolismu lipidů, // sacharidů a bílkovin 200 // Rejstřík ...201
(OCoLC)53274011
cnb001201152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC