Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 2002
231 s. : il.

objednat
ISBN 80-86073-96-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, cvičení, rejstřík
Bibliografie: s. 227
Ošetřovatelství - učebnice středošk.
000074931
OBSAH // Úvodem ...11 // 1 Ošetřovatelské povolání ...13 // Zdravotnické zařízení...13 // Členění nemocnice...13 // Ošetřovatelství a jeho cíle ...15 // Hlavní cíle ošetřovatelství ...15 // Podstatné znaky ošetřovatelského povolání ...16 // Práce s lidmi ...16 // Fyzická a psychická náročnost práce ...17 // Potřeba spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky ...17 // Práce ve směnném provozu ...18 // Potřeba vědomostí a dovedností ...18 // Dodržování mlčenlivosti ...18 // ľ Vývoj ošetřovatelství ... 20 // Historie ošetřovatelství a jeho významné osobnosti ...20 // První zprávy o začátcích ošetřovatelství ...21 // Florence Nightingalová ...22 // Nikolaj Ivanovič Pirogov ...23 // Mezinárodní organizace Červeného kříže ...23 // Vývoj českého zdravotnického školství ...24 // Současný systém vzdělávání sester...26 // Základní kvalifikační průprava...26 // Vyšší kvalifikace ...27 // Specializační studium ...27 // Vysokoškolské vzdělávání ...27 // Průběžné vzdělávání ...27 // Zapojení sester do profesních organizací ...27 // Odborné sesterské časopisy ...28 // Podíl sestry na výzkumné činnosti ...28 // 5 // 3 Osobnost sestry ...30 // Předpoklady pro výkon povolání ...30 // Dobrá fyzická a psychická kondice ...30 // Trvalá péče o osobní hygienu ...31 // Nošení pracovního oděvu a úprava zevnějšku ...32 // Optimální uspořádání životosprávy
...33 // Potřeba hlubokých odborných znalostí ...33 // Kompenzace pracovního zatížení ...34 // Etický kodex sester ...35 // 4 Ošetřovací jednotka ... 37 // Stavební uspořádání ...37 // Součásti ošetřovací jednotky ...37 // Pokoje pro nemocné... 38 // Vyšetrovňa a ošetřovna ...41 // Pracovna sester ...41 // Kuchyňka ...41 // Jídelna ...41 // Denní místnost ...42 // Koupelna ... 42 // Klozety ...42 // Místnost pro čištění a úklid pomůcek ...42 // Místnost pro uskladnění čistého prádla a náhradních pomůcek ...43 // Vedení záznamů o zařízení ošetřovací jednotky ...43 // Udržování pořádku a čistoty ...44 // 5 Organizace práce sester ...46 // Úseky činnosti ...46 // Zajišťování péče při směnných službách ...48 // Hlášení sester o průběhu služby ...49 // Písemné hlášení ...49 // Ústní hlášení ...50 // Organizace práce ošetřovatelského týmu ...50 // Funkční zařazení a označení sester...51 // 6 Příjem, přeložení a propuštění nemocného ...54 // Doporučení nemocného ? hospitalizaci ...54 // Příjem nemocného v nemocnici ...54 // Příjem nemocného na ošetřovací jednotce ...56 // Adaptace nemocného na hospitalizaci ...56 // Etický kodex práv pacientů ...57 // Právo nemocných na informace o vlastním zdravotním stavu ...58 // Příjem dětí do nemocnice ...59 // Adaptace dítěte na nemocniční prostředí ...60 // 6 // Překlad nemocného ...60 // Propuštění
nemocného ...61 // 7 Péče o pomůcky ...63 // Dezinfekce ...63 // Příprava dezinfekčních roztoků ...64 // Dezinfekce pomůcek z různých materiálů ...66 // Péče o prádlo ...67 // Sterilizace ...67 // Součásti sterilizace...67 // Druhy sterilizace ...68 // Zajištění sterilních pomůcek na ošetřovací jednotce ...70 // 8 Prevence nozokomiálních nákaz ...73 // Příčiny a prevence vzniku nozokomiálních nákaz...73 // 9 Stravování nemocných ...76 // Význam dietního stravování...76 // Předpis stravy pro nemocné, dietní systém ...76 // Objednávání dietní stravy ...78 // Dodání jídla na ošetřovací jednotku ...78 // Servírování jídla ...79 // Sledování bilance tekutin ...82 // Příprava čajů ...82 // Odstraňování zbytků jídla ...82 // Úklid kuchyňky ...83 // Výživa kojence ...84 // Přirozená výživa ...84 // Umělá výživa...84 // Odvary...85 // Doplňky kojenecké stravy ...85 // Krmení kojenců ...86 // Krmení batolat ...89 // 10 Uspokojování potřeb nemocného ...90 // O potřebách obecně ...90 // Rozdělení potřeb ...90 // Podstatné potřeby nemocného ...91 // Péče o přijímání ordinované diety ...92 // Péče o pravidelné vyprazdňování ...92 // Přispění sestry ? pravidelnému vyprázdnění...93 // Nácvik defekačního reflexu ...94 // Péče o správné dýchání ...94 // Nácvik správného dýchání ...96 // Podpora pohybové aktivity...97 // 7 // Zajištění dostatečného spánku
...98 // Příčiny nespavosti ...98 // Pomoc sestry při zajištění dostatečného a nerušeného spánku...99 // Podávání léků navozujících spánek ...100 // Odpočinek ...101 // Zmírňování a odstraňování bolesti ...101 // Charakteristika bolesti ...101 // Prožitek a popis bolesti ...102 // Co bolest zhoršuje ...102 // Pomoc sestry při zmírňování bolesti ...103 // Odstraňování bolesti ...103 // 11 Ošetřovatelský proces ...105 // Získávání poznatků ...106 // Pozorování nemocného ...106 // Rozhovor s nemocným ...110 // Rozhovor s příbuznými ...112 // Rozhovor se spolupracovníky...113 // Mimoslovní komunikace ...113 // Získávání informací při lékařské vizitě...114 // Informace získané z dokumentace nemocného ...114 // Ošetřovatelská diagnóza ...114 // Ošetřovatelský plán a jeho realizace ...115 // Vyhodnocení výsledků poskytované péče ...116 // 12 Obvazový materiál a obvazování...118 // Obvazový materiál ...118 // Tkaniny ... 118 // Vlákniny ...120 // Nové druhy obvazového materiálu ...121 // Látky ztužující obvazy ...122 // Postřikové obvazy ...123 // Dlahy a dýhy ...123 // Obvazování ...123 // Šátkové obvazy ...124 // Náplasťové obvazy ...130 // Prakové obvazy ...131 // Obinadlové obvazy ...133 // Obvazy z pružné tkaniny ...144 // 13 Lůžko pro nemocné a jeho úprava ...152 // Umístění lůžka v pokoji ...153 // Základní vybavení lůžka ...153 // Úprava lůžka ...154
// Stlaní prázdného lůžka ...154 // 8 // Stlaní lůžka s nemocným ...157 // Změny poloh nemocného na lůžku ...159 // Spolupráce s nemocným ...160 // Posouvání nemocného ...161 // Otáčení nemocného na bok ...162 // Přenášení nemocného ...165 // Posazování nemocného ...167 // Pomůcky doplňující lůžko ...168 // Pomůcky ? úpravě polohy ...168 // Pomůcky usnadňující pobyt na lůžku ...169 // Pomůcky ? zabezpečení nemocného...171 // Pomůcky zpříjemňující nemocným pobyt na lůžku...172 // Dětská lůžka a jejich úprava...174 // Úprava některých poloh nemocných na lůžku ...175 // Pasivní polohy ...175 // 14 Péče o hygienu nemocných ...180 // Péče o hygienu dospělých nemocných ...180 // Osobní a ložní prádlo ...181 // Čištění zubů a péče o dutinu ústní ...181 // Péče o zdravou dutinu ústní ...181 // Zvláštní péče o dutinu ústní ...182 // Ranní mytí, česání a stříhání nehtů...183 // Hygiena soběstačných nemocných ...184 // Hygiena nemocných, kterým je třeba s mytím pomoci ...184 // Mytí nemocného na lůžku ...186 // Česání ...188 // Stříhání nehtů...188 // Celkové umytí nemocného na lůžku ...189 // Hygienické vyprazdňování ...190 // Pokojový klozet ...191 // Použití podložní mísy...192 // Použití močové láhve ...193 // Péče o inkontinentní nemocné ...193 // Péče o vlasy ...195 // Mytí vlasů chodícím nemocným ...195 // Mytí vlasů ležícím
nemocným ...1% // Péče o kůži a prevence opruzenin a proleženin...198 // Péče o kůži ...198 // Opruzeniny ...198 // Proleženiny ...199 // Odvšivování...204 // Záznam o provedení hygienické péče ...204 // Péče o hygienu kojenců a batolat ...205 // Koupel kojence ...205 // 9 // Česání a péče o nehty...207 // Přebalování kojence ...207 // Péče o hygienu batolete ...208 // Vážení a měření kojenců a batolat ...208 // Měření tělesné teploty kojenců a batolat...209 // Cvičení ...211 // Příloha 1. Nácvik správného dýchání...214 // Příloha 2. Ukázky kondičního cvičení vleže v poloze na zádech ...217 // Příloha 3. Ukázky rozhovorů žákyň 3. ročníku s nemocnými ...221 // Příloha 4. Z historie medicíny a ošetřovatelství...224 // Literatura ...227 // Rejstřík...228 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC