Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 2002
239 s. : il.

objednat
ISBN 80-86073-97-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, slovníček, rejstřík
Ošetřovatelství - učebnice středošk.
000074933
1 Sledování fyziologických funkcí ...11 // Sledování tělesné hmotnosti a výšky ...12 // Vážení dospělých nemocných ...12 // Vážení větších dětí ...12 // Měření ...12 // Sledování tělesné teploty ...12 // Stoupání a pokles teploty ...13 // Druhy teploměrů ...14 // Měření teploty ...15 // Záznam teploty ...18 // Sledování tepu ...20 // Rychlost tepu - tepová frekvence ...20 // Pravidelnost - rytmičnost tepu ...21 // Kvalita tepu ...21 // Měření tepu ...21 // Záznam tepu ...23 // Sledování dechu ...23 // Rychlost dechu - dechová frekvence ...24 // Kvalita dechu ...24 // Pravidelnost - rytmičnost dechu ...24 // Hodnocení dechu ...’.25 // Záznam dechu ...25 // Sledování krevního tlaku ...26 // Výška krevního tlaku ...26 // Měření krevního tlaku ...26 // Záznam krevního tlaku ...28 // Sledování moči ...29 // Množství moči ...29 // Barva moči ...29 // Zápach moči ...30 // 5Hustota moči ...30 // Sběr moči ...30 // Měření množství a hustoty moči ...31 // Záznam ...32 // Sledování stolice ...33 // Množství stolice ...33 // Forma, barva a zápach stolice ...34 // Záznam ...34 // 2 Cévkování ...35 // Cévky ...35 // Cévkování ženy ...37 // Asistence při cévkování muže ...39 // Zavedení permanentní cévky ...41 // Výplach močového měchýře ...42 // 3 Klyzma ...44 // Očistné klyzma ...44 // Polohy nemocných při klyzmatu a příprava nemocného ...46 // Podávání klyzmatu v koupelně ...47 // Podávání klyzmatu na lůžku ...48 // Kontrola účinnosti očistného klyzmatu ...48 // Projímavé klyzma ...49 // Mikroklyzma ...49 // Kapénkové klyzma ...51 // Diagnostické klyzma ...52 // Digitální vybavení stolice ...52 // 4 Vizita ...54 // Lékařská vizita ...54 // Povinnost sestry při vizitě .....55 // Lékařské vyšetření při vizitě ...55 //
Lékařské vyšetření při vizitě ...55 // Záznam ordinací ...58 // Plnění ordinací po vizitě ...58 // Sesterská vizita ...59 // 5 Podávání léků ...60 // Formy léků ...60 // Balení a označení léků ...62 // Objednávání a uložení léků na oddělení ...63 // Objednávání a ukládání opiátů ...64 // Sledování účinku léků ...66 // 6Způsoby podávání léků ...67 // Podávání léků ústy - per os ...68 // Podávání léků konečníkem - per rectum ...70 // Podávání léků kůží ...72 // Podávání léků do očí ...75 // Podávání léků do ucha ...77 // Podávání léků na sliznici nosní ...77 // Podávání léků dětem ...78 // Podávání léků do dýchacího ústrojí ...80 // Inhalační kyslíková terapie ...82 // Kyslíková láhev a redukční ventil ...83 // Provozní předpisy ...84 // Přívod kyslíku z kyslíkové lahve s redukčním ventilem ...85 // Přívod kyslíku z centrálního rozvodu ...85 // Podávání kyslíku ...86 // Podávání léků injekcemi ...89 // Injekční stříkačky a jehly ...90 // Léky podávané injekcemi ...90 // Zvláštnosti při přípravě některých látek ...92 // Příprava k aplikaci injekcí ...94 // Intrakutánní injekce ...96 // Subkutánní injekce ...96 // Intramuskulámí injekce ...98 // Aplikace i.m. injekcí dětem ...102 // Intravenózni injekce ...102 // Aplikace léku do žíly injekčním dávkovačem ...104 // 6 Infúze a transfúze ...106 // Infúze ...106 // Infůzní roztoky ...106 // Příprava infúze ...108 // Aplikace infúze ...109 // Aplikace infúze dětem ...112 // Transfúze ...113 // Krevní přípravky ...114 // Krevní konzerva ...114 // Příprava transfúze ...115 // Aplikace transfúze ...116 // Kontrolní zkoušky vhodnosti - kompatibility krve ...119 // Aplikace plazmy ...121 // Transfúze u dětí ...121 //
Nepříznivé reakce a komplikace při transfúzi a po ní ...121 // 77 Odběr biologického materiálu na vyšetření ...123 // Biologický materiál ...123 // Získávání výsledků ...124 // Odběr krve ...125 // Příprava k odběru krve ...126 // Odběr krve uzavřeným způsobem ...128 // Sedimentace ...130 // Běžný způsob provedení sedimentace ...130 // Rychlý způsob stavění sedimentace ...132 // Provedení sedimentace při uzavřeném způsobu odběru krve ...134 // Odběr krve na vyšetření srážení krve ...134 // Odběr krve na hemokultivaci ...135 // Odběr krve dětem ...136 // Odběr moěi ...137 // Získávání a odesílání vzorku moěi na vyšetření ...137 // Získávání moči od kojenců ...138 // Odběr stolice ...138 // Získávání a odesílání vzorku stolice na vyšetření ...139 // Odběr sputa ...140 // Odběr zvratků ...140 // Výtčry ...141 // Získání žaludečního obsahu a výplach žaludku ...142 // Získání žaludečního obsahu ...142 // Výplach žaludku ...143 // Zavedení nazogastrické sondy ...144 // Zavedení sondy ústy ...145 // Zavedení sondy nosem ...145 // Péče o nemocného se zavedenou sondou ...146 // 8 Rehabilitační ošetřovatelství ...147 // Pasivní rehabilitační ošetřování ...148 // Polohování ...148 // Pasivní pohyby ...156 // Aktivní rehabilitační ošetřování ...157 // Dechová cvičení ...157 // Kondiční cvičení a aktivní pohyby ...157 // Změny poloh - vertikalizace ...161 // Nácvik chůze ...164 // Nácvik základní soběstačnosti a sebeobsluhy ...165 // Nácvik komunikačního procesu u nemocných // s postižením mozku ...167 // Užití tepla a chladu v léčbě ...169 // Působení tepla ...169 // Aplikace tepla ...171 // Působení chladu ...175 // Aplikace chladu ...176 // Obklady ...177 // Zábaly ...180 //
9 Mytí a oblékání k operaci ...183 // Příprava chirurgického materiálu ke sterilizaci ...183 // Příprava operační skupiny ...184 // Hygienický filtr ...185 // Chirurgické mytí rukou ...185 // Oblékání operačních plášťů a rukavic ...187 // 10 Menší chirurgické zákroky ...190 // Příprava sterilního stolku ...190 // Základní chirurgické nástroje ...190 // Šicí materiál ...194 // Drény ...196 // Drenáže ...197 // Příprava k menším chirurgickým zákrokům ...199 // Příprava nemocného ...199 // Příprava pomůcek k šití povrchové rány a asistence sestry ...199 // 11 Převazování ran ...201 // Účel převazu ...201 // Převazový vozík a jeho vybavení ...202 // Asistence sestry při převazu ran ...203 // Převaz aseptické rány ...203 // Převaz septické rány ...204 // Ošetřování chronických ran ...206 // Ošetřování nemocného se stomií ...207 // 12 Funkce ...211 // Účel punkce ...211 // Druhy punkcí ...211 // Příprava na punkci ...212 // Psychická příprava nemocného ...212 // Funkční jehly ...212 // Hrudní - torakální punkce ...212 // Příprava nemocného a pomůcek ...213 // Poloha nemocného a místo vpichu ...214 // Asistence při výkonu ...215 // Ošetření po punkci ...215 // 9Odčerpání výpotku uzavřenou soupravou ...215 // Hodnocení punktátu ...217 // Břišní - abdominální punkce ...218 // Příprava nemocného a pomůcek ...218 // Poloha nemocného a místo vpichu ...219 // Asistence při výkonu ...219 // Ošetření po punkci ...220 // Hodnocení punktátu ...220 // Lumbální punkce ...221 // Příprava nemocného a pomůcek ...221 // Poloha nemocného a místo vpichu ...222 // Asistence při výkonu ...222 // Ošetření po punkci ...223 // Hodnocení mozkomíšního moku ...224 // Stemální punkce ...224 //
13 Imobilizační obvazy ...225 // Účel obvazů ...225 // Přiložení zinkoklihových obvazů a obvazů s latexovou impregnací ...226 // Zhotovení škrobových obvazů ...226 // Zhotovení sádrových obvazů ...227 // Péče o nemocného se sádrovým obvazem ...230 // Fixace postižených částí těla syntetickým materiálem ...231 // Slovníček cizích výrazů ...232 // Rejstřík ...235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC