Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Kopp, 2000
227 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7232-110-2 (brož.)
Obsahuje úvod, rejstřík údaje o autorovi
Bibliografie: s. 218
C (jazyk) - příručky
C++ (jazyk) - příručky
000074958
Obsah // Úvod...11 // 1. Stručně o historii jazyka C++...14 // 2. Drobná rozšíření...18 // 2.1 Upozornění na úvod...18 // 2.2 Lexikální prvky programu...19 // 2.2.1 Komentář...19 // 2.2.2 Identifikátor...19 // 2.3 Datové typy...19 // 2.3.1 Typ bool...19 // 2.3.2 Znakové typy...19 // 2.3.3 Struktury, unie a výčtové typy...20 // 2.3.4 Anonymní unie...20 // 2.3.5 Reference...20 // 2.4 Konstanty...21 // 2.5 Operátory...22 // 2.5.1 Přetypování... 22 // 2.5.2 Rozlišovací operátor ...23 // 2.5.3 Operátory vytvářející 1-hodnotu...23 // 2.6 Správa paměti...23 // 2.7 Příkazy...27 // 2.7.1 Deklarace...27 // 2.7.2 Příkaz if...27 // 2.7.3 Příkazy while a switch...27 // 2.7.4 Příkaz for...27 // 2.7.5 Příkaz asm...28 // 2.8 Funkce...28 // 2.8.1 Omezení...28 // 2.8.2 Přetěžování funkcí... 29 // 2.8.3 Funkce napsané v jazyce C v programu v C++...30 // 2.8.4 Komolení jmen...21 // 2.8.5 Implicitní hodnoty parametrů...31 // 2.8.6 Nepoužité parametry...32 // 2.8.7 Předávání parametrů odkazem...33 // 2.8.8 Vložené funkce (inline)...33 // 2.8.9 Referenční funkce...34 // 2.9 Objektové datové proudy...35 // 2.10 Prostory jmen...36 // 2.10.1 Hlavičkové soubory...36 // 3. Objektové typy v C++...38 // 3.1 Základní pojmy OOP...38 // 3.1.1 Zapouzdření...38 // 3.1.2 Dědičnost...39 // 3.1.3 Polymorfizmus...40 // 3.1.4 Abstraktní třídy, abstraktní metody...41 // 3.1.5 Skládání objektů...41 // 3.2 Deklarace třídy bez předků...41
// 3.2.2 Přístupová práva...42 // 3.2.3 Datové složky...45 // 3.2.4 Metody...45 // 3.2.5 Inicializace a zánik instance...48 // 3.2.6 Deklarace typu ve třídě...53 // 3.2.7 Statické složky tříd...54 // 3.3 Odvozené třídy: předkové a potomci...56 // 3.3.1 Dědění, konstruktory a destruktory...57 // 3.3.2 Dědění a přístupová práva...58 // 3.4 Virtuální dědění...60 // 3.5 Virtuální metody...63 // 3.5.1 Abstraktní třídy a čistě virtuální metody...64 // 3.6 Přiřazování, ukazatele a reference...68 // 3.7 Konstruktory a destruktory, shrnutí...70 // 3.8 Třídní ukazatele...71 // 3.9 Struktury a inic...73 // 3.9.1 Struktury...73 // 3.9.2 Unie...73 // 3.10 Organizace programu...74 // 4. Přetěžování operátorů v C++...75 // 4.1 Operátory volně přetěžovatelné...76 // 4.1.1 Unární operátory...76 // 4.1.2 Binární operátory...79 // 4.2 Operátory přetěžovatelné jako metody...81 // 4.2.1 Operátor volání funkce ()...81 // 4.2.2 Operátor indexování [ ]...82 // 4.2.3 Operátor->...83 // 4.2.4 Přiřazovací operátor =...84 // 4.2.5 Operátor přetypování...86 // 4.3 Operátory new a delete...88 // 4.3.1 Co tylo operátory dělají...88 // 4.3.2 Předefinování globálních operátorů new a delete...89 // 4.3.3 Přetěžování operátorů new a delete...91 // 4.4 Operátory a polymorfizmus...94 // 5. Šablony...99 // 5.1 Deklarace šablony...100 // 5.2 Šablony objektových typů...102 // 5.2.1 Metody...103 // 5.2.2 Statické
atributy...104 // 5.2.3 Instance...105 // 5.2.4 Vnořené šablony...105 // 5.2.5 Vnořené typy...107 // 5.3 Šablony obyčejných funkcí...107 // 5.3.1 Instance...’07 // 5.3.2 Přetěžování...108 // 5.4 Explicitní vytváření instancí...108 // 5.5 Specializace...’09 // 5.6 Organizace programu...1? // 6. Výjimky...112 // 6.1 Jak to funguje...42 // 6.1.1 Vyvolání výjimky...43 // 6.1.2 Zachycení výjimky...114 // 6.1.3 Když vznikne výjimka...4 5 // 6.1.4 Shrnutí...45 // 6.2 Pravidla...116 // 6.2.1 Syntax...46 // 6.2.2 Výběr handleni...4 7 // 6.3 Standardní výjimky...49 // 6.3.1 Některé zdroje standardních výjimek...120 // 6.4 Částečné ošetření výjimky...120 // 6.5 Specifikace výjimek ve funkci...121 // 6.6 Další informace...!24 // 6.6.1 Neošetřené a neočekávané výjimky...124 // 6.6.2 Výjimky v konstruktorcch a destruktorech...124 // 6.6.3 Výjimky a alokace paměti...125 // 6.6.4 Automatické ukazatele...’26 // 7. Práce s datovými typy...128 // 7.1 O co jde...128 // 7.2 Dynamická identifikace typů...’30 // 7.2.1 Operátor typeid...130 // 7.2.2 Třída std::type_info...131 // 7.2.3 Operátor dynamic_cast...133 // 7.3 Další přetypovací operátory...139 // 7.3.1 Operátor staticcast...I39 // 7.3.2 Operátor const cast...141 // 7.3.3 Operátor reinterpret_cast...142 // 8. Prostory jmen... // 8.1 O co vlastně jde...I44 // 8.1.1 Deklarace prostoru jmen...I44 // 8.2 Jak si usnadnit práci...148 // 8.2.1 Alias (přezdívka prostoru jmen)...148
// 8.2.2 Direktiva using...148 // 8.2.3 Deklarace using...I49 // 8.2.4 Prostory jmen a třídy...150 // 8.3 Vyhledávání operátorů...150 // 8.4 Organizace programu...152 // 9. Vstupy a výstupy...I53 // 9.1 Základní informace...I53 // 9.1.1 Proudy, první přiblížení...I53 // 9.2 Příklady běžných operací s proudy...155 // 9.2.1 Formátování výstupu...155 // 9.2.2 Výstup do souboru...156 // 9.2.3 Proud jako parametr...I57 // 9.2.4 Čtení z textového souboru...158 // 9.2.5 Zpracování počáteční části souboru...159 // 9.2.6 Binární soubor, neformátované operace...159 // 9.2.7 Aktualizace binárního souboru...160 // 9.2.8 Paměťové proudy...161 // 9.2.9 Klasické paměťové proudy...162 // 9.2.10 Vstup a výstup uživatelských datových typů...163 // 9.2.11 Vlastní manipulátor bez parametrů...166 // 9.3 Podrobnější informace...167 // 9.3.1 Vytvoření a zánik proudu...168 // 9.3.2 Otevření a uzavření proudu...170 // 9.3.3 Aktuální pozice v proudu...170 // 9.3.4 Formátování...171 // 9.3.5 Operátory » a «...173 // 9.3.6 Manipulátory...174 // 9.3.7 Stav proudu...176 // 9.3.8 Znakově orientované vstupy a výstupy...177 // 9.3.9 Další informace...179 // 10. Knihovny...181 // 10.1 Kontejnery a iterátory...181 // 10.2 Standardní šablonová knihovna...183 // 10.2.1 Kontejnery a iterátory v STL...183 // 10.2.2 Pomocné třídy...188 // 10.2.3 Generické algoritmy...189 // 10.3 Třída string...192 // 10.4 Lokální nastavení...193
// 10.5 Čísla...194 // 10.5.1 Infonnace o číselných typech...194 // 10.5.2 Komplexní čísla...194 // 10.6 Příklady...194 // 11. Vztah jazyků C a C++...200 // 11.1 Co je v C++ navíc...200 // 11.2 Co v C++ chybí...201 // 11.2.1 Funkce...201 // 11.2.2 Proměnné...203 // 11.2.3 Konstanty...204 // 11.2.4 Datové typy...204 // 11.3 Co je v C++jinak...206 // 11.3.1 Deklarace funkcí...206 // 11.3.2 Konstanty...207 // 11.3.3 Datové typy...207 // 11.3.4 Jména struktur...208 // 11.3.5 Relační a logické operátory...208 // 11.3.6 Makra...208 // 11.3.7 Sestavování...209 // 11.3.8 Hlavičkové soubory...209 // 12. Různé verze C++...210 // 12.1 Základní neobjektové vlastnosti C++...210 // 12.1.1 Datové typy...210 // 12.1.2 Funkce...211 // 12.1.3 Příkazy...211 // 12.1.4 Operátory, výrazy...211 // 12.1.5 Preprocesor...212 // 12.2 Objektové typy...212 // 12.2.1 Deklarace třídy...212 // 12.2.2 Metody...213 // 12.2.3 Konstruktory a destruktory...213 // 12.2.4 Vnořené typy...213 // 12.3 Přetěžování operátorů...213 // 12.4 Šablony...214 // 12.5 Výjimky...214 // 12.6 Dynamická identifikace typů...215 // 12.7 Prostory jmen...215 // 12.8 Knihovny...216 // 12.8.1 Vstupy a výstupy...216 // 12.8.2 Standardní šablonová knihovna (STL)...217 // Literatura...218 // Rejstřík...219
(OCoLC)85009073
cnb000885279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC