Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2000
142 s. : il.

objednat
ISBN 80-86257-21-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, bibliografické citace, resumé
Ošetřovatelství - sborníky referátů
000074975
OBSAH // Předmluva...11 // The holistic nature of palliative care...12 // B. Becker United Kingdom // Naše zkušenosti s přípravou edukačního filmu pro pacienty po náhradě kyčelního kloubu - poster... 13 // I. Beránková, L. Seflová Olomouc // Sestra a politika...14 // R. Bilíková Olomouc // Osobnost sestry, vztah sestry к nemocnému...15 // M. Člvrtlíková Šternberk // Závěr života, nemoc a duchovní potřeby nechtěného seniora...18 // L. Danielová Olomouc // Ošetřovatelství v pregraduální výchově lékařů...Příspěvek nebyl dodán // R. Drozdová Praho // Canisterapie - výsledky po roční aplikaci v ústavních zařízeních...21 // H, Fejkusová Frýdek-Mislek // Bazálni stimulace...24 // K. Friedlová München // Pojetí ošetřovatelství u nás a v zahraničí...27 // K. Friedlová, H. Anaslissiadou München // Informační systém volných lůžkových kapacit // resuscitační a intenzivní péče...Příspěvek nebyl dodán // M. Gebauer Praha // Ošetřovatelství na Slovensku...Příspěvek nebyl dodán // A. Hanzlíková Martin // Etické klima nemocnice - výsledky šetření...Příspěvek nebyl dodán // M. Hartlová, L. Spirudová Chrudim. Olomouc // International comparative nursing module 2000 ...30 // V. Hlaváčová // Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí // Komunikace na ARO a JIP - poskytování informací o ošetřovatelské péči...31 // J. Hůsková Uherské Hradiště // Práva pacientů - výsledky průzkumu
informovanosti...34 // D. Jarošová Ostrava // Pregraduální výchova a vzdělávání sester ve Finsku...36 // D. Jarošová Ostrava // Projekt EU - Leonardo da Vinci...Příspěvek nebyl dodán // D. Jurásková Praha // Zkušenosti ze studijního pobytu v Anglii...38 // M. Jurečková Olomouc // International work for nursing education... more than just a movement!...42 // M. M. Kaaijk Netherlands // Nursing research, new challenges for the year 2000 ...43 // M. M. Kaaijk Netherlands // Práva pacientů - informovanost pacientů v primární péči...44 // M. Kalábová, R. Bilíková Vyškov, Olomouc // Novorozenecká bolest - nástroje pro sesterský monitoring...46 // J. Kameníčková Olomouc // íT) // } Ošetřovatelská péče v psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod...50 // J. Knížková, A. Zdražilová Havlíčkův Brod // Jsme připraveni na ošetřování dětí z ohrožených oblastí Evropy?...53 // I. Kohlerová Praha // Rezervovaná přednáška...Příspěvek nebyl dodán // E. Kolínová Vsetín // Rehabilitační ošetřovatelství v rámci komplexní ošetřovatelské péče...55 // J. Krisliníková Ostrava // Projekt zvyšování kvality péče-příprava na akreditaci nemocnic // - Práce primárních sester v case managementu...58 // O. Kubečková Praha // Role sestry ve výzkumu...62 // M. Kyasová Brno // Dotazníkové šetření u pacientek s klinickou diagnózou mentální anorexie // V. Landsmannová, J. Marečková Žďdr nad Sázavou,
Olomouc // 63 // ptmfnvatelstvi IUI pralw J. lisfcileti___£ // Ošetřovatelské standardy - pravidla pro udržení a zlepšování kvality ošetřovatelské péče - poster... 69 // E. Machalová // Piem // /Syndrom vyhoření a sledování jeho výskytu u sester...70 // ІК Marečková, I. Valenová Olomouc // Řídící proces na úrovni staničních sester...77 // E. Marková, I. Eislerová Praha // /Psychologická úskalí v práci zdravotních sester na JIP...82 // M. Mařatová, H. Dobešová Olomouc // Ošetřovatelský proces - metodika praktické výuky...84 // D. Mastiliaková Hradec Králové // Regulované profese ve zdravotnictví...85 // D. Mastiliaková Hradec Králové // Vnitřní evaluace vyšší zdravotnické školy...86 // Z. MikSová Olomouc // Hodnocení úrovně komunikace sestry s nemocným na ARO A JIP...87 // I. Múčková. L. Machálková Šternberk. Olomouc // Komunikace s pacientem na psychiatrickém oddělení při odebírání ošetřovatelské anamnézy...88 // A. Opplová, N. Krejčiříková Olomouc // Aspekty ošetřovatelské péče u muslimských pacientů...91 // A. Osmani. R. Molíková Olomouc // Je možné naplňovat ošetřovatelský proces primární sestrou?...92 // A. Parníková, A. Zamazalová, K. Vlčková Přerov // Vysokoškolské vzdělávání sester na Pedagogické fakultě UP v Olomouci...96 // S. Reitrová Olomouc // Podpora rodiny těžce nemocného dítěte v terminálním stavu...99 // A. Řezníčková Praha // Why
cultural aspect is needed in nursing? Some cultural perspectives in nursing care ... 104 // K. A. Sirkka // Finland // How to improve cultural competence in nursing... 106 // K. A. Sirkka Finland // Péče o psychiku nemocných a jejich rodin...108 // P. Slámová, I. Kochannyjová-Goralčuková Praha // Pain management and research issues... 112 // B. Sofaer United Kingdom // Přínosy a rizika publikační činnosti sester...113 // M. .Staňková Praha // píika - nedílná součást ošetřovatelství...116 // J. Strnadova Lib/pec // Image sestry - Sociálně psychologické aspekty sesterské profese...119 // i. Simek Praha // Transkulturní ošetřovatelství v bakalářském studijním programu oboru ošetřovatelství na LF UP v Olomouci...122 // L. Spirudová Olomouc // O posledních věcech člověka...Příspěvek nebyl dodán // Srubařová // Frýdek-Mistek // Využití muzikoterapie v neurologické a neurochirurgické praxi...127 // J. Svecová Olomouc // Psychiatrická mimoústavní péče...Příspěvek nebyl dodán // L. Tirayová Olomouc // Propouštění geriatrických pacientů z akutních lůžek nemocnic...128 // M. Trčková Praha // Mezinárodní srovnávací program v ošetřovatelství, Groningen leden-únor 2000 ...131 // M. Trcšlová Tábor // Aplikace ošetřovatelství na práci s uprchlickou populací...Příspěvek nebyl dodán // S. Vidovič Praha // Postoje a informovanost sester v protidrogové problematice... 133 // Y. Vrublová Ostrava // Transkulturní
ošetřovatelství...Příspěvek nebyl dodán // P. Zaoralová, J. Stehlíková Olomouc // Příspěvek к problematice výzkumu v ošetřovatelství v ČR - Zpráva pro WENR... 134 // M. Zvoníčková Praha // Seznam autorů... 143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC