Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Karolinum, 2002

objednat
ISBN 80-7184-163-3
Knihovnictví - dějiny - učebnice vysokošk.
000075153
Rekat.
// ÚVODNÍ POZNÁMKY (Jin Cejpek)...5 // VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÝCH DĚJIN KNIHOVEN A KNIHOVNICTVÍ // (Jiří Cejpek)...11 // Knižní kultura a knihovny v Egyptě...11 // Knižní kultura a knihovny v Babylonii a Asýrii...15 // Knižní kultura a knihovny starověkého Řecka...20 // Knihovny v Římě a římské říši...26 // Počátky křesťanských knihoven...29 // Knihovny a knihovnictví v evropském středověku...32 // Knižní kultura a knihovny renesanční Itálie...40 // Knihovny a knihovnictví v období Velké francouzské revoluce ve Francii...44 // Vývoj knihovnictví Spojených států amerických a jeho vlivy na knihovnictví // evropské...Jf,... 49 // Literatura doporučená ? hlubšímu studiu...54 // PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÝCH A MORAVSKÝCH KNIHOVEN // DO POČÁTKU NOVOVĚKU (cca 1526) (Ivan Hlaváček)...57 // Od počátků do poloviny 14. století...60 // Období staromoravské...60 // Doba jednotlivých knih a řady menších a několika ojedinělých středních // souborů...6l // Rozvoj církevních knihoven v českém přemyslovském státě...63 // Od poloviny 14. století do vypuknutí husitské revoluce...67 // Od výbuchu husitství až do vplynutí rukopisných knihoven // do knihoven tisků v první poi. 16. věku...75 // Literatura a poznámky...81 // PŘEHLED NOVOVĚKÝCH DÍJIN ČESKÝCH A MORAVSKÝCH KNIHOVEN DO ROKU 19I8 (Pravoslav Kneidl)...87 // Renesanční knihovny předbělohorské doby: klášterní, zámecké, měšťanské...87
// Předbělohorské období v církevních, zvláště klášterních knihovnách...87 // Zámecké a měšťanské knihovny období humanismu...92 // Sálové knihovny pobělohorské doby: klášterní a zámecké...103 // Barokní klášterní knihovny...103 // Zámecké knihovny 17. až 19. století...113 // Počátky veřejných knihoven: vznik pražské Univerzitní knihovny // a dalších knihoven vědeckých ústavů a jejich vývoj do roku 1918...127 // Založení a rozvoj knihovny Národního muzea a muzejních knihoven // v Českých zemích...130 // Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin; počátky českých lidových knihoven.133 // Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin...133 // Počátky českých lidových knihoven...134 // Literatura a poznámky...138 // VÝVOJ KNIHOVEN A KNIHOVNICTVÍ V ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1918-1938 (Jiří Cejpek)...143 // Kladení základů (1918 - 1920)...143 // Období rozkvětu (1921 - 1928)...153 // Období hospodářské krize (1929 - 1934)...163 // Období příprav na obranu republiky (1935 - 1938)...167 // Počátky knihovnických teorií, významné osobnosti a jejich dílo...169 // Literatura a poznámky... 186 // DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA ? DĚJINÁM KNIHOVEN A KNIHOVNICTVÍ (Jiří Cejpek)...191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC