Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
432 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0275-4 (brož.)
Obsahuje obrázky, rejstřík
MS Office XP (software) - příručky
000075284
Obsah // Úvod // 1. Společné nástroje MS Office XP // 1.1 Instalace... // 1.2 Oprava produktu... // 1.3 Aktivace... // 1.4 Spouštění programů... // 1.5 Panel zástupců... // 1.6 Okna... // Aplikační okna... // Dokumentová okna... // Uspořádání dokumentových oken... // Jeden dokument ve více oknech... // Měřítko zobrazení - lupa... // Dialogová okna... // Podokno úloh... // .14 // .19 // .21 // .22 // .25 // .29 // .29 // .30 // .31 // .33 // .34 // .36 // .37 // 1.7 Dokumenty a soubory... // Formáty souborů... // Uložení dokumentu... // Jaký bude formát uloženého souboru? // Na který disk uložit soubor?... // Do které složky uložit soubor... // Jaký bude název souboru?... // Průběžné ukládání dokumentu... // Otevření dokumentu... // Dialogové okno Otevřít... // Oblíbené položky... // Historie... // 1.8 Nápověda... // Vyberte si pomocníka. // Jak pracovat s nápovědou // // 1.9 Ovládání programů // Nabídky... // Panely nástrojů... Klávesové zkratky Vrácení akcí... // 1.10 Tisk dokumentu... // 1.11 Schránka... // Zásady pro práci se schránkou Schránka sady Office... // 38 // 38 // 39 // 41 // 42 42 44 44 // 46 // 47 // 49 // 50 // 51 51 55 59 // 59 // 60 // 65 // 66 67 70 // 70 // 71 // 2. Word 2002 // 2.1 Základní pojmy... // Co je co ve Wordu... // První seznámení s Wordem // 2.2 Hlavní zásady pro psaní a úpravy textu // Jak opravovat text... // Jak vybírat text... // Kopírování a přesun výběru...
// 2.3 Formát písma... // Znaková sada písma (font)... // Velikost písma... // Řez písma... // Barva písma... // Zvýraznění písma... // Formátování písma dialogovým oknem // Indexy... // Další formátovací charakteristiky... // Kopírování formátu písma... // 2.4 Formát odstavce... // Odsazení... // Zarovnání... // Řádkování... // Nastavení formátu odstavce pomocí dialogového okna // Tok textu... // Kopírování formátu odstavce... // Ohraničení a stínování... // Dělení slov... // 2.5 Odrážky a číslování... // Automatické číslování a odrážky // Vlastní odrážky... // Vlastní číslované seznamy... // Víceúrovňové číslování... // 2.6 Styly písma a odstavců... // Přiřazení stylu... // Definování nového stylu... // Klávesová zkratka... // Styl textu... // 2.7 Formát oddílu... // Nastavení charakteristik oddílu // Vytvoření nového oddílu... // Záhlaví a zápatí... // Číslování stránek... // 2.8 Šablony... // Co je šablona... // Přiřazení šablony... // Vytvoření vlastní šablony... // 2.9 Tabulátory a tabulky... // Tabulátory... // Vytvoření tabulky... // _74 // ..74 // ..75 // ..76 // ..79 // ..80 // ..83 // ..85 // ..86 // ..87 // ..88 // ..90 // ..90 // ..91 // ..92 // ..94 // ..96 // ..96 // ..98 // ..98 // 100 // 100 // 101 // 104 // 104 // 105 110 111 112 112 114 116 120 123 125 128 // 129 // 130 // 131 // 132 // 133 136 138 // 138 // 139 141 143 143 146 // Pohyb v tabulce...149
// Výběr bloku buněk...149 // Úpravy tabulky...151 // Umístění tabulky...152 // Nastavení velikosti buněk...154 // Vkládání a odstranění buněk...’...157 // Formát tabulky...159 // 2.10 Tezaurus...161 // 3. Excel 2002 // 3.1 Seznamujeme se s Excelem... // Co je co v Excelu... // Podrobnější seznámení... // Excel jako kalkulačka... // Ukotvení příček... // Skrytí okna... // 3.2 Listy... // Jak vložit nový list... // Přejmenování listu... // Kopie a přesun listu... // Jak vybrat listy... // Jak odstranit list... // Skrytí a zobrazení listu... // Pohledy... // Pohyb v listu... // Pole názvů... // Dialogové okno Přejít na... // 3.3 Zadávání dat... // Pracovní režimy Excelu... // Několik triků pro vkládání dat... // 3.4 Základní operace s tabulkou... // Vymazání obsahu buňky... // Velikost buňky... // Komentář v buňce... // Označení výběru... // 3.5 Operace s buňkami... // Přesun a kopírování obsahu buňky... // Vyplnění oblasti... // Řady... // Vkládání buněk do tabulky... // Jak něco vložit jinak... // Transponování tabulky... // 3.6 Vzorce... // Pravidla pro sestavení vzorců. Jak nahradit vzorec hodnotou. // Odkazy... // Úprava vzorců... // // .163 // .163 // .164 // .168 // .170 // .171 // ,172 // .172 // .173 // .173 // .174 // .176 // .176 // .177 // .177 // .179 // .180 // 181 // .181 // .184 // 184 // .185 // .185 // .189 // .192 // 199 // .199 // .201 // .204 // .206 // .208 // .209 // 210
.210 // .211 // .212 // .213 // Procenta... // Automatický součet... // Kopírování vzorců... // Kopírování vzorců pomocí schránky... // Vyplnění oblasti vzorci... // Jiný způsob vyplnění oblasti... // Kopírování vzorců pomocí dialogového okna Vložit jinak // Vyplnění oblasti pomocí myši... // Absolutní a relativní odkaz... // Využití názvů oblasti při sestavování vzorce... // 3.7 Funkce... // Vložení funkce... // Zadání funkce dialogovým oknem... // Jak opravit funkci... // Použití názvů oblastí při sestavování funkce... // 3.8 Formát tabulky... // Automatický formát... // Formát čísla...:... // Zarovnání... // Formát písma... // Ohraničení buňky... // Jak kreslit ohraničení... // Formát výplně... // Kopírování formátu... // Zámek buňky... // styly... // Podmíněné formátování... // 3.9 Grafy... // Bleskové vytvoření grafu // Průvodce grafem... // Panel nástrojů Graf... // Jak upravit vzhled grafu // 213 // 214 // 215 // 215 // 216 216 216 217 217 219 221 221 223 226 226 228 228 229 232 // 234 // 235 // 237 // 238 // 239 // 240 // 241 // 243 // 244 244 248 // 253 // 254 // 4. Access 2002___258 // 4.1 Základní pojmy...258 // Co je co v Accessu...258 // První spuštění...259 // 4.2 Okno databáze...259 // 4.3 Tabulka...261 // Vytvoření nové databáze...261 // Návrhové zobrazení...263 // Jak pracovat s tabulkou...266 // 4.4 Formulář...272 // Průvodce formulářem...272 // Jak pracovat
s formulářem...274 // Ovládací prvky ve formuláři...277 // 4.5 Relace...279 // 4.6 Filtry...281 // 4.7 Dotazy... // 4.8 Sestavy a tisk // 285 // 287 // 5. PowerPoint 2002___ // 5.1 Začínáme s PowerPointem ... // Co je co v PowerPointu... // Zobrazení dokumentu... // 5.2 Operace se s snímky... // Jak vybírat snímky... // Jak pracovat se snímky... // Vložení snímku z jiné prezentace // 5.3 Úpravy a editace snímku... // Formát pozadí... // Návrhy snímku... // 5.4 Jak pracovat s objekty... // Jak nakreslit objekt... // Jak manipulovat s objektem.. // Formát objektu... // Další operace s objekty... // Pravítka, vodítka a mřížky.. // 5.5 Textová pole... // Jak vložit textové pole... // Osnova... // 5.6 Promítání prezentace... // Prechody... // Animace... // Časovaní... // 292 // .292 // „292 // .293 // .297 // „298 // „298 // „299 // .300 // „300 // „303 // .306 // „307 // „308 // „309 // „313 // „316 // .318 // „318 // .320 // .321 // „322 // .323 // .326 // 6. Outlook 2002___329 // 6.1 Začínáme s Outlookem...329 // Co je co v Outlooku...329 // Moduly Outlooku...329 // Panel Outlook...330 // 6.2 Outlook Dnes...331 // 6.3 Kontakty...333 // 6.4 Elektronická pošta...335 // Odeslaná pošta...336 // Doručená pošta...344 // Archivace...349 // 6.5 Kalendár...352 // Zobrazení kalendáre...352 // Možnosti kalendáře...354 // Události...355 // 6.6 Úkoly...359 // 6.7 Poznámky...363 // 7. Pomocné nástroje Office
XP___366 // 7.1 Propojení mezi aplikacemi...366 // Jak vytvořit propojení...366 // Úprava propojení...368 // Hypertextové odkazy...370 // 7.2 Automatická kontrola pravopisu...375 // 7.3 Vyhledávání a náhrada...377 // 7.4 Symboly a speciální znaky...379 // 7.5 Automatické opravy...380 // 7.6 Objekty...383 // Jak vložit objekt...384 // Úprava objektu pomocí panelu nástrojů Obrázek...388 // Úprava objektu dialogovým oknem...393 // 7.7 Diagramy...395 // 7.8 Kliparty...397 // 7.9 WordArty...400 // 7.10 Editor rovnic...404 // Vložení rovnice...404 // Úpravy rovnice...408 // 7.11 Organizační diagram...409 // 7.12 Microsoft Graph...413 // Propojený graf v dokumentu Wordu...414 // Animace grafu v prezentaci PowerPointu...416 // 7.13 Photo Editor...418 // Začínáme s Photo Editorem...418 // Úprava obrázku Photo Editorem...422 // Rejstřík 429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC