Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2008
171 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-373-7 (brož.)
Řízení školy
Obsahuje bibliografické odkazy
000075310
I. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách -- 1. Právní základ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školách -- 2. Dvojjediná úloha ředitelů škol v oblasti bezpečnosti -- a ochrany zdraví -- 3. Povinnost náležitého dohledu nad žáky -- 4. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců -- 5. Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců -- 6. Náhrada škody -- Předpoklady odpovědnosti za škodu -- Škodní událost a škoda -- Obecná odpovědnost zaměstnance -- 7. Bezpečnost a ochrana zdraví z pohledu školského zákona -- 8. Školní a vnitřní řád -- II. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů -- 1. Několik slov obecně -- 2. Předcházení rizikům -- 3. Povinnosti žáků -- 4. Omezení pro činnost žáků -- 5. Zdravotní předpoklady -- 6. Uvolňování žáků z vyučování -- 7. Osobní ochranné pracovní prostředky -- 8. První pomoc a ošetření -- 9. Poučení žáků -- 10. Dozor nad žáky -- 11. Zvláštní pravidla při některých činnostech -- 12. Tělesná výchova -- 13. Výuka plavání -- 14. Lyžařský výcvik -- 15. Sportovně turistické kurzy -- 16. Koupání -- 17. Bruslení -- 18. Zahraniční výjezdy -- 19. Úrazy žáků -- 20. Evidence úrazů žáků -- 21. Odpovědnost za škodu při úrazech žáků -- 22. Sledování úrazovosti žáků -- 23. Kontrolní činnost -- III. Úrazy dětí, žáků a studentů -- 1. K pojmu úraz dětí, žáků
a studentů -- 2. Zjišťování příčin školního úrazu -- 3. Kniha úrazů -- 4. Záznam o úrazu -- 5. Hlášení úrazů -- 6. Zasílání záznamu o úrazu -- 7. Záznam o úrazu -- 8. Odškodňování školních úrazů -- 9. K jednotlivým druhům náhrad -- IV. Právní ochrana mladistvých -- 1. Úvodem -- 2. Povinnosti škol a školských zařízení vůči studentům -- na praktickém výcviku -- 3. Povinnosti zaměstnavatelů vůči mladistvým -- 4. Jaká má být správná pracovní poloha -- 5. Zásady bezpečné práce při manipulaci s břemeny a předměty -- 6. Práce s počítači -- 7. Praktické vyučování úvodem -- 8. Praktické vyučování -- V. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v některých situacích -- 1. Bezpečnost ve školních jídelnách -- 2. Školní jídelny z pohledu hygienických předpisů -- 3. Školní jídelny z pohledu školských předpisů -- 4. Školní jídelny z pohledu bezpečnosti dětí, žáků a studentů -- 5. Lyžařský výcvik -- 6. Jak postupovat při přípravě lyžařského výcviku -- 7. Jaké jsou povinnosti pedagogických pracovníků -- 8. Povinnosti při lyžařském zájezdu z pohledu předpisů -- o ochraně veřejného zdraví -- 9. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků -- 10. Školy v přírodě úvodem -- 11. Školy v přírodě z pohledu školských předpisů -- 12. Školy v přírodě z pohledu hygienických předpisů -- PŘÍLOHY -- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných -- Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy -- Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC