Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.4) Půjčeno:24x 
BK
Autobiografie
Vyd. 2., rozš.
Brno : Atlantis, 1992
671 s.

objednat
ISBN 80-7108-036-5
000075382
Rekat.
MUŽ DRAČÍCH SETEB (Jan Vladislav) 5 // PAMĚTI III (1945 - 1972) 17 // INTERMEZZO (KVĚTEN 1945 - ÚNOR 1948) // 19 // 1 --- 21 // Odrovnávání domácího odboje emigračními skupinami a „Pozdrav mrtvým“ — Moje veřejné působení po květnu 1945 jako důsledek mého členství v České národní radě: vyšetřování vlasovštiny; někteří lidé ze ZNV; Ratibořice národním kulturním statkem; poměry ve školách, v úřadech i v národě, zahájen obecný hon za výhodami; vstoupím do KSČ? půjdu do Národního shromáždění? — Hrst faktů z doby mého působení v ZNV a mimo jeho rámec: listopadová řeč v Ruzyni na paměť popravených studentů; zakládání Svazu národní revoluce; první publikace ? historii odboje; vodím lidi ? prezidentovi za spravedlností — Vedu na Hrad delegaci kladských Čechů — Exodus Němců z naší vlasti // 2 --- 47 // V Syndikátu českých spisovatelů a jeho nové vedení — Aféry spisovatelského spolku Máje a Moravského kola spisovatelů — Spisovatelské ztráty a spisovatelské „zisky“ — Očista našeho veřejného života a moje práce v „očistné komisi“ Syndikátu — Hrst osobních peripetií — Dvě cesty za Penklub: Stockholm 1946, Švýcarsko 1947 // 3 --- 67 // Kritický měsíčník, série 2, ročníky YI-IX — Změny v spisovatelském kruhu okolo KM: naše ztráty, naši věrní, naši noví spolupracovníci, naši odpadlíci — Velká polemická kampaň KM za kulturní tvůrčí svobodu v socialismu — Další tematická peripetie KM: průhledy do ciziny, sledování básnické aktuality, boj o Ortenovu básnickou — Poznámka o básnickém mládí let 1945-1948 — Rozchod generací — s Františkem Halasem a přátelské věrnosti - Moje vlastní literární práce období 1945-1948 — Kulturní styky s Francií, cesty do Francie, Francouzové v Praze
— Poznámka o Angličanech, Italech a Spanělích // 4 --- 101 // Můj návrat na univerzitu — Moje rekoncepce obecných a srovnávacích // dějin literatury // Moje přednášky a semináře v létech 1945-1948 // Drobty habilitační // Moje vědecké knižní publikace ve svých // souvislostech, „Staročeská milostná lyrika“ (1948) a „První sešit o existencialismu“ (1948) — Cesty zahraniční: do Montpellieru pro doktorát „honoris causa“ (1946) a do Paříže na komemorační slavnost Bergsonovu (1947) — Naše univerzitní studentstvo po druhé světové válce — Zpolitizování části studentstva a jeho účinky — Profesorské sbory a počátek rozkladu pojmu univerzitního profesora a duchovědce u nás // 5 --- 123 // Smysl Národní fronty — Všechny její strany si slíbily věrnost a vzájemnou svornou loajalitu a všechny svorně se k sobě navzájem chovají neloajálně; první křivdy a šoky — Dvě události prvních let intermezza: volby 1946 a „kulturní svazy“ — Klíč k národnímu osudu leží u komunistů: Národní fronta je pro ně paktem na výpověď. Podstata stalinismu — Konspirace contra parlamentní intrika — Pohnutky mého odporu k stalinismu — Čtyři stalinisté naší kultury: Nejedlý, Kopecký, Stoll, Kolman — Vývoj od bodu obratu 1947 ve světě i doma — Přesný průběh únorové krize podle mých vědomostí // 6 --- 167 // Moje styky s prezidentem Benešem — Sjezd spisovatelů v červnu 1946 — Moje osobní vzpomínky na Beneše — Beneš u Stalina — Beneš demokratický politik a Beneš demokratický člověk — „Benešovi lidé“ — Moje poslední setkání s prezidentem Benešem v Sezimově Ústí — Čeho jsem byl svědkem: prezidentův stav a jeho tvrzení — Po návratu do Prahy //
V STALINOVĚ STÍNU 191 // 1 --- 193 // „Únorové dny“ — Před trojím akčním výborem — Smrt Jana Masaryka — Březnové sněmování mladých spisovatelů na Dobříši — Dubnový sjezd národní kultury — Oslavy šestisetletého trvání Karlovy — Abdikace prezidenta Beneše a chvilka v kanceláři Květnové volby 1948 — Červnový Všesokolský slet — univerzity na Hradě — Benešova smrt a jeho pohřeb — Moje „únorová“ sklíčenost // 2 --- 219 // Noví vládci nad českou literaturou a kulturou po únoru 1948: v agit-propu ÚV KSČ, ve Svazu spisovatelů a v svazovém nakladatelství; osud Lidovek, Drda a Řezáč — „Kulturní politika“ E. F. Buriana, „Tvorba“, Nejedlého „Var“ — Zdanovovský socialistický realismus u nás a Stohových „Třicet let bojů za českou socialistickou poezii“ Životní ekonomie českého demokratického spisovatele: emigrace, umlčení, věznění, sebevraždy a vraždy — Některé výkony nového kulturního režimu: konfiskace a korupce; oslavy Stalinových sedmdesátin; kulturní patronáty; akce Pracující do literatury; nový autorský zákon Charakterová zbankrotělost režimního spisovatele — Moje přátelství s Karlem Teigem a definitivní rozchod s Halasem // 3 --- 255 // Zdeněk Nejedlý v čele našeho školství — Program školy „demokratické a jednotné“ — Tři vrstvy českého pedagogického sboru a jejich vztah — Uzákonění tzv. jednotné školy a její důsledky — Univerzitní zákon 1950 a osud Karlovy univerzity — Mukařovský a Havránek — Život na filozofické fakultě a „klukokracie“ na ní — Tragédie hmotných pokladů národní kultury — Kořeny demoralizace českého levicového vzdělance: jsou evropské i místní; naše „čecháčkovství“ //
4 --- 291 // Mravní stanovisko v politice — Paralelismus ruské revoluce a naší a jeho důvody — Předurčené oběti: věřící; sedláci; úřednictvo; vojáci a odbojáři — Tábory nucených prací — Nová justice — Útěky za hranice — Kampaň proti Západu, „američtí brouci“ — Oslavujeme, manifestujeme — Úderníci a brigádníci — Režim a mládež — Rozklad české rodiny — Život v soukromí — Prověrky — Šibenice a mučírny — Některé procesy, nakonec se Slánským a spol. — Hrst osobních pocitů Plíživý strach — Doba a existencialismus — Co dělá z marxismu zvrhlost — Co byla slánština a zadluženost židovského nacionalismu // 5 --- 369 // Konec KM, likvidují mne jako spisovatele univerzitního profesora — Proč jsem si zakázal emigrovat — Moje přátelská útočiště — Ohaři na mne nasazení — Vyhlídky osobní a obecné // 6 --- 397 // Opět do vězení: vyšetřovací vazba v Bartolomějské — Soudní vazba a soud na Pankráci — Peněžní reforma zjara 1953 — Rvačka diadochů v Moskvě a nástup Eisenhowera ve Washingtonu — A Nejedlý zatím zajišťuje budoucnost československé vědy // NA DLOUHÉ MÍLI 425 // 1 --- 427 // Moje nová pracoviště: Kabinet pro moderní filologii a Archiv ČSAV — Velká politická prověrka roku 1958 — Do ciziny nesmím, cizina se snaží proniknout ke mně — Moje vědecké práce zahraniční: snažím se udomácnil ve Francii pojem baroka — Objev dramat Calderónových — Akademikem ve Španělsku — Domácí smysl mého zahraničního vědeckého úsilí // 2 --- 449 // Gottwaldova smrt — Povaha a obsah prezidentury Zápotockého — Povaha a obsah prezidentury Antonína Novotného — Moji přátelé v naší kultuře na počátku Dlouhé míle —
Čtyři zdroje snah o kulturní svobodu v české literatuře: kroužek básnických „konkrétistů“, ruch okolo Odeonu, mladé revue, „malé formy dramatické“ // 3 --- 479 // Silencium kritikovo 1948-1956 — Publikace akademické: 1955 (Mastičkář) a 1958 (Lid a literatura ve středověku...), Grausova zákeřnost — Kabinet pro moderní filologii (1953-1958) a jeho posádka — Policejní zkušenosti a prověrka roku 1958 — Chruščovovský odměk a moje práce během jeho průběhu 1958-1967 — Znovu za hranice: 1964 — Bregenz, 1966 — Paříž a Vídeň, 1968 — Paříž po druhé // 4 --- 511 // Moje letní návraty do vsi mého mládí a rodného kraje — Čermná jednotným zemědělským družstvem — Čermná státním statkem — Nálady jeseninovské a borovské — Pod břízami mého dětství vlny osením po tobě hrají...“ z vrcholu Čermenského kopce — „Jak Tři okruhy mého rodného kraje a sny, poslední jistoty Knížka o Babičce“ — Poslední pocity // 5 --- 545 // Marxismus mravně — Marxismus představitelný jako poslední etapa dějinného zápasu hebraismu a západní vzdělanosti — Intuice marxistické podstaty v ruském „věchismu“ — Ruské slavjanofilství a stopy ruského nacionalistického imperialismu v sovětském komunismu — Fašismus a marxistický komunismus souvisí — Determinismus a svoboda jako niterná zkušenost — Marxův „lid“ a co s ním — Rozpory marxistického materialismu — Marxistická dialektika — Poslání a povinnost vzdělance //
6 --- 603 // 21. srpen 1968 — Co se dozvídám z rozhlasu — „Revizionismus a pravicový oportunismus ve straně“ — Proč jsem byl vybrán za duchovního vůdce opozice — Návštěva Norska na pozvání norského Penklubu — Opět vyslýchán, tentokrát na Grosserově ministerstvu vnitra — Štvanice v tisku a rozhlase — Pokračování v potlačení mé činnosti pedagogické, vědecké i literárněkritické — Kdy bude konec štvanice a co mi zbývá // Jmenný rejstřík
(OCoLC)39575499
cnb000068907

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC